Apakšizvēlne
Aptauja

Liepājā, renovējot ielas, uz ietvēm tiek iestrādātas reljefās vadlīnijas, kuras paredzētas, lai cilvēkiem ar redzes traucējumiem atvieglotu pārvietošanos:

Lasīt aptaujas rezultātus
Kontakti
Adrese:
Ganību iela 197/205 Liepāja,
LV – 3407

Tālrunis:
+371 63431535,
+371 22007874

Fakss:
+371 63407115

E-pasts:
info@redzigaismu.lv,
liepajas_nb@inbox.lv

kartes attēls Apskatīt kartē

Baneri
17.11.2009 Autors: LNB

Universālais dizains Latvijā ir jauns jēdziens, kas tikai pamazām iegūst popularitāti. Ar to saprotam pieejamas, drošas un humānas vides veidošanu, kurā komfortabli jūtas ikviens cilvēks, neskatoties uz iespējamām uztveres vai veselības problēmām. Universālais dizains ir jauns domāšanas virziens, kas nosaka, ka pati galvenā vērtība sabiedrībā ir cilvēks, un tikai cilvēka ērtības un drošība ir galvenie humānas vides veidošanas kritēriji. Universālais dizains nenosaka īpašas prasības kādai konkrētai sociālai grupai, bet padara ikvienu pakalpojumu, ikvienu infrastruktūru, kā arī vidi pieejamu ikvienam sabiedrības loceklim.

Universālais dizains ir stratēģija, kuras mērķis ir izstrādāt un radīt dažādus pakalpojumus, produktus, informāciju un vidi, lai tie pēc iespējas lielākā mērā un neatkarīgāk būtu pieejami, saprotami un lietojami ikvienam, bez nepieciešamības veikt adaptāciju vai radīt speciālu dizainu.
/Ronald L.Mace, North Carolina State University, The Center for Universal Design, www.designs.ncsu.edu/


Mēs to sakām vienkārši: universālais dizains – pieejama vide, produkti, pakalpojumi un informācija visiem cilvēkiem.

Universālā dizaina nolūks ir vienkāršot dzīvi ikvienam, izveidojot radīto vidi, produktus un komunikācijas, kas vienlīdzīgi pieejamas, izmantojamas un saprotamas par zemām izmaksām vai bez jebkādām papildu izmaksām.
Universālā dizaina jēdziens veicina uzsvara maiņu, izstrādājot uz patērētāju vērstu dizainu, izvēloties visaptverošu pieeju un nosakot mērķi pielāgoties visu vecumu, augumu un spēju cilvēku vajadzībām, ieskaitot pārmaiņām, ko cilvēki piedzīvo sava mūža garumā.
Tādējādi universālais dizains ir jēdziens, kas ir plašāks par tādiem vienkāršiem jautājumiem kā ēku pieejamība invalīdiem, un tam vajadzētu kļūt par arhitektūras, dizaina un vides plānošanas neatņemamu sastāvdaļu.
Universālajam dizainam un pieejamībai ir būtiska loma cilvēktiesību un pamatbrīvību veicināšanā.

UNIVERSĀLĀ DIZAINA PRINCIPI

1.    Ērta lietošana ikvienam


Gaismas ķermeņu slēdži tiek ražoti dažādi, bet ne visi ir katram ērti lietojami. Piemēram, cilvēkam ar locītavu saslimšanu ir apgrūtinoši satvert pirkstos mazu slēdzīti un to pagriezt, lai lampu ieslēgtu. Tā vietā praktiskāks būtu gaismeklis, kuru ieslēdz un izslēdz, pieskaroties pie lampas pamatnes. Arī sabiedriskajā transportā ar zemo grīdu ir vienlīdz ērta iekāpšana un izkāpšana gan vecākiem ar bērnu ratiņiem, cilvēkiem ar kustību traucējumiem, vājredzīgiem, gan pārējiem pasažieriem.
•    līdzekļiem kaut kā izmantošanai, ir jābūt identiskiem, kad vien iespējams, un ekvivalentiem, ja nav citas iespējas
•    jāizvairās no situācijām, kad kaut viena cilvēku grupa nevarētu izmantot kādus elementus
•    izveidot vienādus noteikumus visiem lietotājiem privātai un drošai lietošanai
•    izveidot dizainu pievilcīgu visiem lietotājiem

2.    Daudzveidīga izmantošana


Vannas istaba ir ērti izmantojama, ja dušas augstums ir regulējams. Lai iekāpšana un izkāpšana no vannas būtu ērta arī vecākiem cilvēkiem un tiem, kam ir kustību traucējumi, pie sienas atbilstošā augstumā piestiprināma marga. Savukārt, lai uz vannas ,malas varētu ērti apsēsties, tai jābūt no neslīdoša materiāla un pietiekoši platai.
•    var izvēlēties pielietojuma veidu
•    elementiem jābūt pieejamiem un izmantojamiem gan labročiem, gan kreiļiem
•    jāveicina darbību precizitāte un rūpīgums
•    jābūt pielāgojamam lietotāja individuālajam tempam

