Apakšizvēlne
Aptauja

Liepājā, renovējot ielas, uz ietvēm tiek iestrādātas reljefās vadlīnijas, kuras paredzētas, lai cilvēkiem ar redzes traucējumiem atvieglotu pārvietošanos:

Lasīt aptaujas rezultātus
Kontakti
Adrese:
Ganību iela 197/205 Liepāja,
LV – 3407

Tālrunis:
+371 63431535,
+371 22007874

Fakss:
+371 63407115

E-pasts:
info@redzigaismu.lv,
liepajas_nb@inbox.lv

kartes attēls Apskatīt kartē

Baneri
11.01.2012 Autors: LNB

Eiropas Sociālā Fonda „Cilvēkresursi un nodarbinātība”, projekts „Cilvēk, nepaliec malā - iesaisties!” 

Projekta īstenošanas laiks ir sākot no 2012.g. 2.janvāra līdz 2013.gada 31.augustam.
INFORMĒJAM, ka:
 
      Sākot ar š.g. 2.janvāri, Liepājas Neredzīgo biedrībā, ir uzsākts realizēt Eiropas Sociālā Fonda „Cilvēkresursi un nodarbinātība”, „Cilvēk, nepaliec malā - iesaisties!” (Nr.1DP/1.4.1.2.4./11/APIA/NVA/024) projekts. Projekta īstenošanas laiks ir sākot no š.g. 2.janvāra līdz 2013.gada 31.augustam.
 
      Projekta mērķa grupas dalībnieki ir 60 pirmspensijas un pensijas vecuma sasniegušās personas, kā arī 20 personas ar funkcionāla rakstura traucējumiem, pavisam kopā 80 mērķa grupas dalībnieki. Projekta galvenais mērķis ir palielināt mērķa grupas dalībnieku spēju integrēties sabiedrībā un palielināt viņu iespēju iekļauties darba tirgū.
 
Jau š.g. janvārī, projekta ietvaros, tiks izstrādāta un ieviesta sociālās rehabilitācijas programma, kas sastāvēs no divām daļām:
 - motivācijas daļas;
 - rehabilitācijas organizēšanas daļas.
 
Sociālās rehabilitācijas programmas motivācijas daļas ietvaros mērķa grupas dalībnieki ar dažādu aktivitāšu palīdzību varēs iepazīt savas iespējas aktīvi piedalīties sabiedriskajā dzīvē, kā arī viens no svarīgākajiem mērķiem, dalībnieki iegūs motivāciju iesaistīties sociālās rehabilitācijas organizēšanas programmā, kas ir minētajā projektā. Motivācijas daļa sastāvēs no vairākiem moduļiem – 
* Intelektuālo spēļu modulis;
* Pielāgoto fizisko aktivitāšu modulis;
* Modulis „Dzīves skola”; 
* Kultūras pasākumu modulis.
 
Motivācijas daļas programmas aktivitātēm katram mērķa grupas dalībniekam ir paredzētas 40 stundas, kuras tiks īstenotas ar š.g. februāri.
 
   Kā turpinājums motivācijas daļas programmai ir sociālās rehabilitācijas programmas rehabilitācijas organizēšanas daļa. Tās galvenais uzdevums būs nodrošināt mērķa grupas dalībniekiem apgūt dažādas piemērotas praktiskās iemaņas un prasmes, kas savukārt veicinātu mērķa grupas dalībnieku iekļaušanos sabiedrībā un palielinātu mērķa grupas dalībnieku spēju iekļauties darba tirgū. Sociālās rehabilitācijas programmas rehabilitācijas organizēšanas daļa sastāvēs no 9 sekojošiem moduļiem – 
* Klūdziņu pīšanas modulis;
* Ādas apstrādes – filcēšanas modulis;
* Floristikas – dekoratīvās apstrādes modulis;
* Informāciju tehnoloģiju modulis;
* Pielāgoto fizisko aktivitāšu un intelektuālo nodarbību modulis;
* Pirts modulis;
* Modulis „Dzīves skola”;
* Sociālo un sadzīves problēmu risināšanas modulis; 
* Mājamatniecības darbu un rokdarbu veikšanas modulis.
 
   Augstākminētajām aktivitātēm, katram mērķa grupas dalībniekam ir paredzētas 400 stundas visā projekta darbības laikā, kopā 17 mēnešus. Aktivitāšu īstenošana tiks uzsākta š.g. martā.
 
   Noslēdzoties projektam, augstākminēto programmu aktivitātēs būs piedalījušies visi projektā iesaistītie 80 mērķa grupas dalībnieki. 
   
   
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


JAUNĀKIE PROJEKTI
NODERĪGAS SAITES


Šī mājas lapa ir veidota ar Islandes, Lihtenšteinas un Norvēģijas finansiālu atbalstu EEZ finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta ietvaros
un ar Latvijas valsts finansiālu atbalstu no Sabiedrības integrācijas fonda. Par mājas lapas saturu atbild Liepājas Neredzīgo biedrība.