Apakšizvēlne
Aptauja

Liepājā, renovējot ielas, uz ietvēm tiek iestrādātas reljefās vadlīnijas, kuras paredzētas, lai cilvēkiem ar redzes traucējumiem atvieglotu pārvietošanos:

Lasīt aptaujas rezultātus
Kontakti
Adrese:
Ganību iela 197/205 Liepāja,
LV – 3407

Tālrunis:
+371 63431535,
+371 22007874

Fakss:
+371 63407115

E-pasts:
info@redzigaismu.lv,
liepajas_nb@inbox.lv

kartes attēls Apskatīt kartē

Baneri
24.02.2020 Autors: LNB

   
Liepājas pilsētas pašvaldības finansēts
Nevalstisko organizāciju sociālās iekļaušanas projekts
“Vērtīga un aktīva katra diena Liepājā”  2020
Nr. 1./20/SOC 


Liepājas Neredzīgo biedrība aicina iesaistīties sociālās iekļaušanas projekta aktivitātēs

Šā gada pavasarī Liepājas Neredzīgo biedrība ir sākusi īstenot Liepājas pilsētas pašvaldības finansēto sociālās iekļaušanas projektu “Vērtīga un aktīva katra diena Liepājā” (Nr. 1./20/SOC). Projekta ietvaros tiks rīkotas dažādas nodarbības, pasākumi un aktivitātes cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem un senioriem, lai veicinātu ilgtspējīgu zināšanu, prasmju un sociālo iemaņu attīstību, integrāciju sabiedrībā, mazinātu sociālo nevienlīdzību, un radītu iespējas iekļauties darba tirgū.

Projekta laikā tiks stiprinātas jau biedrībā notiekošās aktivitātes un nodrošināta informācijas apmaiņa, pakalpojumi un resursi, kuri nepieciešami, lai cilvēki ar funkcionāliem traucējumiem un seniori piedalītos sabiedrības ekonomiskā, sociālā un kultūras dzīvē. Papildus aktivitātēm, tiks īstenoti arī izglītojoši semināri par emocionālo inteliģenci dažādu pakalpojumu sfērā strādājošajiem profesionāļiem, konsultācijas Universālā dizaina jomā un mācību ekskursijas skolēniem, studentiem un dažādu iestāžu un organizāciju pārstāvjiem.


Paredzētās aktivitātes

Nostiprinot iesāktās tradīcijas, tiks īstenota aktīva Dienas centra darbība, kur cilvēki ar dažāda veida funkcionāliem traucējumiem, tai skaitā seniori, var satikties, jēgpilni darboties un izmantot sociālās rehabilitācijas programmas lauku vidē iespējas. Turpināsies arī sociālās iekļaušanas kursa „Dzīves skola” nodarbību cikls, kurā nelielās saskarsmes un atbalsta grupās divas reizes mēnesī satiksies cilvēki ar invaliditāti, lai apspriestu dažādas aktuālas tēmas kāda uzaicināta viesa vadībā. Tiks rīkotas arī izbraukuma ekskursijas uz dažādām interesantām vietām Kurzemes novadā. Papildus ekskursijām, tiks organizēti dažādu iestāžu un organizāciju apmeklējumi Liepājas pilsētā, kuri sniedz pakalpojumus cilvēkiem ar invaliditāti. Līdzfinansējums nodrošinās arī subsidētas darba vietas cilvēkiem ar invaliditāti, lai viņi tiktu iesaistīti darba vidē un kļūtu par noderīgiem darba ņēmējiem.

“Mēs vēlamies panākt lielāku šo cilvēku saliedētību un piederību biedrībai, lai tā kļūtu par atbalstu jebkurā dzīves situācijā. Gribam rosināt cilvēkus dzīvot sociāli aktīvu un pilnvērtīgu dzīvi”, par plānotajām aktivitātēm izsakās projekta koordinatore Zanda Krūmiņa.

