Apakšizvēlne
Aptauja

Liepājā, renovējot ielas, uz ietvēm tiek iestrādātas reljefās vadlīnijas, kuras paredzētas, lai cilvēkiem ar redzes traucējumiem atvieglotu pārvietošanos:

Lasīt aptaujas rezultātus
Kontakti
Adrese:
Ganību iela 197/205 Liepāja,
LV – 3407

Tālrunis:
+371 63431535,
+371 22007874

Fakss:
+371 63407115

E-pasts:
info@redzigaismu.lv,
liepajas_nb@inbox.lv

kartes attēls Apskatīt kartē

Baneri
07.10.2016 Autors: LNB

 
Latvijas valsts budžeta finansētās programmas “NVO fonds”
un Liepājas Neredzīgo biedrības projekts “Vēro, mācies - pilnveidojies!”
Nr.2016.LV/NVOF/DAP/MAC/052

Projekta noslēgums – 2016.gada oktobris

 

Š.g. 31.oktobrī Liepājas Neredzīgo biedrībā noslēgsies, piecu mēnešu garumā ilgušais, Latvijas valsts budžeta finansētās programmas “NVO fonds” projekts “Vēro, mācies - pilnveidojies!”. Projekta galvenais mērķis bija Liepājas Neredzīgo biedrības darbinieku un brīvprātīgo zināšanu pilnveidošana un motivācijas stiprināšana, lai ikviens no mums ikdienas darbā varētu kvalitatīvāk un atbildīgāk pildīt uzdotos uzdevumus.

 

Šajā projektā, aktivitāšu ietvaros, tika ņemta līdzdalība dažādās padomēs, sēdēs un darba grupās, kā piemēram -  Labklājības ministrijas Invalīdu lietu padomē, Liepājas pilsētas domes NVO Konsultatīvās padomes sēdēs, NVA Liepājas filiāles Konsultatīvās padomes un aktīvās nodarbinātības pasākumu īstenotāju izvēles komisijas sēdēs, Latvijas Neredzīgo biedrības centrālās valdes sēdēs, Liepājas Neredzīgo biedrības valdes sēdēs un Labklājības Ministrijas sociālās uzņēmējdarbības darba grupās. Tāpat, šīs aktivitātes ietvaros, gan Liepājas Neredzīgo biedrību, gan sociālas rehabilitācijas un izziņas centru lauku vidē “Dvēseles veldzes dārzs” apmeklējuši NVO pārstāvji ne tikai no Latvijas, bet arī no Lietuvas un Krievijas, kā arī pašvaldību pārstāvji no dažādiem Latvijas reģioniem.

              Projekta ietvaros š.g. jūnija sākumā, notika Liepājas Neredzīgo biedrības kapacitātes izvērtēšana, cilvēku ar invaliditāti NVO organizāciju pārstāvju skatījumā. Liepājas Neredzīgo biedrībā divu dienu vizītē viesojās nevalstisko organizāciju  - Latvijas onkoloģiskās biedrības “Dzīvības koks” un  Latvijas Pilsonisko alianses (eLPA) pārstāvji/eksperti. Uzaicinātie pārstāvji/eksperti iepazinās ar sociālās rehabilitācijas un izziņas centru lauku vidē “Dvēseles veldzes dārzs”, Ziemupē un Liepājas Neredzīgo biedrībā notiekošajām aktivitātēm, tās darbību, struktūru u.c. Vizītes noslēgumā sociālā rehabilitācijas un izziņas centrā lauku vidē “Dvēseles veldzes dārzs”, Ziemupē, notika diskusija, lai sniegtu ekspertu skatījumā atzinumu un izvērtējumu par biedrības  un Dienas centra darbību, sociālās rehabilitācijas un sociālās rehabilitācijas pakalpojumiem lauku vidē, organizācijas kapacitātes stiprināšanu, finanšu piesaisti. Rezultātā katrs no pārstāvjiem/ekspertiem sniedza atzinumu, kuru esam iekļāvuši kā pielikumu 2012.gadā projekta ietvaros izstrādātajai  Liepājas Neredzīgo biedrības Pašnovērtējuma rokasgrāmatai.

