Apakšizvēlne
Aptauja

Liepājā, renovējot ielas, uz ietvēm tiek iestrādātas reljefās vadlīnijas, kuras paredzētas, lai cilvēkiem ar redzes traucējumiem atvieglotu pārvietošanos:

Lasīt aptaujas rezultātus
Kontakti
Adrese:
Ganību iela 197/205 Liepāja,
LV – 3407

Tālrunis:
+371 63431535,
+371 22007874

Fakss:
+371 63407115

E-pasts:
info@redzigaismu.lv,
liepajas_nb@inbox.lv

kartes attēls Apskatīt kartē

Baneri
20.01.2012 Autors: LNB

          

                 SIF_logo_krasains_pamata_RGB
 
                 
 
      2012.gada 1.janvārī Liepājas Neredzīgo biedrība sadarbībā ar Sabiedrības Integrācijas fondu ir uzsākusi Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.1DP/1.5.2.2.2./11/APIA/SIF/142 „Liepājas Neredzīgo biedrības personāla kvalitatīvās izaugsmes veicināšana” realizēšanu. 92.07 % no Projekta finansē Eiropas Savienība ar Eiropas Sociālā fonda starpniecību. Apakšaktivitāti administrē Valsts kanceleja sadarbībā ar Sabiedrības integrācijas fondu.
 
      Projekta aktivitātes plānots īstenot piecu mēnešu laikā, līdz šā gada 31. maijam. Projekta viens no galvenajiem mērķiem ir Liepājas Neredzīgo biedrības darbinieku un brīvprātīgā darba veicēju zināšanu paaugstināšana un motivācijas stiprināšana, pilnveidojot biedrības organizatorisko struktūru un ieviešot darboties spējīgu, uz konkrētām vajadzībām orientētu kvalitātes sistēmu.
 
      Projekta tiešā mērķa grupa ir Liepājas Neredzīgo biedrības 18 darbinieki un 2 brīvprātīgā darba veicēji.
 
      Projekta ietvaros šā gada martā tiek plānots pieredzes apmaiņas brauciens uz Dāniju, kur notiks iepazīšanās ar Dānijas invalīdu organizāciju darbu un tikšanās ar pašvaldības institūcijas pārstāvjiem, lai iepazītos ar Dānijas sociālo sistēmu, kura tiek atzīta par vienu no labākajām Eiropā. Tiks apmeklētas četras invalīdu Nevalstiskās organizācijas, lai gūtu pieredzi kā tiek veicināta sadarbība šo invalīdu organizāciju starpā, tiks iepazīta Nevalstisko organizāciju organizatoriskā struktūra, finansēšanas kārtība, piedāvātie sociālie pakalpojumi. Iepazīsimies kā strādā mums radniecīgā Dānijas Neredzīgo biedrība (Dansk Blindesamfund). Tiksimies arī ar Liepājas sadraudzības pilsētas- Guldborgsundas pašvaldību.
 
      Piesaistot lektorus un konsultantus, Liepājā tiks organizēti divi semināri un noslēguma konference par projekta izvērtēšanu un apkopojumu. Tie tiks rīkoti biedrības biedriem un brīvprātīgā darba veicējiem. Semināros iegūtās zināšanas būs noderīgas ikdienas darbā, lai ikviens darbinieks būtu motivēts strādāt ar pilnu atdevi, piedāvāt risinājumus, dalīties ar idejām, zinātu savus veicamos pienākumus, kā arī apzinātos atbildību. 
 
      Projekta noslēgumā, pamatojoties uz iegūtajām zināšanām, mēs, kā projekta realizētāji, vēlamies ieviest CAF (Common Assisstment Framework) kvalitātes sistēmu, tā veicinās pašu darbinieku ieinteresētību un ir paredzēta gan valsts un pašvaldību iestādēm, gan publiskā sektora organizācijām. 
 
      Projekts noslēgsies ar Liepājas Neredzīgo biedrības izstrādātu Pašnovērtējuma rokasgrāmatu, kas būs kā dokuments, kurā tiks aprakstītas biedrības vērtības, misija, stratēģija, organizatoriskā struktūra un atbildība.
 
      Tā kā biedrības esošā misija ir strādāt un kalpot cilvēkiem ar invaliditāti, mēs ceram, ka pēc projekta realizēšanas, iegūstot jaunās zināšanas, spēsim labāk un kvalitatīvāk sasniegt mūsu organizācijas mērķus, stiprinot katra darbinieka zināšanu līmeni un motivāciju darboties.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


JAUNĀKIE PROJEKTI
NODERĪGAS SAITES


Šī mājas lapa ir veidota ar Islandes, Lihtenšteinas un Norvēģijas finansiālu atbalstu EEZ finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta ietvaros
un ar Latvijas valsts finansiālu atbalstu no Sabiedrības integrācijas fonda. Par mājas lapas saturu atbild Liepājas Neredzīgo biedrība.