Apakšizvēlne
Aptauja

Liepājā, renovējot ielas, uz ietvēm tiek iestrādātas reljefās vadlīnijas, kuras paredzētas, lai cilvēkiem ar redzes traucējumiem atvieglotu pārvietošanos:

Lasīt aptaujas rezultātus
Kontakti
Adrese:
Ganību iela 197/205 Liepāja,
LV – 3407

Tālrunis:
+371 63431535,
+371 22007874

Fakss:
+371 63407115

E-pasts:
info@redzigaismu.lv,
liepajas_nb@inbox.lv

kartes attēls Apskatīt kartē

Baneri
10.01.2014 Autors: LNB


2013. gada 14. oktobrī Liepājas Neredzīgo biedrība uzsākusi realizēt Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2009. – 2014. g. perioda programmas „NVO fonds” apakšprogrammas „Nevalstisko organizāciju projektu programma” un Sabiedrības Integrācijas fonda finansētu projektu „Esi aktīvs un iesaisties!” (Nr. 2012/EEZ/PP/1/MAC/020). Projekta īstenošanas laiks līdz 2015. gada 31. janvārim, nodarbību ilgums - līdz 2014. gada 31. decembrim. Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija.
Programmu „NVO fonds” finansē EEZ finanšu instruments un Latvijas valsts. Sīkāka informācija www.sif.lv; www.eeagrants.lv; www.eeagrants.org. Projekta finansējums 95% apmērā tiek piešķirts no Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un 5% no Latvijas valsts, savukārt 10% finansējuma nodrošina pats projekta realizētājs – Liepājas Neredzīgo biedrība. 
Projekta „Esi aktīvs un iesaisties!” partneris ir Norvēģijas Neredzīgo asociācija (Norwegian Blind Association), kuras viens no galvenajiem uzdevumiem ir piedalīties projekta aktivitātē „Sajūtu parka izveides uzsākšana sociālās rehabilitācijas un izziņas centrā lauku vidē „Dvēseles veldzes dārzs””.
Projekta mērķis ir veicināt cilvēku ar invaliditāti, pirmspensijas un pensijas vecuma cilvēku sociālo iemaņu un darba pamatprasmju attīstību, iesaistot viņus sociālās rehabilitācijas programmā, veicinot integrāciju sabiedrībā, iekļaušanos darba tirgū un sociālās nevienlīdzības mazināšanu, paralēli uzsākot Latvijā inovatīva Sajūtu parka izveidi sociālās rehabilitācijas un izziņas centrā lauku vidē „Dvēseles veldzes dārzs” Vērgales pagastā.
Projektā tiks iesaistītas 30 pirmspensijas un pensijas vecumu sasniegušas personas, kuras ir bez darba (1 no Latgales reģiona, 3 no Zemgales, 2 no Vidzemes, 1 no Rīgas un 23 no Kurzemes reģiona) un 70 personas ar dažāda veida invaliditāti (3 no Latgales reģiona, 5 no Zemgales, 4 no Vidzemes, 6 no Rīgas un 52 no Kurzemes reģiona). Iespēju robežās tiks nodrošinātas gan naktsmītnes, gan transporta pakalpojumi. 
 
Projektā paredzēti 9 dažādi nodarbību moduļi:
Saskarsmes un radošās pašizteiksmes modulis (sarunas un nodarbības par dažādām tēmām);
Modulis „Dzīves skola” (tiks apgūtas dažādas prasmes un iemaņas);
Informāciju tehnoloģiju modulis (datora apmācības un citu informāciju tehnoloģiju apguve, atbilstoši katra cilvēka individuālajām spējām);
Pielāgoto fizisko aktivitāšu modulis (trenažieri, braukšana ar tandēmvelosipēdu, pārgājieni utt.);
Floristikas un dekoratīvās apstrādes modulis (tiks iegūtas zināšanas floristikā un prasmes dažādu dekoratīvu priekšmetu izgatavošanā);
Klūdziņu pīšanas modulis (tiks apgūta dažādu izstrādājumu izgatavošana no klūdziņām);
Filcēšanas, ādas apstrādes un zīda apgleznošanas modulis (tiks apgūta filcēšanas, ādas apstrādes un zīda apgleznošanas tehnikas);
Mājamatniecības darba veikšanas modulis (tiks apgūti dažādi saimniecības un mājamatniecības darbi);
Modulis „Dārza darbi” no 2014.gada marta (tiks apgūtas daudzveidīgas iemaņas augļkopībā un dārzkopībā).
Aktivitātes notiks gan Liepājas Neredzīgo biedrības telpās, gan sociālās rehabilitācijas un izziņas centrā lauku vidē „Dvēseles veldzes dārzs”.
 
