Apakšizvēlne
Aptauja

Liepājā, renovējot ielas, uz ietvēm tiek iestrādātas reljefās vadlīnijas, kuras paredzētas, lai cilvēkiem ar redzes traucējumiem atvieglotu pārvietošanos:

Lasīt aptaujas rezultātus
Kontakti
Adrese:
Ganību iela 197/205 Liepāja,
LV – 3407

Tālrunis:
+371 63431535,
+371 22007874

Fakss:
+371 63407115

E-pasts:
info@redzigaismu.lv,
liepajas_nb@inbox.lv

kartes attēls Apskatīt kartē

Baneri
31.01.2011 Autors: LNB

PLĀNO APGŪT ANGLIJAS PIEREDZI

 

No 21. līdz 26. martam Liepājas Neredzīgo biedrības delegācija projekta „Liepājas Neredzīgo biedrības un NVO sadarbības tīkla kapacitātes stiprināšana” ietvaros viesosies Apvienotajā Karalistē, lai tiktos ar Karaliskā Nacionālā Neredzīgo institūta un Birmingemas Katoļu Neredzīgo biedrības pārstāvjiem. Projektu atbalsta Eiropas Sociālais Fonds un Latvijā to administrē Latvijas Sabiedrības Integrācijas fonds.

Delegācijas sastāvā būs 9 biedri un darbinieki, kuru uzdevums būs iepazīties ar to, kā Lielbritānijā tiek organizēta sociālā uzņēmējdarbība un cilvēku ar invaliditāti nodarbinātība, kāda ir nodokļu politika attiecībā uz šīm sfērām, kā tiek īstenots universālais dizains apkārtējā vidē, kā tiek organizēts darbs ar suņiem- neredzīgo cilvēku pavadoņiem, kāda ir NVO darbības pieredze sociālās rehabilitācijas, pakalpojumu un informācijas pieejamības jomās. Kāda ir šo organizāciju pieredze izmantojot jaunākās tehnoloģijas, lai atvieglotu informācijas un pakalpojumu pieejamību cilvēkiem ar redzes traucējumiem.

Projekta ietvaros darbosies arī četri pieaicinātie eksperti. Ir plānots projektā iesaistīt konsultantu no Liepājas domes, kas saskaņā ar Liepājas pašvaldības ilgtermiņa attīstības stratēģiju sniegs konsultācijas projekta darba grupai par priekšlikumu Liepājas nodarbinātības stratēģijas 2011.-2016. gadam izstrādei, saistībā ar cilvēkiem ar īpašām vajadzībām integrāciju darba tirgū, kā arī invaliditātes sabiedrisko ekspertu, kas sniegs specifiskas konsultācijas saistībā ar personām ar īpašām vajadzībām. Bez tam Projektā plānots piesaistīt konsultantu juridiskajos jautājumos, kas sniegtu juridiskas konsultācijas projekta dalībniekiem par juridiskās tehnikas jautājumiem, dokumentu noformēšanu un sagatavošanu, priekšlikumu iesniegšanas kārtību, lai NVO varētu praktiski iesaistīties lēmumu pieņemšanas procesos valstiskā līmenī un normatīvo aktu izstrādē. Saskaņā ar projekta nosacījumiem darba grupai tiks piesaistīts pētnieks, lai veiktu ārvalstu prakses apkopojumu – likumdošanas izpēti, kas reglamentē vides pieejamību atbilstoši Universālam dizainam un cilvēku ar invaliditāti nodarbinātības jomu.    

Pamatojoties uz iepazīto Lielbritānijas pieredzi, tiks izstrādāti ieteikumi „Liepājas nodarbinātības stratēģijai 2011.- 2016. gadam”, kā arī nodokļu politikas uzlabojumiem. Tie tiks iesniegti LR Labklājības ministrijas 1997. gadā izveidotajai Invalīdu Lietu Nacionālajai padomei un Nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta sadarbības memoranda īstenošanas padomei. Tiks organizēti arī informatīvi semināri pārējiem Liepājas Neredzīgo biedrības biedriem, citām Latvijas NVO, preses pārstāvjiem un pašvaldības darbiniekiem.

