Apakšizvēlne
Aptauja

Liepājā, renovējot ielas, uz ietvēm tiek iestrādātas reljefās vadlīnijas, kuras paredzētas, lai cilvēkiem ar redzes traucējumiem atvieglotu pārvietošanos:

Lasīt aptaujas rezultātus
Kontakti
Adrese:
Ganību iela 197/205 Liepāja,
LV – 3407

Tālrunis:
+371 63431535,
+371 22007874

Fakss:
+371 63407115

E-pasts:
info@redzigaismu.lv,
liepajas_nb@inbox.lv

kartes attēls Apskatīt kartē

Baneri
09.12.2015 Autors: LNB


Liepājas pilsētas domes finansēts 

Nevalstisko organizāciju sociālās iekļaušanas projekts 

„Laiks dzīvot vērtīgāk un drošāk”


Projekta noslēgums 

Šā gada decembra beigās Liepājas Neredzīgo biedrībā noslēgsies Liepājas pilsētas domes finansētais Nevalstisko organizāciju sociālās iekļaušanas projekts „Laiks dzīvot vērtīgāk un drošāk”. Projekts ilga 10 mēnešus un tika uzsākts š.g. martā. Projekta galvenā mērķa grupa bija gan strādājošie, gan nestrādājošie Liepājas pilsētā dzīvojošie cilvēki ar redzes un cita veida invaliditāti. 
Lai gan lielākais mērķa grupas dalībnieku skaits projektā bija Liepājas Neredzīgo biedrībā esošie cilvēki ar invaliditāti, veiksmīgā sadarbībā ar pašvaldības Sociālo dienestu un citām Liepājas pilsētas nevalstiskajām organizācijām, projektā iesaistījās arī citi Liepājā dzīvojošie cilvēki ar invaliditāti. 
Šī projekta finansējums deva iespēju turpināt vadīt Liepājas Neredzīgo biedrības Dienas centru un piedāvāt tajā gan biedrības biedru, gan sociālās rehabilitācijas dalībnieku pieprasītās aktivitātes – datoru, IT un tehnisko palīglīdzekļu lietošanas apmācības neredzīgiem, vājredzīgiem cilvēkiem un cilvēkiem ar cita veida invaliditāti, subsidēto darba vietu nodrošināšanu cilvēkiem ar invaliditāti (pateicoties cilvēku ar invaliditāti iesaistē subsidētajās darba vietās, nodarbības notikušas klūdziņu pīšanā, mājturības un pašaprūpes iemaņu apguvē, patstāvīgās funkcionēšanas iemaņu apguvē, intelektuālo un galda spēļu nodarbībās). Pateicoties finansējumam, esam varējuši nodrošināt arī invaliditātes sabiedriskā eksperta darbības turpinājumu, kurš ir konsultējis un sniedzis atbildes uz jautājumiem par vides pieejamību ikvienam interesentam. Tāpat pateicoties projekta finansējumam, š.g. 15.oktobrī Liepājas Olimpiskajā centrā notika Starptautiskai Baltā spieķa dienai veltītais pasākums biedrības biedriem, brīvprātīgajiem un atbalstītājiem, kā arī ielu akcija autovadītājiem un pasākumi Liepājas pilsētas lielveikalos, lai par neredzīgu un vājredzīgu cilvēku ikdienu informētu plašāku sabiedrības daļu.
Uzsākot projektu aizsākām arī jaunu aktivitāti – sociālās iekļaušanas kursu „Dzīves skola”, kuras laikā katru ceturtdienu notika lekcijas, ekskursijas, koncerti, tika aicināti vieslektori un rīkotas tikšanās, rosinot neredzīgus, vājredzīgus cilvēkus un cilvēkus ar cita veida invaliditāti dzīvot jēgpilnu dzīvi un apzināties sevi kā pilnvērtīgus un aktīvus sabiedrības locekļus.
Lai informētu biedrības biedrus un pārējos interesentus par projekta norisēm, informācija regulāri tika ievietota gan Liepājas Neredzīgo biedrības izdevumā “Gaisma Tumsā”, gan biedrības mājas lapā. 
Noslēdzoties projektam, gribam uzsvērt to, ka esam gandarīti par ikvienu projektā iesaistījušos dalībnieku un ticam, ka gan jauniegūtās zināšanas, gan iegūtais draugu loks būs tā neatņemamā sastāvdaļa, kas dos drosmi un stimulu darboties tālāk. Facebook jaunumu plūsma

JAUNĀKIE PROJEKTI
NODERĪGAS SAITES


Šī mājas lapa ir veidota ar Islandes, Lihtenšteinas un Norvēģijas finansiālu atbalstu EEZ finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta ietvaros
un ar Latvijas valsts finansiālu atbalstu no Sabiedrības integrācijas fonda. Par mājas lapas saturu atbild Liepājas Neredzīgo biedrība.