Apakšizvēlne
Aptauja

Liepājā, renovējot ielas, uz ietvēm tiek iestrādātas reljefās vadlīnijas, kuras paredzētas, lai cilvēkiem ar redzes traucējumiem atvieglotu pārvietošanos:

Lasīt aptaujas rezultātus
Kontakti
Adrese:
Ganību iela 197/205 Liepāja,
LV – 3407

Tālrunis:
+371 63431535,
+371 22007874

Fakss:
+371 63407115

E-pasts:
info@redzigaismu.lv,
liepajas_nb@inbox.lv

kartes attēls Apskatīt kartē

Baneri
23.04.2012 Autors: LNB

 

 
 
 
                 
      


 
      No š.g. 19. līdz 24. martam Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.1DP/1.5.2.2.2./11/APIA/SIF/142 „Liepājas Neredzīgo biedrības personāla kvalitatīvās izaugsmes veicināšana” ietvaros deviņi Liepājas biedrības darbinieki un brīvprātīgie devās pieredzes apmaiņas braucienā uz Dāniju, apmeklējot dažādas organizācijas Kopenhāgenā, kā arī Liepājas pilsētas sadraudzības pilsētā Nikebingā (Nykøbing). Projekta un šī brauciena galvenais mērķis bija iepazīt dažādu Dānijas invalīdu organizāciju darbu un tikties ar Nikebingas pašvaldības pārstāvjiem, lai iepazītos ar Dānijas sociālo sistēmu, kura tiek atzīta par vienu no labākajām Eiropā. 

      Šis brauciens notika ar Eiropas Savienības Eiropas Sociālā fonda un Latvijas valsts finansiālu atbalstu. 92.07 % no šī Projekta finansē Eiropas Savienība ar Eiropas Sociālā fonda starpniecību. Apakšaktivitāti administrē Valsts kanceleja sadarbībā ar Sabiedrības integrācijas fondu.
 
      Šajās dienās tika apmeklētas vairākas nevalstiskās organizācijas. Dānijas galvaspilsētā Kopenhāgenā tika organizēta tikšanās ar FDDB (Kurli – neredzīgo organizācija) pārstāvjiem - tās vadītāju Henriku Hoyrop Ottesen un viņa palīdzi Ilsi Bellamy. Organizācija, kā viņi paši saka, ir jauna, tā pastāv tikai 25 gadus. Organizācijas biedru sastāvu veido cilvēki ar invaliditāti, kuriem kurlums un neredzība ir iedzimta vai arī tās iegūtas dzīves laikā. Šī organizācija veic administrēšanu, vadīšanu un finanšu piesaisti, tā iesaistās arī politisko lēmumu pieņemšanā, aizstāvot savas organizācijas biedru intereses, izdod metodiskos materiālus darbam ar cilvēkiem, kuru invaliditāte ir kurli-neredzība. Šī organizācija sadarbojas arī ar citām nevalstiskām organizācijām, piemēram, Dānijas Neredzīgo biedrību un Dānijas Nedzirdīgo biedrību, jo intereses šīm organizācijām ir līdzīgas.
 
      Tikšanās laikā ar Dānijas invalīdu asociācijas (DHF) politisko konsultantu - vadītāju Jeppi Kerckhoffu guvām ieskatu par šīs organizācijas darbu. Organizācija dibināta 1925.gadā un pamatā orientēta uz cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem, taču atbalstu var saņemt cilvēki ar visu veidu invaliditāti, kā arī viņu tuvinieki. Asociācija iesaistās politisku lēmumu pieņemšanā – sniedzot priekšlikumus likumdošanai, akceptējot pieņemšanai izvirzītos likumprojektus; palīdzot cilvēkiem ar invaliditāti konkrētos gadījumos - pārskatot pašvaldību sniegto palīdzību, pārstāvot savu biedru intereses gadījumos, kad pieņemti nelikumīgi lēmumi; rakstot un īstenojot projektus, kas ļauj uzlabot cilvēku ar invaliditāti dzīves kvalitāti; organizējot brīvprātīgo konsultantu cilvēku ar invaliditāti tiesību utml.jautājumos tīklu pašvaldībās. Organizācija sadarbojas ar vairākām jaunattīstības valstīm, veidojot iestrādes darbam ar cilvēkiem, kuriem ir invaliditāte, Ugandā, Bolīvijā, Nikaragvā u.c.
 
