Klausīties

Liepājas Neredzīgo biedrība piedāvā

 

•    Atbalstu sociālo un sadzīves problēmu risināšanā;
•    Saskarsmes un atbalsta grupas;
•   Tehnisko palīglīdzekļu lietošanas apmācības cilvēkiem ar redzes invaliditāti (baltie orientēšanās un atbalsta spieķi, „runājošie” pulksteņi, termometri, audio grāmatu atskaņotāji, lupas u.c.); 
•   Datorapmācības (izmantojot arī Braila rindu) neredzīgajiem, vājredzīgajiem un cilvēkiem ar cita veida invaliditāti, Braila raksta ampācības kursus; mājas uzturēšanas kursus, klūgu pinumu nodarbības;
•    Sporta aktivitātes, t.i., trenažieri, nūjošana, galda spēles, galda teniss neredzīgajiem, šautriņu mešana u.c.; 
•    Mūzikas terapijas nodarbības cilvēkiem ar dažāda veida invaliditāti;
•    Iespēju apgūt klavierspēli cilvēkiem ar invaliditāti;
•    Mēs apciemojam cilvēkus ar invalīditāti viņu dzīvesvietā, lai noteiktu viņu vajadzības;
•    Ekskursijas, Starptautiskās Baltā spieķa dienas atzīmēšanu u.c. pasākumus;
•   Informatīvi izglītojošus seminārus – “Es vēlos iepazīstināt tevi ar savu pasauli”, “Universālais dizains – vides, pakalpojumu, produktu, informācijas pieejamība visiem cilvēkiem”;
•    Biedrības veidoto informatīvo izdevumu – „Gaisma Tumsā” redzīgo un Braila rakstā, kā arī audio formātā;
•    Mēs dalībniekiem piedāvājam bezmaksas transportēšanu, ja viņi paši nevar ierasties Dienas centrā;
•    Netālu no Dienas centra ir arī rehabilitācijas centrs "Dzīves skola", kur rehabilitācijas kursa laikā cilvēki var uzturēties 24 stundas;
•   Nodarbības cilvēkiem ar invaliditāti dažādu projekta ietvaros (plašāka informācija Liepājas Neredzīgo biedrības Projektu daļā vai zvanot pa tālruni 26056026).