Situācija sociālās uzņēmējdarbības un personu ar invaliditāti nodarbinātības jomā Latvijā ir vāji attīstīta. To raksturo tāds piemērs. Tikai Liepājas Neredzīgo biedrība vien savās rindās apvieno ap 450 biedriem. Taču uz visu Liepājas pilsētu (kurā turklāt ir vēl arī citas invalīdu organizācijas) gadā tiek piedāvāts nedaudz vairāk par 10 subsidētajām darbavietām - un arī tas nav katru gadu.

Lielbritānijas Tirdzniecības kameras Latvijā, kas jau 2009. gadā organizēja semināru par sociālo uzņēmējdarbību, pārstāvji atzīmējuši, ka sociālā uzņēmējdarbība ieņem arvien lielāku regulējošo lomu pasaules ekonomikā, taču Latvijā izpratne par to, kā arī korporatīvo sociālo atbildību vēl tikai veidojas. Tāpēc jo svarīgāk ir, balstoties uz citu valstu pozitīvo pieredzi, formēt sabiedrisko domu, lai veidotos sabalansētība starp vienu no uzņēmējdarbības pamatmērķiem- peļņas gūšanu un sabiedrības mērķiem kopumā.

Dažādos pētījumos par nozares problēmām kopumā ir izkristalizējušies vairāki konkrētu risināmo problēmu formulējumi. To vidū ir arī tāds, ka par būtisku kaitējumu nozarei ir uzskatāms tas fakts, ka Latvijā joprojām nav pieņemts likums par cilvēku ar invaliditāti nodarbinātību. Tātad nav arī vienotas valsts politikas, nav koncepcijas un stratēģijas, uz kā balstoties veidot adekvātu nodokļu politiku, kas būtu no vienas puses motivējoša uzņēmējiem aktīvāk nodarbināt personas ar invaliditāti, no otras puses motivējoša šiem cilvēkiem aktīvāk izmantot iespējas, ko sniedz pašnodarbinātā statuss.

Universālā dizaina jeb vides pieejamības jomā Latvijā ir jau paveikts daudz, sevišķi tas sakāms par Liepājas pilsētu. Liepājā turklāt universālā dizaina risinājumi pilsētvidē ir tādi, kas pasvītro to faktu, ka universālais dizains nav kaut kas īpaši paredzēts cilvēkiem ar invaliditāti, universālais dizains atvieglo vides pieejamību jebkuram cilvēkam. To apliecina, piemēram, stangas suņu piesiešanai pie lielveikaliem, iepirkšanās ratiņi, apvienoti ar bērnu sēdeklīšiem, zemās grīdas autobusos, kas ērtas ne vien cilvēkiem ar invaliditāti, bet arī māmiņām ar bērnu ratiņiem utml.

Daudz universālā dizaina jomā Liepājā ir izdarīts arī cilvēku ar invaliditāti labā- piemēram, luksofori ar skaņas signāliem, marķētie ielu stabi, uzbrauktuves pie ēkām, automātiskās durvis dažādās iestādēs utt. Taču darāmā un pilnveidojamā vēl daudz. Tā vidū ir lietas, kas jau apzinātas pašā Liepājā, taču ļoti vērtīgi ir iepazīt arī citu Eiropas valstu pieredzi šajā ziņā. 


JAUNĀKIE PROJEKTI
NODERĪGAS SAITES


Šī mājas lapa ir veidota ar Islandes, Lihtenšteinas un Norvēģijas finansiālu atbalstu EEZ finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta ietvaros
un ar Latvijas valsts finansiālu atbalstu no Sabiedrības integrācijas fonda. Par mājas lapas saturu atbild Liepājas Neredzīgo biedrība.