3.    Viegli izprotams pielietojums


Objekta vai vides pielietojumam jābūt viegli izprotamam. Piemēram, mēbeļu ražotājs IKEA pārdod mēbeles izjauktā veidā, bet instrukcijas mēbeļu salikšanai tiek attēlotas ar zīmējumiem. Iepakojumā ir iekļautas arī nepieciešamās skrūves, skavas un vajadzīgie instrumenti.
•    padara lietojumu vienkāršu, izvairoties no nevajadzīgas sarežģītības
•    sakrīt ar lietotāja pirmajiem iespaidiem kā priekšmets vai ierīce izmantojams
•    var izmantot cilvēki ar dažādas domāšanas un valodu prasmes līmeni
•    informācijai jābūt izvietotai pēc svarīguma principa
•    jābūt nodrošinātai noderīgai papildinformācijai, kas pasaka priekšā, ko darīt

4.    Viegli uztverama informācija


Informācija par attiecīgo objektu tiek sniegta katram pieejamā veidā, neskatoties uz lietotāja uztveres spējām. Līdz ar to jebkura svarīga informācija ir pieejama visiem cilvēkiem. Piemēram, informāciju par sabiedriskā transporta pienākšanas un atiešanas laikiem ir iespējams pasniegt vizuāli, audio un taktilā formā, vai Braila rakstā.
•    izmantot dažādus paņēmienus(ilustrācija, vārdi, taktīla informācija), lai attēlotu informāciju, samazinot liekvārdību
•    būtiskākajai informācijai jābūt skaidrai
•    elementiem jābūt izšķiramiem veidos, kas būtu attēlojami, padarot vieglāku instrukciju un norādījumu došanu
•    dažādai tehnikai vai ierīcēm jābūt piemērotām cilvēkiem ar sajūtu traucējumiem  

5.    Samazināta iespēja kļūdīties


Dizains līdz minimumam samazina kļūdu un nepareizas rīcības sekas. Piemēram, ikreiz, kad vēlamies no datora atmiņas izdzēst kādu failu vai dokumentu, dators pārjautā, vai tiešām mēs to vēlamies darīt, tā pasargājot mūs no nevēlamas rīcības sekām.
•    lai samazinātu kaitējumu un kļūdas lietojumā, visvairāk izmantotie elementi, visvairāk pieejamie, bīstamie elementi jāizolē, apklāj vai jāsamazina to skaits
•    jābūt nodrošinātiem brīdinājumiem par iespējamo kaitējumu
•    elementiem jābūt ar skaidri saprotamu lietojumu
•    uzdevumos, kas prasa modrību un piesardzību samazināta neapzinātas vai automātiskas rīcības iespējamība, kas nodarītu kaitējumu

6.    Minimāla fiziskā piepūle


Objekts un vide ir ērti izmantojami, nepielietojot fizisku spēku. Piemēram, automātiskās durvis, kuru atvēršanai nav nepieciešama fiziskā piepūle.
•    lietotājs var saglabāt neitrālu ķermeņa pozīciju
•    lietotājs var izmantot saprātīgu darbošanās spēku
•    tiek samazinātas atkārtotas darbības nepieciešamība
•    tiek samazināta ilgstošas fiziskas piepūles nepieciešamība

7.    Kustībai un lietošanai atbilstošs izmērs un telpa


Atbilstoši telpu izmēri nodrošina, ka lietotājs, neatkarīgi no ķermeņa pozas, izmēriem vai mobilitātes (kustīguma), spēj tuvoties objektam, aizsniegt to, manipulēt un izmantot visas objekta funkcionālās iespējas. Piemēram, sabiedrisko ēku tualešu parametri un iekārtu izvietojums ļauj tās izmantot kā personām, tā bērniem, ratiņkrēslā sēdošiem un pārējiem apmeklētājiem.
•    jābūt atklātai redzamībai bez šķēršļiem uz svarīgiem elementiem gan sēdošam, gan stāvošam lietotājam
•    elementi un to sastāvdaļas ir ērti sasniedzami gan sēdošam, gan stāvošam lietotājam
•    rokturu izmēram jābūt piemērotam visu roku un tvērienu lielumam
•    vietai palīgierīču izmantošanai ir jābūt pietiekoši plašai
Facebook jaunumu plūsma

JAUNĀKIE PROJEKTI
NODERĪGAS SAITES


Šī mājas lapa ir veidota ar Islandes, Lihtenšteinas un Norvēģijas finansiālu atbalstu EEZ finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta ietvaros
un ar Latvijas valsts finansiālu atbalstu no Sabiedrības integrācijas fonda. Par mājas lapas saturu atbild Liepājas Neredzīgo biedrība.