Apakšizvēlne
Aptauja

Liepājā, renovējot ielas, uz ietvēm tiek iestrādātas reljefās vadlīnijas, kuras paredzētas, lai cilvēkiem ar redzes traucējumiem atvieglotu pārvietošanos:

Lasīt aptaujas rezultātus
Kontakti
Adrese:
Ganību iela 197/205 Liepāja,
LV – 3407

Tālrunis:
+371 63431535,
+371 22007874

Fakss:
+371 63407115

E-pasts:
info@redzigaismu.lv,
liepajas_nb@inbox.lv

kartes attēls Apskatīt kartē

Baneri
20.12.2017 Autors: LNB

 
Avīze izdota Liepājas pilsētas pašvaldības finansēta
Nevalstisko organizāciju sociālās iekļaušanas projekta
„Iedegties cerībā – piedzīvot darbos!” ietvaros. 
 
2017. gada decembris
Nr. 6 (79)

Sveicināti gada pēdējā mēnesī decembrī!

Vēlos jums atgādināt, ka tuvojas tas, ko kristīgā pasaulē uzskata par Kristus dzimšanas dienu, decembra nogale - 24., 25. decembris. Lūkasa evaņģēlijā ir brīnišķīgs vēstījums: “Eņģelis parādījās ganiem, kuri ganīja naktī lopus, sargādami no plēsīgiem zvēriem, lai viņi neizklīst un nepazūd. Un eņģelis paziņoja: „Es jums šodien pasludinu lielu prieku, kas ir jums noticis. Jums šodien ir Pestītājs dzimis Dāvida pilsētā, kas ir Kristus tas Kungs.” Atcerēsimies, ka tā ir pilnīga Dieva iniciatīva! Dievs sūtīja savu Dēlu pasaulē, lai nodibinātu mieru ar ikvienu cilvēku, jo visi cilvēki ir grēkojuši. Dievs ir svēts, taisns, patiess. Viņš nevar būt sadraudzībā ar grēku, bet mēs esam grēcinieki, un grēka alga ir nāve, pazušana. Bet Dievs tik ļoti pasauli mīlēja, ka Viņš sūtīja savu vienpiedzimušo Dēlu, lai neviens, kas viņam tic, nepazustu, bet iegūtu mūžīgo dzīvību. Viņš – Dievs, sūtīja savu Dēlu, lai mēs, ticot uz Jēzu Kristu, ka Viņš ir vienīgais Pestītājs un Glābējs, ka Viņš ir patiess cilvēks un patiess Dievs. Viņš atdeva savu dzīvību Golgātā par mums, trešajā dienā augšāmcēlās. Dievs Tēvs Viņu uzmodināja, Viņš pieņēma šo upuri, un caur Viņu, caur Jēzu Kristu, ticot uz Viņu, paklausot Viņam saskaņā ar Svētajiem rakstiem, Bībeli, mēs varam ieiet tai godībā, par kuru Dievs Tēvs ir sacījis, ka Viņš mūs tur aicina. Viņš mūs tur pieņems, bet tikai Dēla nopelnā, nevis pēc mūsu darbiem, nevis tāpēc, ka mēs esam labāki par kādu citu. Bet tieši tādēļ, ka Viņš mūs ir mīlējis. Neskatoties uz to, ka mēs esam grēcinieki, ka mēs esam mantojuši no saviem senčiem daudz ko labu, bet diemžēl arī daudzus grēkus, netaisnības un ļaunuma. Bet, paldies Jēzum Kristum, šodien mums ir Pestītājs dzimis, kas ir Kristus tas Kungs. Viņa priekšā locīsies visu ceļi debesīs un virs zemes. Visas mēles apliecinās, ka Viņš ir Dievam Tēvam par godu, Kungs Jēzus Kristus. Pielūdz Viņu, piesauc Viņu! Kad eņģeļi šo vēsti bija pasacījuši, tad tur pat bija debesu pulka draudze un dziedāja – Gods Dievam augstībā! Miers virs zemes, un cilvēkiem labs prāts! Lai būtu miers virs zemes un cilvēkiem labs prāts, ir jāgodā Dievs, jāpielūdz Dievs, Tas, kas mūs ir mīlējis. Jāņa evaņģēlijā 3.-17. sacīts: „Jo Dievs Savu Dēlu nav sūtījis pasaulē, lai Tas pasauli tiesātu, bet lai pasaule caur Viņu tiktu glābta.” Tā ir  Dieva iniciatīva, vēlme, Dieva ilgas glābt cilvēkus. Mīļais cilvēk, nenoraidi šo mīlestību, kuru Viņš ir tev piedāvājis un piedāvā joprojām, un pasniedzis savu caurdurto roku Golgātā pie krusta, kurā ir naglu rētas. Nāc, dēls, nāc, meita! Es tevi pieņemšu. Nāc! Viņš aicina - Es tev atņemšu tavus grēkus un Es tev piešķiršu Savu taisnību! Notiks šī svētā apmaiņa, ka cilvēks iegūs mieru no Dieva. Jo mēs visi esam ienaidā, bet caur Jēzu Kristu iegūstam mieru ar mūsu Kungu un Pestītāju - Dzīvo Dievu. Lai Dievs jūs svētī, lai Dieva miers ir ar jums, lai jums gudrība un skaidrs prāts, kas šodien trūkst daudziem -  cilvēki ir ļoti apjukuši. Lasiet Dieva vārdu! Mums joprojām trešdienās no plkst. 9.00 līdz 10.00 notiek garīgās saskarsmes - atbalsta grupas, kurās mēs lasām Bībeli un pārrunājam dzirdēto. Laipni aicināti visi! Tuvojieties Kristum, tuvojieties Dievam, tad Viņš tuvosies jums. Lai jums ir brīnišķīgs laiks ar mūsu Kungu un Pestītāju Jēzu Kristu šogad un nākamajā gadā! 
 
Māris Ceirulis, 
Liepājas Neredzīgo biedrības valdes priekšsēdētājs 


JAUNĀKIE PROJEKTI
NODERĪGAS SAITES


Šī mājas lapa ir veidota ar Islandes, Lihtenšteinas un Norvēģijas finansiālu atbalstu EEZ finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta ietvaros
un ar Latvijas valsts finansiālu atbalstu no Sabiedrības integrācijas fonda. Par mājas lapas saturu atbild Liepājas Neredzīgo biedrība.