Apakšizvēlne
Aptauja

Liepājā, renovējot ielas, uz ietvēm tiek iestrādātas reljefās vadlīnijas, kuras paredzētas, lai cilvēkiem ar redzes traucējumiem atvieglotu pārvietošanos:

Lasīt aptaujas rezultātus
Kontakti
Adrese:
Ganību iela 197/205 Liepāja,
LV – 3407

Tālrunis:
+371 63431535,
+371 22007874

Fakss:
+371 63407115

E-pasts:
info@redzigaismu.lv,
liepajas_nb@inbox.lv

kartes attēls Apskatīt kartē

Baneri
15.12.2015 Autors: LNB


PROJEKTU ZIŅAS 

Projekts „Pilnveidojot sevi sabiedrībai”
31. decembrī noslēgsies 2013. gada jūlijā uzsāktais Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2009.–2014.g. perioda programmas „NVO fonds” un Sabiedrības Integrācijas fonda finansētais projekts „Pilnveidojot sevi sabiedrībai”. 
Pateicoties tam, gandrīz trīs gadus Liepājas Neredzīgo biedrība saņēma finansējumu biedrības darbības atbalstam. Tā laikā īstenojām daudz un dažādus uzdevumus, centāmies sasniegt nospraustos mērķus. Kā vienu no būtiskākajām aktivitātēm minam Liepājas Neredzīgo biedrības darbinieku un brīvprātīgo darba veicēju pieredzes apmaiņas braucienus uz Lietuvu 2013. gada septembrī, Hamburgu Vācijā 2014. gada maijā un Igauniju 2015. gada maijā. Ikvienā šādā braucienā uzzinājām, kā darbojas mums līdzīgās nozares nevalstiskās organizācijas, apzinājāmies, ka arī mēs iespēju robežās darām visu, lai palīdzētu cilvēkiem ar invaliditāti. Ārvalstu pieredze ļauj uz savu darbu palūkoties it kā no malas, un izvērtēt, ko darām pareizi, bet kas varbūt jādara savādāk.
Nozīmīgas ir 2013. gada novembrī uzsāktās Liepājas pilsētas un rajona Invalīdu NVO Sadarbības tīkla tikšanās, kad ik trešo mēnesi Liepājas Neredzīgo biedrībā pulcējās aktīvākās Liepājas pilsētas un rajona nevalstiskās organizācijas, lai dalītos savā pieredzē, uzzinātu aktualitātes un kopīgi apspriestu svarīgus jautājumus. 
Pateicoties projekta finansējumam, varējām semināros un konsultācijās visā Latvijā dažādu jomu speciālistiem un interesentiem aktīvi popularizēt universālā dizaina ideju, skaidrot tā principus, praktiski palīdzēt šo principu iedzīvināšanā, skaidrot vides pieejamības nozīmi cilvēku ar invaliditāti dzīves kvalitātes uzlabošanā. 
Ļoti svarīgas bija aktivitātes skolu jauniešiem. Gan Liepājas, gan citu Latvijas pilsētu un novadu skolu jaunieši tika iepazīstināti ar pasauli, kurā dzīvo neredzīgi cilvēki. Skolēniem bija praktiska iespēja iepazīties ar neredzīgu un vājredzīgu cilvēku ikdienā svarīgiem palīglīdzekļiem – “runājošajiem” pulksteņiem un šķidruma līmeņa noteicējiem, pamēģināt braila rakstu un šahu, iziet ar balto spieķi aizsietām acīm. Vēlējāmies rosināt skolēnus būt līdzjūtīgākiem, veicināt viņos izpratni par cilvēku ar invaliditāti ikdienas dzīvi, iespējām un sabiedrības atbalstu.
Vienlaikus ar citām aktivitātēm, aktīvi mācījāmies arī paši – gan darbinieki, gan brīvprātīgie pilnveidoja savas zināšanas, guva motivāciju un ierosmu tālākam darbam sabiedrības labā. Katru gadu notika semināri biedrības pašnovērtējuma rokasgrāmatas aktualizācijai, pārskatīta stratēģija, nosprausti jauni vai koriģēti esošie mērķi, pilnveidota biedrības organizatoriskā struktūra. 
Jau 2012. gadā realizējot Eiropas Sociālā fonda projektu „Liepājas Neredzīgo biedrības personāla kvalitatīvās izaugsmes veicināšana”, lektores Meldras Gineites vadībā, tika izstrādāta Liepājas Neredzīgo biedrības pašnovērtējuma rokasgrāmata, dokuments, kurā aprakstītas biedrības vērtības, misija, stratēģija, organizatoriskā struktūra un katra darbinieka atbildība. Turpmākos gadus šī rokasgrāmata netika atstāta novārtā, bet skatījāmies, kā mūsu darbs saskan ar to, ko jau bijām izlēmuši.
Bez minētajām lielajām aktivitātēm, norisinājies ikdienas darbs birojā, notikušas daudzas un dažādas tikšanās ar valsts un pašvaldību pārstāvjiem, sniegti ierosinājumi un priekšlikumi dažādām institūcijām par cilvēku ar invaliditāti dzīvi skarošiem jautājumiem, apsekotas jaunbūves un objekti, lai stingri uzstātu uz vides pieejamības nodrošināšanu tajos. Par mūsu darbu vienmēr informējam jūs (un arī turpināsim to darīt) gan Liepājas Neredzīgo biedrības mājas lapā www.redzigaismu.lv, gan biedrības avīzītē „Gaisma Tumsā”, arī ar citu masu mediju starpniecību.
Noslēdzot trīs gadu veikumu projektā, varam teikt, ka biedrības pamatdarbības un tiešās funkcijas vienmēr bijušas domātas cilvēku ar invaliditāti interešu aizstāvībai un biedrība ir gatava turpināt iesākto. Īstenojot aktivitāti pēc aktivitātes, gribas cerēt, ka sekmējam cilvēku ar invaliditāti interešu aizstāvību visā valstī.
 
