Apakšizvēlne
Aptauja

Liepājā, renovējot ielas, uz ietvēm tiek iestrādātas reljefās vadlīnijas, kuras paredzētas, lai cilvēkiem ar redzes traucējumiem atvieglotu pārvietošanos:

Lasīt aptaujas rezultātus
Kontakti
Adrese:
Ganību iela 197/205 Liepāja,
LV – 3407

Tālrunis:
+371 63431535,
+371 22007874

Fakss:
+371 63407115

E-pasts:
info@redzigaismu.lv,
liepajas_nb@inbox.lv

kartes attēls Apskatīt kartē

Baneri
10.05.2012 Autors: LNB

 
 
 
 
Eiropas Sociālā fonda projekts
„Liepājas Neredzīgo biedrības personāla kvalitatīvās izaugsmes veicināšana”
Nr.1DP/1.5.2.2.2./11/APIA/SIF/142
 
      Š.g. 12. līdz 13. aprīlī Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.1DP/1.5.2.2.2./11/APIA/SIF/142 „Liepājas Neredzīgo biedrības personāla kvalitatīvās izaugsmes veicināšana” ietvaros divdesmit Liepājas Neredzīgo biedrības darbinieki un brīvprātīgā darba veicēji devās uz divu dienu semināru viesu namā „LENKAS” Pāvilostas novada Vērgales pagastā, Saraiķos. Apmācību semināra tēma bija „Liepājas Neredzīgo biedrības organizatoriskās struktūras pilnveide”, kuru vadīja lektors – konsultants Kārlis Viša no Rīgas. 
 
      Šajās dienās tika aktīvi un neatlaidīgi strādāts, iegūstot jaunas zināšanas un izvērtējot Liepājas Neredzīgo biedrības darbības mērķus un kvalitāti. Pirmās dienas pirmajā pusē mūs iepazīstināja ar vienotās izvērtēšanas sistēmas (CAF) teoriju un to, kā šī sistēma atbilst LNB vajadzībām, uzzinājām par CAF pamatprincipiem – vērtībām, to sabalansētību ar LNB vērtībām un mērķiem. Savukārt dienas otrajā pusē aktīvi strādājām jau mazākās grupiņās pie tēmas - LNB struktūra – lomas un funkcijas, cilvēkresursu shēma un LNB stratēģijas analīzes. Aktīvi darbojoties un diskutējot diena pagāja nemanot un ar gandarījumu par padarīto darbu. Garās dienas noslēgumā varējām baudīt jūras šalkoņu un priežu smaržu.
 
     Otrās dienas rīts sākās ar migliņu, caur kuru mūs ar gaišiem stariem sveicināja saule. Mazliet rīta rosmes un pie darba. Nodarbības sākām ar LNB stratēģiskās attīstības plānošanu un modelēšanu. Dienas gaitā daudz strādājām un diskutējām par - sociālo pakalpojumu kvalitātes modeli, par informācijas un dokumentu apriti LNB, kā arī par vadības kvalitātes modeli. Semināru noslēdzām ar izvērtēšanu un kopsavilkumu. Sapratām, ka šīs divas dienas ir bijušas ļoti vērtīgas un pamācošas biedrības tālākajai attīstībai, kas vērsta uz kvalitatīvu klientu apkalpošanu un darba uzlabošanu. Un ne tikai. Šāda kopā pabūšana kolēģu vidū bija arī ļoti noderīga un svētīga, jo ikdienā esam katrs savos darbos un rūpēs. Kopīga darbošanās un diskutēšana ļauj vienam otru iepazīt, saliedē un nostiprina kolektīvu.
 
     Otrs šī paša projekta ietvaros paredzētais seminārs notika š.g. 2.un 3.maijā. Semināra galvenā tēma – „Liepājas Neredzīgo biedrības tālākās darbības kvalitātes uzlabošana”. Seminārs tāpat kā iepriekšējais notika viesu namā „LENKAS”, to vadīja lektore/konsultante Inete Ielīte. 
 
     Arī šajās dienās tika intensīvi strādāts, gan papildinot iepriekš iegūtās zināšanas, gan iegūstot jaunas zināšanas par biedrības stratēģiju, organizatorisko struktūru, organizācijas kultūru un iekšējo komunikāciju. Semināra pirmajā dienā piedalījās tie paši iepriekš minētie divdesmit Liepājas Neredzīgo biedrības darbinieki un brīvprātīgā darba veicēji. Darbs notika gan visiem kopā, gan arī nelielās grupās. Katrai no grupām tika dota iespēja prezentēt savu izveidoto organizācijas struktūru un stratēģijas plānu nākamiem trim, pieciem gadiem. Pēc prezentācijām, balsojot izvēlējāmies divus veiksmīgākos organizācijas struktūras modeļus. Lektore Inete Ielīte sniedza ieskatu arī par lietišķo etiķeti, organizācijas kultūru, darbu komandā un konfliktu risināšanu. Tā kā nākamās dienas semināra dalībnieku skaits bija tikai desmit biedrības biedri, tad daļa dalībnieku jau pirmās dienas vakarā devās mājup. Pārējie dienu noslēdza relaksējoties dabā, baudot neiazmirstamu saules rietu mierīgajā jūrā.
 
     Otrās dienas rīts iesākās ar sauli un putnu dziesmām. Bijām apņēmības pilni rosīgi darboties. Visas dienas garumā norisinājās aktīvs darbs nu jau pie paliekošas organizācijas struktūras izveides. Par pamatu ņemot ierosinājumus un ieteikumus no iepriekšējās dienas darba grupu prezentācijām. Semināra otrās dienas dalībnieki aktīvi strādāja arī pie LNB organizācijas stratēģijas, kura tika pilnveidota un tiks nostiprināta izveidotajā Pašnovērtējuma rokasgrāmatā. 

     Abi semināri notika ar Eiropas Savienības Eiropas Sociālā fonda un Latvijas valsts finansiālu atbalstu. 92.07 % no šī Projekta finansē Eiropas Savienība ar Eiropas Sociālā fonda starpniecību. Apakšaktivitāti administrē Valsts kanceleja sadarbībā ar Sabiedrības integrācijas fondu.
 
     Šo divu semināru laikā mums bija iespēja pašiem saprast un novērtēt LNB darbību, iegūt daudz jaunu un interesantu ideju, kā uzlabot darbu mūsu biedrībā, palīdzot pensionāriem un cilvēkiem ar īpašām vajadzībām.
     
 
 
 
 
 
 
 


JAUNĀKIE PROJEKTI
NODERĪGAS SAITES


Šī mājas lapa ir veidota ar Islandes, Lihtenšteinas un Norvēģijas finansiālu atbalstu EEZ finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta ietvaros
un ar Latvijas valsts finansiālu atbalstu no Sabiedrības integrācijas fonda. Par mājas lapas saturu atbild Liepājas Neredzīgo biedrība.