Oktobra beigās darbinieki un brīvprātīgā darba veicēji pulcējās uz semināru, lai aktualizētu biedrības „Pašnovērtējuma rokasgrāmatu”, kas izstrādāta 2012. gada maijā. Semināru vadīja lektore Meldra Gineite, kura jau iepriekš sadarbojusies ar mums un vadījusi rokasgrāmatas izveidi. 
Semināra laikā pārrunājām sasniegto labas pārvaldības jomā, aktualizējām nepieciešamos uzlabojumus iekšējās informācijas aprites sistēmā un izteicām jaunus priekšlikumus darba uzlabošanai. Seminārā tika izvērtēti biedrības stratēģiskie mērķi, kas gan netika būtiski koriģēti. Pilnveidota tika biedrības organizatoriskā struktūra, precīzāk sadalot atbildības jomas. 
Novembrī biedrībā sāka strādāt datormācības un angļu valodas pasniedzēja Kristīne Kulpe.
Novembrī, lai viestu lielāku skaidrību par eiro ieviešanu Latvijā, biedrības biedriem bija tikšanās ar SEB bankas pārstāvi. Notika arī tikšanās ar Liepājas Sociālā dienesta pārstāvi. Tika pārrunāti dažādi sociālā dienesta sniegtie pakalpojumi un citi cilvēkiem svarīgi jautājumi par sociālo palīdzību.
11.un 12. novembrī Māris Ceirulis Briselē piedalījās konferencē, kurā Liepāja, kā pieejams tūrisma galamērķis cilvēkiem ar īpašām vajadzībām un ērtu dzīves telpu pilsētas iedzīvotājiem, saņēma EDEN balvu „Liepāja - Eiropas izcilākais tūrisma galamērķis 2013” (EDEN -- European Destination of Excelence). 
14. novembrī Rīgā, Dailes teātrī apmeklējām Ziedot. lv rīkoto 10 gadu pastāvēšanas konferenci, pēc tās noskatījāmies izrādi „Romeo un Džuljeta”.
Liepājā apmeklējām semināru „NVA un darba devēja sadarbība nodarbinātības veicināšanai.”
27. novembrī biedrībā notika NVO sadarbības tīkla tikšanās. Katras organizācijas pārstāvis pastāstīja par notikumiem biedrībā gada laikā, pārrunājām kopīgi realizējamos projektus, pasākumus un citas svarīgas lietas.
Novembrī biedrībā viesojās filmēšanas grupa no Rīgas, kura Sabiedrības vienotības balvas prezentācijai filmēja materiālu par biedrību un arī intervēja biedrus. Uzfilmēto iespējams apskatīties mūsu biedrības mājas lapā, sadaļā „Jaunumi”.
29. novembrī, interaktīvo sarunu ciklā "Lēciens! 2013: Eiropas pilsoņu gads”, Liepājas 8. vidusskolā notika diskusija ar skolēniem, cilvēkiem ar invaliditāti, pašvaldības iestāžu, izglītības un sociālajiem darbiniekiem, kā arī nevalstiskajām organizācijām par iekļaujošo sabiedrību, veselību, vidi un līdzdalības iespējām, kurā piedalījās arī Māris Ceirulis un mūsu biedri.
29. novembrī pie mums viesojās biedrības "Patvērums "Drošā māja"" pārstāve Rasa Saliņa kopā ar kolēģiem no "Latvijas Bērnu foruma" - Ineti Ielīti, Jāni Ielīti, Kultūras ministrijas pārstāvi Ēriku Ajausku un žurnālisti Dainu Jāņkalni. Māris Ceirulis viesus iepazīstināja ar biedrības darbību, izrādīja cilvēku ar invaliditāti darinātos rokdarbus izstādē, kas veltīta Starptautiskajai Invalīdu dienai. 
