Apakšizvēlne
Aptauja

Liepājā, renovējot ielas, uz ietvēm tiek iestrādātas reljefās vadlīnijas, kuras paredzētas, lai cilvēkiem ar redzes traucējumiem atvieglotu pārvietošanos:

Lasīt aptaujas rezultātus
Kontakti
Adrese:
Ganību iela 197/205 Liepāja,
LV – 3407

Tālrunis:
+371 63431535,
+371 22007874

Fakss:
+371 63407115

E-pasts:
info@redzigaismu.lv,
liepajas_nb@inbox.lv

kartes attēls Apskatīt kartē

Baneri
16.11.2020 Autors: LNB

 
Sabiedrības integrācijas fonda projekts
”Izaugsme un nodarbinātība” 9.1.4.4. pasākuma ”Dažādību veicināšana (diskriminācijas novēršana)”
projekts ”Dažādības veicināšana” Nr. 9.1.4.4./16/I/001


Kā sadarbības partneri, aicinām cilvēkus uzlabot savu dzīves kvalitāti un iespējas iekļauties darba tirgū, pilnveidojot sevi dažādās bezmaksas nodarbībās un risinot svarīgus jautājumus konsultācijās ar dažādu nozaru pārstāvjiem. Šādu iespēju piedāvās Profesionālo Studiju skola “Citadele” no 2020. gada decembra līdz 2022. gada novembrim Sabiedrības integrācijas fonda projekta “Dažādības veicināšana” ietvaros Liepājā. Programmas mērķis ir palielināt diskriminācijas riskiem pakļauto personu integrāciju sabiedrībā un darba tirgū.

 

Programmā var pieteikties gan strādājošie, gan nestrādājošie (nav jābūt bezdarbnieka statusam):

•    personas pēc 50 gadu vecuma, bez vecuma ierobežojuma;
    personas ar invaliditāti;
    personas pēc bērna kopšanas atvaļinājuma;
    viena vecāka ģimenes pārstāvji;
    personas, kuras kopj citu ģimenes locekli;
    no diskriminācijas, vardarbības cietušas personas;
    personas no citām etniskām grupām, kas dzīvo Latvijā un nav latvieši;
!Personu vecums nav ierobežots: no 18 gadiem līdz 70+ (arī pensionāri)

 

Katram programmas dalībniekam projekta ietvaros piedāvās:

    organizēt grupu nodarbības un sniegt individuālas konsultācijas dzīves kvalitātes uzlabošanai (pašapziņas celšana, personības pilnveide, veselīga dzīvesveida un noderīgu paradumu ierosme);
    sniegt atbalstu saskarsmē ar citām fiziskajām un juridiskajām personām – grupu nodarbības un individuālās konsultācijas;
•    palīdzēt rast alternatīvas problēmu risinājuma iespējas (palīdzības sniegšana);
    piesaistīt psihologu, juristu, karjeras konsultantu un citus speciālistus (uzņēmumu vadītājus, grāmatvežus, u.c.), lai konsultētu programmas dalībniekus dažādu jautājumu risināšanai konkrētajā nozarē.
•    ja ir interese, tad 56 stundu ietvarā piedāvājam konsultācijas finanšu pratībā, digitālo kompetenču prasmēs, sociālo mediju pratībā, psiholoģiskajā atbalstā, karjeras konsultēšanā.
    veidot sadarbību ar citiem sociālo pakalpojumu sniedzējiem, nodarbinātības, izglītības, veselības aprūpes iestādēm un citām institūcijām, kas nepieciešams mērķa grupas veiksmīgai iesaistīšanai darba tirgū, izglītībā/apmācībā, kvalifikācijas ieguvē, nodarbinātībā, t.sk. pašnodarbinātībā.
Projekta īstenošanas laikā pakalpojums tiks nodrošināts 180 personām, pakalpojums tiks īstenots 3 posmos, katrā posmā 60 personas.

 

Projekta aktivitāšu struktūra – katram 56 stundu apjomā notiek pusgada laikā:

    20 individuālas pārmaiņu veicinošas konsultācijas;
    20 stundu grupu nodarbības (10 pa 2 h katra);
    10 individuālas psihologa konsultācijas;
•    6 citu speciālistu konsultācijas, piemēram, 3 jurista konsultācijas (3 h), karjeras konsultācijas (3 h) jeb iespējams aizvietot, pamatojoties uz vajadzībām un individuālo sociālo situāciju, iespējams katram klientam nodrošināt elastīgu pieeju programmas īstenošanā, karjeras konsultanta un jurista individuālās konsultācijas ar konsultācijām - finanšu pratībā, digitālo kompetenču prasmēs, sociālo mediju pratībā, psiholoģiskajā atbalstā, nodrošinot katrai personai sniegto individuālo konsultāciju skaitu un apjomu, kā arī tiks piemērota elastīga pieeja motivācijas programmas īstenošanā.

 

Programmas tēmas:

    Pašapziņas celšanas nodarbības, - attieksmei pret sevi, savu vecumu, izglītību u.t.t.;
    Pašapziņas celšanas veidi, lai pozitīvi mainītu attieksmi pret sevi un savām iespējām;
•    Informatīvs atbalsts dažādu vecumposmu psiholoģijas jautājumos.
    Atbalsts personas individuālo resursu aktivizēšanā;
    Personības pilnveides iespēju tālākapzināšana;
    Komunikācijas un brīvā laika pavadīšanas iespēju dažādošanas iespējas;
•    Informatīvs atbalsts par savām tiesībām, iespējām, to, kur vērsties pēc palīdzības, pieejamajiem pakalpojumiem;
    Vajadzība pēc informācijas (par savām tiesībām, iespējām un to, kur vērsties pēc palīdzības), kas piemērota personu vajadzībām;
•    Emocionālās krīzes pārvarēšanas iekšējie un ārējie resursi;
    Veselīga dzīvesveida un noderīgu paradumu ierosmes!

 

Pieteikšanās

Dalība programmā ir bez maksas. Par programmu varat konsultēties ar mums, zvanot Mārim Ceirulim pa tālr. +371 26544442 vai Andai Ceirulei pa tālr. +371 28345671.
Varat arī sazināties ar Profesionālo Studiju skolu “Citadele” pa tālr. +371 27728855, e-pasts liepaja@skolacitadele.lv
______________________________________________________________________________________

Projektam ir publisks finansējums, - projekts tiek finansēts ar Eiropas Savienības un Latvijas valsts atbalstu.Facebook jaunumu plūsma

JAUNĀKIE PROJEKTI
NODERĪGAS SAITES


Šī mājas lapa ir veidota ar Islandes, Lihtenšteinas un Norvēģijas finansiālu atbalstu EEZ finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta ietvaros
un ar Latvijas valsts finansiālu atbalstu no Sabiedrības integrācijas fonda. Par mājas lapas saturu atbild Liepājas Neredzīgo biedrība.