Apakšizvēlne
Aptauja

Liepājā, renovējot ielas, uz ietvēm tiek iestrādātas reljefās vadlīnijas, kuras paredzētas, lai cilvēkiem ar redzes traucējumiem atvieglotu pārvietošanos:

Lasīt aptaujas rezultātus
Kontakti
Adrese:
Ganību iela 197/205 Liepāja,
LV – 3407

Tālrunis:
+371 63431535,
+371 22007874

Fakss:
+371 63407115

E-pasts:
info@redzigaismu.lv,
liepajas_nb@inbox.lv

kartes attēls Apskatīt kartē

Baneri
17.11.2020 Autors: LNB

Sakarā ar ārkārtas situācijas izsludināšanu no 9.novembra stājās spēkā norma, kas dod iespējas cilvēkiem ar invaliditāti asistenta pakalpojumam piešķirtās un neizmantotās stundas izmantot sociālās iekļaušanās jeb brīvā laika pavadīšanas pasākumiem, nepārsniedzot iepriekšējos trijos kalendāra mēnešos vidēji vienā mēnesī izmantoto stundu skaitu. 

1. Ja asistenta pakalpojuma saņēmējs asistenta pakalpojumu ārkārtas situācijas ierobežojumu dēļ vairs nevar izmantot līdzšinējā apmērā, tad asistentam tiks samaksāts atbilstoši augusta, septembra un oktobra mēnešos vidēji vienā mēnesī izmantoto stundu skaitam.
2. Ja asistenta pakalpojuma saņēmējs ārkārtas situācijas laikā var izmantot asistenta pakalpojumu piešķirtajiem mērķiem, piemēram, iet uz darba vietu, saņemt ārstniecības pakalpojumu, apmeklēt bankomātu u.c. vietas un to var apliecināt līgumā noteiktajā kārtībā, tad reāli sniegtās asistenta pakalpojuma stundas tiks apmaksātas līdzšinējā kārtībā saskaņā ar līgumā par asistenta pakalpojuma sniegšanu noteikto.
3. Asistentam arī ārkārtas situācijas laikā ir jāiesniedz atskaites par iepriekšējā mēnesī sniegto asistenta pakalpojumu. Apliecinājumus par pakalpojuma sniegšanu var neiesniegt, ja stundas ārkārtas situācijas dēļ nav iespējams izmantot piešķirtajam mērķim. Atskaišu iesniegšanas procesu sociālajam dienestam ir jāorganizē pēc iespējas attālināti, izvairoties no dokumentu aprites klātienē. Par atskaišu aizpildīšanas un iesniegšanas kārtību katrā pašvaldībā un katrā individuālajā situācijā ir jāinteresējas pašvaldības sociālajā dienestā, kurš organizē atskaišu pieņemšanu.
4. Asistenta pakalpojuma stundas pirms ārkārtējās situācijas izsludināšanas, t.i., no š.g. 1. – 8.novembrim ir uzskaitāmas un apmaksājamas atbilstoši personai piešķirtajiem pasākumiem, līgumā par asistenta pakalpojuma sniegšanu noteiktajā kārtībā un apmērā, bet stundu skaits ārkārtējās situācijas dienās (9. – 30.novembris un 1. – 6.decembris) veidojas kā starpība starp personas iepriekšējos trīs mēnešos vidēji mēnesī izmantoto stundu skaitu un mēneša dienās pirms/pēc ārkārtējās situācijas izmantoto skaitu. 
Piemēram, Pēteris ir izmantojis asistenta pakalpojumu augustā 40 h, septembrī 50 h, oktobrī 30 h; vidēji 40 h mēnesī. No 1. – 8.novembrim Pēteris ar apliecinājumiem atbilstoši viņam piešķirtajiem pasākumiem ir izmantojis 18 h, tātad periodā no 9. –30.novembrim viņam pieejamas 22 h (40-18=22).
5. Ja asistenta pakalpojuma saņēmējam ārkārtas situācijas laikā beidzas iepriekš piešķirtā asistenta pakalpojuma lēmuma un līguma periods, tad asistenta pakalpojums bez personas iesnieguma automātiski netiek atjaunots vai pagarināts. Asistenta pakalpojuma pieprasītājam arī ārkārtas situācijas laikā ir jāraksta iesniegums un pašvaldības sociālā dienesta organizētajā kārtībā jāiesniedz sociālajā dienestā. Iesniegumu par asistenta pakalpojuma piešķiršanu pašvaldības sociālais dienests izskata viena mēneša laikā, līdz ar to tas sociālajā dienestā ir jāiesniedz savlaicīgi.
6. Pirmreizējie asistenta pakalpojuma pieprasītāji un personas, kuras ilgstoši nav saņēmušas asistenta pakalpojumu (iepriekšējos trijos mēnešos asistenta pakalpojums nav izmantots), ārkārtas situācijas laikā asistenta pakalpojumu bez apliecinājumu iesniegšanas varēs saņemt  ne vairāk kā 10 h nedēļā. 

Jautājumu gadījumā aicinām asistenta pakalpojuma saņēmējus un sniedzējus konsultēties ar savas pašvaldības sociālo dienestu.

Avots: www.lm.gov.lv 

 Facebook jaunumu plūsma

JAUNĀKIE PROJEKTI
NODERĪGAS SAITES


Šī mājas lapa ir veidota ar Islandes, Lihtenšteinas un Norvēģijas finansiālu atbalstu EEZ finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta ietvaros
un ar Latvijas valsts finansiālu atbalstu no Sabiedrības integrācijas fonda. Par mājas lapas saturu atbild Liepājas Neredzīgo biedrība.