      Viena no dienām tika atvēlēta Hellerup Neredzīgo un Vājredzīgo rehabilitācijas institūta apmeklējumam (Instittutet for Blinde og Svagsynede). Šī institūta darbība vērsta uz to, lai vājredzīgiem un neredzīgiem jauniešiem būtu iespējas iegūt izglītību un saņemt arī sociālo rehabilitāciju. Mums bija iespēja iepazīties ar dažāda veida mūsdienīgiem tehniskajiem palīglīdzekļiem, kurus ikdienā lieto cilvēki ar redzes traucējumiem, lai atvieglotu savu ikdienu. Guvām vairākas idejas par metodēm darbam ar vājredzīgiem un neredzīgiem cilvēkiem, tajās izmantojamiem materiāliem, nepieciešamajiem resursiem.
 
      Kopenhāgenā tika apmeklēta Dānijas Neredzīgo biedrība (Dansk Blindesamfund). Tās vadītājs Džons Heilbrunns un viņa palīdze Lone Strecker mūs iepazīstināja ar šīs organizācijas galvenajiem uzdevumiem un mērķiem. Organizācijas pārziņā ir kontakti ar pašvaldībām, politiķiem, vides pieejamība, starptautiskās attiecības un likumdošana. Organizācija sniedz komentārus katra jauna likumprojekta pieņemšanā, ja tas skar cilvēkus ar invaliditāti, kā arī īsteno projektus, kuri vērsti uz palīdzības sniegšanu jaunattīstības valstīm. Organizācijas popularizēšanas un līdzekļu piesaistes nolūkos tiek gatavoti kalendāri, kartiņas un uzlīmes ar biedrības logo un rekvizītiem. 
 
      Tikāmies arī ar Neredzīgo jauniešu organizācijas (DBSU) pārstāvjiem. Šo organizāciju veido neredzīgi vai vājredzīgi bērni un jaunieši vecumā līdz 36 gadiem. Neredzīgo jauniešu organizācija darbojas gan politiskā, gan sabiedriskā līmenī. Tās mērķis ir rosināt jauniešus būt sociāli aktīviem, apzināties savas spējas, izmēģināt ko jaunu. Jauniešu vidū lielu atsaucību guvuši dažādi pasākumi, kur neredzīgiem vai vājredzīgiem jauniešiem ļauts izbaudīt sajūtas, kas parastos apstākļos viņiem ir liegtas, piemēram, neredzīga cilvēka braukšana ar automašīnu, lēkšana ar izpletni, kāpšana kalnos u.c.
 
      Vizītes noslēdzošais mērķis bija Liepājas pilsētas sadraudzības pilsētas Nikebingas apmeklējums Guldborgsundas pašvaldībā. Tikāmies ar administrācijas pārstāvi - Dorthe Foersom un sociālās jomas vadītāju Anetti Shuberti. Tikšanās laikā iepazināmies ar pašvaldības galvenajiem uzdevumiem un funkcijām, kā arī pašvaldības organizatorisko struktūru. Tikām iepazīstināti ar Nikebingas pilsētā izveidoto sociālo māju, kas paredzēta cilvēkiem ar invaliditāti. 
 
      Lai gan dienas pagāja apmeklējot dažādas organizācijas un biedrības, tiekoties ar to vadītājiem un pārstāvjiem, daļa laika tika izmantota arī pilsētu apskatei. Mums bija iespēja pašiem novērtēt un izjust vides pieejamību gan Dānijas galvaspilsētā Kopenhāgenā, gan ārpus tās.
 
      Šī brauciena laikā esam ieguvuši daudz jaunu un interesantu ideju, kā uzlabot darbu mūsu biedrībā, ko jaunu pie mums ieviest. Tomēr esam guvuši arī vienu atziņu, ka ar daudz mazākiem naudas līdzekļiem spējam darīt diezgan daudz mūsu cilvēku labā. Šī bija vērtīga pieredze, kuru varēsim pielietot turpmākajā darbā, palīdzot cilvēkiem ar īpašām vajadzībām.
      
      
 
 
 


JAUNĀKIE PROJEKTI
NODERĪGAS SAITES


Šī mājas lapa ir veidota ar Islandes, Lihtenšteinas un Norvēģijas finansiālu atbalstu EEZ finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta ietvaros
un ar Latvijas valsts finansiālu atbalstu no Sabiedrības integrācijas fonda. Par mājas lapas saturu atbild Liepājas Neredzīgo biedrība.