Apakšizvēlne
Aptauja

Liepājā, renovējot ielas, uz ietvēm tiek iestrādātas reljefās vadlīnijas, kuras paredzētas, lai cilvēkiem ar redzes traucējumiem atvieglotu pārvietošanos:

Lasīt aptaujas rezultātus
Kontakti
Adrese:
Ganību iela 197/205 Liepāja,
LV – 3407

Tālrunis:
+371 63431535,
+371 22007874

Fakss:
+371 63407115

E-pasts:
info@redzigaismu.lv,
liepajas_nb@inbox.lv

kartes attēls Apskatīt kartē

Baneri
22.10.2009 Autors: LNB

Liepājas Neredzīgo biedrības misija - šodien strādāt un kalpot cilvēkiem ar invaliditāti, rūpēties par viņu garīgajām un praktiskajām vajadzībām, veicināt invalīdu līdzdarbību, lai katrs būtu iesaistīts, piederīgs un noderīgs.

Liepājas Neredzīgo biedrība ir reģistrēta 2005.gada 26.augustā. Tā ir Latvijas Neredzīgo biedrības Liepājas teritoriālās organizācijas saistību un pienākumu pārmantotāja.
Uz 2018.gada februāri Liepājas Neredzīgo biedrībā ir 748 biedru. 

Liepājas Neredzīgo biedrības mērķis ir veicināt dzīves kvalitātes uzlabošanu un integrāciju sabiedrībā personām ar pilnīgu vai daļēju redzes zudumu, kā arī cilvēkiem ar cita veida invaliditāti, sniedzot sociālās rehabilitācijas un alternatīvos rehabilitācijas pakalpojumus (pakalpojumi, kurus MK noteikumu Nr.291 „Prasības sociālo pakalpojumu sniedzējiem” neparedz), kā arī pārstāvēt un aizstāvēt viņu kopējās intereses dažādās valsts, pašvaldību, sabiedriskās un citās institūcijās, apvienot cilvēkus ar invaliditāti, motivēt viņus līdzdarboties pilsoniskas sabiedrības veidošanā, veicināt informācijas apmaiņu un tās pieejamību, organizēt izglītojošus, informatīvus pasākumus, akcijas, risināt izglītības, nodarbinātības un vides pieejamības jautājumus.

Atbilstoši Sabiedriskā labuma organizāciju likuma 2.panta pirmajā daļā minētajām tiesību normām, 2005.gadā biedrībai apstiprināti sekojoši sabiedriskā labuma darbības veidi:
•    indivīda tiesību aizsardzība;
•    pilsoniskās sabiedrības attīstība.

Tā kā biedrība īpašu uzsvaru savā darbībā liek uz vides pieejamības nodrošināšanu visā Latvijā atbilstoši Universālajam dizainam, Liepājas Neredzīgo biedrības pārstāvis M.Ceirulis ir deleģēts pārstāvēt cilvēku ar invaliditāti intereses Labklājības Ministrijas darba grupā vides pieejamības nodrošināšanai cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem.

Liepājas Neredzīgo biedrība koordinē Liepājas pilsētas un rajona invalīdu NVO sadarbības tīklu, kurā ir apvienojušās 16 organizācijas. To pārstāvju tikšanās Liepājas Neredzīgo biedrība rīko ne retāk kā reizi divos mēnešos, lai pārrunātu aktuālos jautājumus, gūtu atbalstu, saņemtu ierosmes vai vienotos par kāda jautājuma tālāku risināšanu.

Biedrībai ir izveidots savs simbols - kurmītis, kuru iegādājoties var ziedot līdzekļus tehnisko palīglīdzekļu iegādei.

Organizācijai ir sabiedriskā labuma statuss.

Ja vēlaties atbalstīt mūsu darbību, aicinām ziedot:  

Liepājas Neredzīgo biedrība 
Reģ. Nr. 40008093846 
Adrese: Ganību iela 197/205, Liepāja, LV-3407, Latvija 
Banka: SEB Banka AS, 
IBAN konts: LV84UNLA0012000701456
SWIFT kods: UNLALV2X Ziedojumi caur PayPal sistēmu: 

PayPal - The safer, easier way to pay online!


Gatis Preiss - datorapmācības neredzīgajiem pasniedzējs

Gatis Preiss - datorapmācības neredzīgajiem pasniedzējs

Biedrības logo - pirksti, kuri iztausta braila rakstu. Braila rakstā rakstīts - LNB

Biedrības logo - pirksti, kuri iztausta braila rakstu. Braila rakstā rakstīts - LNB


JAUNĀKIE PROJEKTI
NODERĪGAS SAITES


Šī mājas lapa ir veidota ar Islandes, Lihtenšteinas un Norvēģijas finansiālu atbalstu EEZ finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta ietvaros
un ar Latvijas valsts finansiālu atbalstu no Sabiedrības integrācijas fonda. Par mājas lapas saturu atbild Liepājas Neredzīgo biedrība.