Biedrība rīkos arī dažādus pasākumus, kuros var piedalīties ne tikai Liepājas Neredzīgo biedrības biedri, bet arī Liepājas pilsētas iedzīvotāji. Interesenti aicināti apmeklēt Lieldienu svinības, iesaistīties vairākos sadraudzības pasākumos “Draugs – nāc draudzēsimies!”, dažādās sporta aktivitātēs, ekskursijās, pludmales pieejamības kompleksa cilvēkiem ar invaliditāti apmeklējumos, Ziemassvētku pasākumā, Starptautiskās Baltā spieķa dienas atzīmēšanā – ielu akcija autovadītājiem, rokdarbu izstāde un atvērto durvju dienas. 

Projekta laikā paredzēts arī izglītot un informēt plašāku sabiedrību par cilvēku ar funkcionāliem traucējumiem vajadzībām. Lai informētu dažādu pakalpojumu sfērā strādājošos – veselības iestādes darbiniekus, uzņēmējus, pašvaldību pārstāvjus, mācību iestādes darbiniekus u.c. –, tiks rīkoti semināri par emocionālo inteliģenci, universālo dizainu un to, kā strādāt ar cilvēkiem ar invaliditāti un viņu atbalsta personām. Šādi semināri gada garumā paredzēti seši. Četri no tiem tiks rīkoti Liepājas Neredzīgo biedrībā, savukārt divi sociālās rehabilitācijas un izziņas centrā “Dvēseles veldzes dārzs”, Ziemupē. Viena semināra ilgums paredzēts 6 stundas un grupā plānoti ne vairāk kā 15 dalībnieki. 

Vēl  tiks piedāvātas mācību ekskursijas skolēniem, studentiem un dažādu iestāžu un organizāciju grupām. Ekskursijas “Nāc, iepazīsti manu pasauli!” laikā gida pavadībā tiks iepazīta Liepājas Neredzīgo biedrība, pastāstīts par tajā notiekošajām aktivitātēm, piedāvātajiem sociālās rehabilitācijas pakalpojumiem, tehniskajiem palīglīdzekļiem, kā arī dota iespēja izstaigāt biedrību aizvērtām acīm ar balto spieķi. Par semināriem un ekskursijām interesentiem lūdzam sazināties ar Liepājas Neredzīgo biedrību.

Visu projekta laiku tiks īstenota aktuālas informācijas nodrošināšana biedrības biedriem un plašākai sabiedrībai, izmantojot sociālo mediju, mājaslapas un biedrības avīzes sniegtās iespējas. Ar Liepājas Neredzīgo biedrības izdevuma “Gaisma Tumsā”, papildinot to ar inovatīvu ideju – rubriku “Cilvēku ar redzes traucējumiem sasniegumi Latvijā un pasaulē”, un jaunizveidoto biedrības informatīvo bukletu, ikviens lasītājs tiks informēts par piedāvātajām iespējām iesaistīties biedrībā. 


Pieteikšanās

Tā kā projekta mērķa grupa ir Liepājā dzīvojoši cilvēki ar invaliditāti un seniori, ikviens no viņiem tiek mīļi gaidīts Liepājas Neredzīgo biedrībā, Liepājā, Ganību ielā 197/205, kur katram atbilstoši viņu iespējām un vēlmēm tiks piemeklētas aktivitātes, kurās piedalīties. Plašāka informācija Liepājas Neredzīgo biedrības Projektu daļā vai pa tālruni 26056026, vai 63407141.
_______________________________________________________________________________
Projektu  līdzfinansē Liepājas pilsētas pašvaldība. Par saturu atbild Liepājas Neredzīgo biedrība.


 


Iepriekšējā gada saskarsmes nodarbība

Iepriekšējā gada saskarsmes nodarbība


Facebook jaunumu plūsma

JAUNĀKIE PROJEKTI
NODERĪGAS SAITES


Šī mājas lapa ir veidota ar Islandes, Lihtenšteinas un Norvēģijas finansiālu atbalstu EEZ finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta ietvaros
un ar Latvijas valsts finansiālu atbalstu no Sabiedrības integrācijas fonda. Par mājas lapas saturu atbild Liepājas Neredzīgo biedrība.