               Tā pat projekta ietvaros š.g. augustā biedrības darbinieki un brīvprātīgie - 17 cilvēku sastāvā, devās divu dienu apmaiņas braucienā uz NVO Vidzemes un Rīgas reģionā. Brauciena laikā iepazināmies ar vairāku NVO un rehabilitācijas centru darbību, to sniegtajiem pakalpojumiem un piedāvātajām aktivitātēm. Ciemojāmies Valmieras Nedzirdīgo savienībā, nodibinājuma fondā „Iespēju tilts”, fonda Dienas sociālās rehabilitācijas un integrācijas centrā, apmeklējām Gaujas stāvo krastu Sajūtu parku, mērojot 2 km garu oļu, smilšu, egļu un priežu čiekuriem bagātīgi klātu baskāju taku. Brauciena otrajā dienā, apmeklējām  SOS bērnu ciematu Valmierā, VSAC “Rīga” filiāli “Ezerkrasti” un sociālās rehabilitācijas centru "Ratnieki".

             Savukārt augusta noslēgumā, sociālās rehabilitācijas un izziņas centrā lauku vidē “Dvēseles veldzes dārzs”, Ziemupē, norisinājās projekta aktivitāšu ietvaros rīkotais seminārs “Par finansējuma piesaisti un finanšu piesaistes plāna sagatavošanu”. To vadīja EAPN- Latvia valdes priekšsēdētāja Laila Balga un biedrības „Latvijas Bērnu forums” valdes priekšsēdētāja Inete Ielīte. Divu dienu seminārā, analizējot un diskutējot par NVO finanšu līdzekļu piesaistes iespējām, veicot dažādus radošus un atjautības pilnus uzdevumus grupās un individuāli, piedalījās 14 Liepājas Neredzīgo biedrības darbinieki un aktīvākie brīvprātīgie.  Arī septembra vidū notiekošais divu dienu seminārs “Liepājas Neredzīgo biedrības Pašnovērtējuma rokasgrāmatas aktualizācija un pilnveide”, biedrības “Eurofortis” lektores - Vandas Vaščenkovas vadībā  palīdzēja saprast, kā veicināt organizācijas veiksmīgu darbību, objektīvi novērtējot tās plusus un mīnusus, pateicoties dažādām mārketinga metodēm. Seminārā, strādājot grupās un aktīvi diskutējot, piedalījās 37 biedrības darbinieki un aktīvākie brīvprātīgie.

Kā pēdējā aktivitātē projektā jāmin - projekta rezultātu prezentācija biedrības biedriem, citām invalīdu organizācijām, atbalstītājiem un masu medijiem. Kas jau kā gadu gaitā iedibināta tradīcija notiek Starptautiskā Baltā spieķa dienas pasākumā, kas šogad notiks 14. oktobrī. Pasākuma laikā ikvienam no klātesošiem ir iespēja uzzināt gan par biedrībā paveikto, gan tās nākotnes mērķiem un uzdevumiem.

Rezumējot visas projekta aktivitātes, varam teikt, ka šo piecu mēnešu laikā ir gan iegūts, gan paveikts daudz. Ir iegūtas jaunas idejas, nodibināti jauni sadarbības kontakti, esam kļuvuši atpazīstamāki nu jau arī Vidzemes un Rīgas pusē. Bet, pats galvenais, atbilstoši izvirzītajam projekta mērķim,  esam papildinājuši savas zināšanas un  ieguvuši lielāku motivāciju darboties tālāk.

 

 

 

 

 

 

 

 

________________________________________________________________________

Projektu finansiāli atbalsta Sabiedrības Integrācijas fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

www.sif.gov.lv  

Par saturu atbild Liepājas Neredzīgo biedrība.

 

 

 Facebook jaunumu plūsma

JAUNĀKIE PROJEKTI
NODERĪGAS SAITES


Šī mājas lapa ir veidota ar Islandes, Lihtenšteinas un Norvēģijas finansiālu atbalstu EEZ finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta ietvaros
un ar Latvijas valsts finansiālu atbalstu no Sabiedrības integrācijas fonda. Par mājas lapas saturu atbild Liepājas Neredzīgo biedrība.