Decembra beigās biedrībā noslēgsim Liepājas pilsētas domes finansēto Nevalstisko organizāciju sociālās iekļaušanas projektu „Laiks dzīvot vērtīgāk un drošāk”, kurš ilga 10 mēnešus. Projekta galvenā mērķa grupa bija gan strādājošie, gan nestrādājošie Liepājā dzīvojošie cilvēki ar redzes un cita veida invaliditāti. 
Lai gan lielākais mērķa grupas dalībnieku skaits projektā bija no Liepājas Neredzīgo biedrības, pateicoties sadarbībai ar Sociālo dienestu un citām Liepājas nevalstiskajām organizācijām, projektā iesaistījās arī citi Liepājā dzīvojošie cilvēki ar invaliditāti. 
Projekta finansējums deva iespēju vadīt Liepājas Neredzīgo biedrības Dienas centru un piedāvāt pieprasītās aktivitātes – datoru, IT un tehnisko palīglīdzekļu lietošanas apmācības neredzīgiem, vājredzīgiem cilvēkiem un cilvēkiem ar cita veida invaliditāti, subsidēto darba vietu nodrošināšanu cilvēkiem ar invaliditāti (pateicoties tieši cilvēku ar invaliditāti iesaistīšanai subsidētajās darba vietās, notikušas nodarbības klūdziņu pīšanā, mājturības un pašaprūpes iemaņu apguvē, patstāvīgās funkcionēšanas iemaņu apguvē, spēlētas intelektuālās un galda spēles). 
Tā kā bija atbalsts, nodrošinājām invaliditātes sabiedriskā eksperta darbību, 15. oktobrī Liepājas Olimpiskajā centrā notika Starptautiskai Baltā spieķa dienai veltītais pasākums, ielu akcija autovadītājiem un pasākumi Liepājas lielveikalos, lai par neredzīgu un vājredzīgu cilvēku ikdienu informētu plašāku sabiedrības daļu.
Uzsākot projektu, aizsākām jaunu aktivitāti – sociālās iekļaušanas kursu „Dzīves skola”, katru ceturtdienu piedāvājot lekcijas, ekskursijas, koncertus, rīkojām tikšanās, rosinot neredzīgus, vājredzīgus cilvēkus un cilvēkus ar cita veida invaliditāti dzīvot jēgpilnu dzīvi un apzināties sevi kā pilnvērtīgus un aktīvus sabiedrības locekļus.
Esam gandarīti par ikvienu projektā iesaistījušos dalībnieku un ticam, ka gūtās zināšanas, gan saskarsme ar citiem cilvēkiem būs devusi drosmi un vēlmi darboties arī turpmāk. 


JAUNĀKIE PROJEKTI
NODERĪGAS SAITES


Šī mājas lapa ir veidota ar Islandes, Lihtenšteinas un Norvēģijas finansiālu atbalstu EEZ finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta ietvaros
un ar Latvijas valsts finansiālu atbalstu no Sabiedrības integrācijas fonda. Par mājas lapas saturu atbild Liepājas Neredzīgo biedrība.