Apakšizvēlne
Aptauja

Liepājā, renovējot ielas, uz ietvēm tiek iestrādātas reljefās vadlīnijas, kuras paredzētas, lai cilvēkiem ar redzes traucējumiem atvieglotu pārvietošanos:

Lasīt aptaujas rezultātus
Kontakti
Adrese:
Ganību iela 197/205 Liepāja,
LV – 3407

Tālrunis:
+371 63431535,
+371 22007874

Fakss:
+371 63407115

E-pasts:
info@redzigaismu.lv,
liepajas_nb@inbox.lv

kartes attēls Apskatīt kartē

Baneri
23.05.2012 Autors: LNB

 

 
 
 
      
     

       Liepājas Neredzīgo biedrībā š.g. 31.maijā noslēgsies Eiropas Sociālā fonda projekts „Liepājas Neredzīgo biedrības personāla kvalitatīvās izaugsmes veicināšana” Nr.1DP/1.5.2.2.2./11/APIA/SIF/142. 92,07 % no Projekta finansē Eiropas Savienība ar Eiropas Sociālā fonda starpniecību. Apakšaktivitāti administrē Valsts kanceleja sadarbībā ar Sabiedrības integrācijas fondu. 
 
       Projekta aktivitātes tika īstenotas piecu mēnešu laikā un to mērķis bija Liepājas Neredzīgo biedrības darbinieku un brīvprātīgā darba veicēju motivācijas stiprināšana un zināšanu pilnveidošana par produktīvu darbu, pilnveidojot biedrības organizatorisko struktūru un ieviešot darboties spējīgu, uz konkrētām vajadzībām orientētu kvalitātes sistēmu.
 
       Šo piecu mēnešu laikā, projekta ietvaros, ir notikušas vairākas aktivitātes. Marta beigās Liepājas Neredzīgo biedrības darbinieki un brīvprātīgie devās pieredzes apmaiņas vizītē uz Dāniju, lai iepazītos ar  šīs valsts cilvēku ar invaliditāti nevalstisko organizāciju darbu, to struktūru, informācijas aprites nodrošinājumu, sociālo un citu pakalpojumu dažādību un standartiem, NVO sadarbību ar valsts un pašvaldību institūcijām, kā arī pārņemtu viņu labās prakses piemērus. 
 
       Š.g. aprīlī un maijā Liepājas Neredzīgo biedrības darbinieki piedalījās vieslektoru vadītajos semināros, kuros notika darbinieku apmācība par organizācijas struktūras izveidi, par tās stratēģijas pilnveidošanu un kvalitātes sistēmas CAF (Common Assistment framework) nozīmi, uzbūvi, prasībām un ieviešanu, par informācijas apmaiņas sistēmu organizācijā, jo pateicoties jau īstenotiem projektiem, organizācijas izaugsme pēdējā laikā ir vērā ņemama. Tajā strādā vairāk kā piecdesmit darbinieku, no tiem trīsdesmit viens ar invaliditāti. 
 
       Projekta noslēgumā, š.g. 30.maijā viesnīcā „Europa City Amrita” piecdesmit Liepājas Neredzīgo biedrības darbiniekiem, brīvprātīgā darba veicējiem un padomes locekļiem tiks rīkots informatīvs seminārs par projektā paveikto. Semināra dalībnieki tiks informēti par projekta norisi, labās prakses piemēriem Dānijā, organizācijas struktūras pilnveidi, tiks iepazīstināti ar izstrādāto stratēģiju, ieteikumiem sociālo pakalpojumu piedāvājumā. Projektam noslēdzoties atbilstoši CAF (Common Assistment Framevork) tiks izdota Liepājas Neredzīgo biedrības izstrādāta pašnovērtējuma rokasgrāmata, kas būs dokuments, kurā aprakstītas biedrības vērtības, misija, stratēģija, organizatoriskā struktūra un atbildība. Tā tiks izdota gan redzīgo, gan Braila rakstā, kā arī ievietota biedrības mājas lapā, tādējādi nodrošinot atklātu tās pieejamību biedrības darbiniekiem, biedriem, projekta finansētājiem, sadarbības partneriem un citiem interesentiem.
 
       Esam pārliecināti, ka iegūstot jaunās zināšanas, spēsim labāk un kvalitatīvāk sasniegt mūsu organizācijas mērķus, stiprinot katra darbinieka zināšanu līmeni un motivāciju darboties, lai uzlabotu sniegto pakalpojumu kvalitāti cilvēkiem ar invaliditāti. 
 


JAUNĀKIE PROJEKTI
NODERĪGAS SAITES


Šī mājas lapa ir veidota ar Islandes, Lihtenšteinas un Norvēģijas finansiālu atbalstu EEZ finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta ietvaros
un ar Latvijas valsts finansiālu atbalstu no Sabiedrības integrācijas fonda. Par mājas lapas saturu atbild Liepājas Neredzīgo biedrība.