Apakšizvēlne
Aptauja

Liepājā, renovējot ielas, uz ietvēm tiek iestrādātas reljefās vadlīnijas, kuras paredzētas, lai cilvēkiem ar redzes traucējumiem atvieglotu pārvietošanos:

Lasīt aptaujas rezultātus
Kontakti
Adrese:
Ganību iela 197/205 Liepāja,
LV – 3407

Tālrunis:
+371 63431535,
+371 22007874

Fakss:
+371 63407115

E-pasts:
info@redzigaismu.lv,
liepajas_nb@inbox.lv

kartes attēls Apskatīt kartē

Baneri
09.12.2015 Autors: LNB


Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2009. – 2014.g. perioda programmas „NVO fonds” un Sabiedrības Integrācijas fonda finansēta projekta 
„Pilnveidojot sevi sabiedrībai” 
Nr. 2012/EEZ/DAP/MAC/014/3/NAC/004
 
Projekta noslēgums 

Liepājas Neredzīgo biedrībā š.g. 31.decembrī noslēgsies 2013.gada jūlijā uzsāktais Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2009.–2014.g. perioda programmas „NVO fonds” un Sabiedrības Integrācijas fonda finansētais projekts „Pilnveidojot sevi sabiedrībai” Nr.2012/EEZ/DAP/MAC/014/3/NAC/004. 
Pateicoties šim projektam gandrīz trīs gadu garumā Liepājas Neredzīgo biedrība saņēma finansējumu biedrības darbības atbalstam, kura laikā biedrība varēja īstenot daudz un dažādus savus mērķus un uzdevumus. Kā vienu no būtiskākajām aktivitātēm varētu minēt Liepājas Neredzīgo biedrības darbinieku un brīvprātīgo darba veicēju pieredzes apmaiņas braucienus uz citām tuvākām un tālākām kaimiņvalstīm. Projekta laikā esam apmeklējuši – Lietuvu 2013.gada septembrī, Hamburgu 2014.gada maijā un Igauniju 2015.gada maijā. Ikvienā šādā pieredzes apmaiņas braucienā, esam redzējuši, kā mums līdzīgās nozares darbojas tur, un ikkatru reizi varējuši apzināties, ka arī Liepājas Neredzīgo biedrība iespēju robežās dara visu, lai palīdzētu cilvēkiem ar invaliditāti. Savukārt iegūstot šo ārvalstu pieredzi, varēsim to darīt labāk un labāk.
Pie svarīgākām aktivitātēm visu trīs gadu garumā minama arī 2013.gada novembrī uzsāktās Liepājas pilsētas un rajona Invalīdu NVO sadarbības tīkla tikšanās, kad ik trešo mēnesi Liepājas Neredzīgo biedrībā pulcējās aktīvākās Liepājas pilsētas un rajona nevalstiskās organizācijas, lai dalītos savā pieredzē, uzzinātu aktualitātes un kopīgi apspriestu ikvienai Invalīdu organizācijai tik svarīgos jautājumus cilvēku ar invaliditāti labā. Pateicoties projekta aktivitātēm, ir iedzīvināta ideja, vadīt seminārus par Universālo Dizainu un vides pieejamību cilvēkiem ar invaliditāti un dažādu jomu speciālistiem, tādā veidā popularizējot sabiedrībā universālā dizaina principus, skaidrojot to ieviešanas pozitīvo ietekmi uz visiem sabiedrības locekļiem, ne tikai lielākajās Latvijas pilsētās, bet arī mazpilsētās. Šajā sakarā minama arī aktivitātes skolu jauniešiem, kuru laikā ne tikai Liepājas pilsētas, bet arī citu Latvijas pilsētu skolu jaunieši, gan skolās, gan arī tepat Liepājas Neredzīgo biedrībā, tiek iepazīstināti ar „pasauli”, kurā dzīvo neredzīgi cilvēki, dodot iespēju iepazīties ar viņu ikdienā lietotajiem palīglīdzekļiem (balto spieķi, runājošajiem pulksteņiem, šķidruma līmeņa noteicēju u.c.). Ieviešot šo aktivitāti projektā, vēlējāmies rosināt skolēnus būt līdzjūtīgākiem, veicinot viņu izpratni par cilvēku ar invaliditāti dzīvi, iespējām un sabiedrības atbalstu.
Neatņemama šī projekta aktivitāte ir bijusi Liepājas Neredzīgo biedrības darbinieku un brīvprātīgo darba darītāju jaunu zināšanu pilnveidošana, motivācija un ierosme tālākam darbam sabiedrības labā. Līdz ar to, visu šo projekta laiku, gadā vienu reizi notika semināri par LNB pašnovērtējuma rokasgrāmatas aktualizāciju, aktualizēta biedrības stratēģija, mērķi, pilnveidota biedrības organizatoriskā struktūra. Jāatgādina, ka 2012.gadā realizējot Eiropas Sociālā fonda projektu „Liepājas Neredzīgo biedrības personāla kvalitatīvās izaugsmes veicināšana” Nr.1DP/1.5.2.2.2./11/APIA/SIF/142 lektores Meldras Gineites vadībā, tika izstrādāta Liepājas Neredzīgo biedrības pašnovērtējuma rokasgrāmata, kas ir dokuments, kurā aprakstītas biedrības vērtības, misija, stratēģija, organizatoriskā struktūra un katra darbinieka atbildība.
Šeit minēta tikai daļa no projekta laikā notikušajām aktivitātēm, jo bez ikdienas darba birojā, notikušas arī dažādas tikšanās ar valsts un pašvaldību pārstāvjiem, sniegti ierosinājumi un priekšlikumi dažādām institūcijām, sniegtas konsultācijas, jaunu būvju un objektu apsekošanā, notikušas sēdes un komisijas, rakstīti un iesniegti jauni projektu pieteikumi, sniegta informācija plašākai sabiedrības daļai, gan Liepājas Neredzīgo biedrības mājas lapā www.redzigaismu.lv, gan biedrības avīzītē „Gaisma Tumsā”, gan ar citu masu mediju starpniecību.
Rezumējot un noslēdzot trīs gadu veikumu projektā, varam teikt, to, ka biedrības pamatdarbības un tiešās funkcijas vienmēr bijušas vērstas cilvēku ar invaliditāti interešu aizstāvībai un arī šoreiz, biedrība ir gatava turpināt iesākto, kopīgi īstenojot biedrības izvirzītos mērķus. Liekot aktivitāti pie aktivitātes, kopā veidojot kodolu, sekmīgai cilvēku ar invaliditāti interešu aizstāvībai.
 
 
Projekts „Pilnveidojot sevi sabiedrībai” tiek īstenots, izmantojot EUR 53965,38 no Islandes, Lihtenšteinas un Norvēģijas ar EEZ finanšu instrumenta starpniecību.
Projekta finansējuma mērķis ir Liepājas Neredzīgo biedrības darbības atbalstam.
Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija. Programmu finansē EEZ finanšu instruments un Latvijas valsts. 
www.sif.gov.lv  www.eeagrants.lv  www.eeagrants.org 
Par saturu atbild Liepājas Neredzīgo biedrība. 


JAUNĀKIE PROJEKTI
NODERĪGAS SAITES


Šī mājas lapa ir veidota ar Islandes, Lihtenšteinas un Norvēģijas finansiālu atbalstu EEZ finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta ietvaros
un ar Latvijas valsts finansiālu atbalstu no Sabiedrības integrācijas fonda. Par mājas lapas saturu atbild Liepājas Neredzīgo biedrība.