Apakšizvēlne
Aptauja

Liepājā, renovējot ielas, uz ietvēm tiek iestrādātas reljefās vadlīnijas, kuras paredzētas, lai cilvēkiem ar redzes traucējumiem atvieglotu pārvietošanos:

Lasīt aptaujas rezultātus
Kontakti
Adrese:
Ganību iela 197/205 Liepāja,
LV – 3407

Tālrunis:
+371 63431535,
+371 22007874

Fakss:
+371 63407115

E-pasts:
info@redzigaismu.lv,
liepajas_nb@inbox.lv

kartes attēls Apskatīt kartē

Baneri
26.09.2013 Autors: LNB

Es varu strādāt!

projektu noslēdzot
raksts avīzē "Kurzemes Vārds", 2013-09-24
 
Kopš 2012.gada 2.aprīļa tiek realizēts projekts „Darba iespējas un pieredze cilvēkiem ar invaliditāti” (I Can Work, LLIV-219). Šo projektu Eiropas Savienības struktūrfondu Latvijas–Lietuvas pārrobežu programmas 2007.–2013.gadam ietvaros realizē organizācija „Cilvēku ar invaliditāti sociālo uzņēmumu savienība” (Lietuva, Klaipēda) sadarbībā ar Liepājas Neredzīgo biedrību, biedrību „Apmācību projekti”, Šauļu darba tirgus apmācību centru un Cīravas Profesionālo vidusskolu. Projekta mērķis ir popularizēt cilvēku ar invaliditāti darba iespējas un darba pieredzi, lai veicinātu viņu integrēšanos darba tirgū un palielinātu nodarbināto cilvēku ar invaliditāti skaitu Latvijas un Lietuvas pierobežas reģionā.
Šī gada vasaras mēnešos projekta partneri turpināja apmeklēt uzņēmējus, kuriem tika stāstīts par cilvēku ar invaliditāti nodarbinātības iespējām un sociālo uzņēmējdarbību. Darba devēji tika aicināti ņemt darbā cilvēkus ar invaliditāti un sniegt priekšlikumus sociālo uzņēmumu veidošanai Latvijā. Esam apmeklējuši vairāk kā 120 darba devējus Latvijā.
6.-9.augustā viesojāmies Darmštatē, kur bija iespēja iepazīties ar invalīdu profesionālo rehabilitāciju, sociālajiem uzņēmumiem, nodarbinātības iespējām, pakalpojumu pieejamību un valsts sniegtajiem atbalsta pasākumiem Vācijā.
5.-7.septembrī Monciškės ciematā pie Palangas notika nometne cilvēkiem ar invaliditāti, kuri dalījās darba pieredzē un nodarbojās ar aktīvo atpūtu.
13. septembrī tika rīkota projekta noslēguma konference - izstāde Palangā, kurā plašāk tika stāstīts par projektā notikušajām aktivitātēm, sasniegtajiem rezultātiem, izdarītajiem secinājumiem. Tika prezentēti divpadsmit Eiropas valstu likumdošanas pētījuma rezultāti cilvēku ar invaliditāti nodarbinātības jomā un demonstrēta projekta laikā uzņemtā filma „Es varu strādāt”. Tika nosprausti mērķi tālākai darbībai, lai ierosinātu veikt likumdošanas izmaiņas cilvēku ar invaliditāti nodarbinātības veicināšanai Latvijā.
 
Projekta galvenie sasniegumi:
Veikts „Pētījums par personu ar invaliditāti nodarbinātības politiku Eiropā”, un izdots šī pētījuma kopsavilkums;
uzņemta video filma un sociālo mēdiju klips „Es varu strādāt”;
apmeklēti un iepazīti vairāki sociālie uzņēmumi, kā arī medicīniskās un profesionālās rehabilitācijas centri Lietuvā;
notikuši 12 semināri, kurus apmeklējuši uzņēmēji, cilvēki ar invaliditāti, profesionālo skolu, NVA, medicīniskās un profesionālās rehabilitācijas iestāžu pārstāvji;
apmeklēti un motivēti vairāk kā 125 uzņēmēji;
bijuši pieredzes apmaiņas braucieni uz Norvēģiju, Īriju un Vāciju;
notikusi nometne cilvēkiem ar invaliditāti no Latvijas un Lietuvas;
informēta sabiedrība ar rakstiem presē un video reklāmu „Es varu strādāt” internetā.

Projekta aktivitātes 85% apmērā finansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds, Liepājas Neredzīgo biedrības dalību projektā ar līdzfinansējumu atbalsta Liepājas pilsētas dome (10%) un Vides un reģionālās attīstības ministrija (5%).
 
Šis dokuments ir sagatavots ar Eiropas Savienības finansiālu atbalstu. Par šī dokumenta saturu atbild Liepājas Neredzīgo biedrība un tas nevar tikt uzskatīts par Eiropas Savienības oficiālo viedokli. Kopējais projekta budžets: 201 352,00 EUR.
 


Lat-Lit Logo

Lat-Lit Logo

JAUNĀKIE PROJEKTI
NODERĪGAS SAITES


Šī mājas lapa ir veidota ar Islandes, Lihtenšteinas un Norvēģijas finansiālu atbalstu EEZ finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta ietvaros
un ar Latvijas valsts finansiālu atbalstu no Sabiedrības integrācijas fonda. Par mājas lapas saturu atbild Liepājas Neredzīgo biedrība.