4. decembrī biedrības pārstāvji devās uz Rīgu, lai piedalītos Sabiedrības integrācijas fonda organizētajā Sabiedrības vienotības balvas pasniegšanas ceremonijā. Šāda ceremonija notiek jau devīto gadu. Godalgotas tiek organizācijas un cilvēki, kuri pelnījuši pateicību par savu darbu sabiedrības integrācijas jomā. Balvas mērķis ir veicināt sabiedrības integrāciju un iecietību sabiedrībā, popularizējot atsevišķu personu vai organizāciju veikumu šajās jomās. Liepājas Neredzīgo biedrība saņēma balvu "Par ieguldījumu sabiedrības saliedēšanā", par būtisku ieguldījumu Liepājas un Latvijas labiekārtošanā - cilvēkiem ar invaliditāti tiek nodrošināta arvien labāka vides pieejamība.
5. decembrī, turpinot iesākto tradīciju, Starptautiskajā brīvprātīgo dienā godināt Liepājas veiksmīgākās nevalstiskās organizācijas un brīvprātīgā darba veicējus, Liepājas pašvaldība organizēja pasākumu Olimpiskajā centrā. Izvērtējot iedzīvotāju izteiktos ierosinājumus, šogad tika godinātas piecas NVO – biedrības "Liepājas Diakonijas centrs", "Karostas KIDS", "Multinacionālais kultūras centrs "Unisons"", "Jaunatne ar Misiju – Liepāja" un "Xmatti Team". Paldies tika teikts 23 brīvprātīgā darba veicējiem, arī mūsu biedrības biedriem - Aivaram Komarovskim, Augustīnam Hofmanim un Birutai Kļavai, kuri daudz palīdzējuši mūsu topošā rehabilitācijas un izziņas centra „Dvēseles veldzes dārzs” un Sajūtu parka izveidē Ziemupē.
Decembrī biedrības pārstāvji piedalījās fabrikas „Laima” Šokolādes muzeja atklāšanā Rīgā. Tā izveides gaitā esam snieguši konsultācijas par Braila uzrakstiem pie eksponātiem un vides pieejamību telpās.
18. decembrī notika sirsnīgs Ziemassvētku pasākums mūsu biedrības brīvprātīgajiem un aktīvākajiem biedriem. Biedri deklamēja Ziemassvētku tēmai veltītu dzeju, dziedāja dziesmas un spēlēja muzikālus skaņdarbus. 
19. decembrī biedrības pārstāvji piedalījās Ziemassvētku pasākumā biedrības Kuldīgas nodaļā. 
Priecājamies, ka gada nogalē pilsētā - Čakstes laukumā un skvērā pie TC „Kurzeme”, ir uzstādītas taktilās kartes un uzraksti braila rakstā. Diemžēl Čakstes laukumā nav iestrādāta vadlīniju sistēma, jo arhitekts nebija īpaši ieinteresēts un ar izpratni par šiem jautājumiem. Iztaustot „Kurzemes” skvēra taktilo karti, cilvēki ar redzes traucējumiem var gūt priekšstatu par pilsētas centru – ēku izvietojumu, izskatu, proporcijām, laukumiem un ielām. 
Saskaroties ar grūtībām jauno naudas zīmju atpazīšanā un norēķinu veikšanā, aicinām, īpaši 1. grupas redzes invalīdus, zvanīt uz biedrību, sociālie rehabilitētāji ir gatavi apmācīt atpazīt EUR banknotes un monētas. Vajadzības gadījumā ir pieejami arī speciāli palīglīdzekļi jaunās naudas atpazīšanai.
Šogad biedrībā turpināsim sniegt visus jau esošos pakalpojumus. Ir arī jauna aktivitāte, ko ieviesām pēc biedru iniciatīvas - katru trešdienu, no plkst. 9.00 līdz 10.00, ir iespēja biedriem un darbiniekiem, piedalīties garīgā atbalsta un saskarsmes grupās, kurās pārrunāsim dzīvē nozīmīgus jautājumus un skatīsim tos Rakstu gaismā. 
 


JAUNĀKIE PROJEKTI
NODERĪGAS SAITES


Šī mājas lapa ir veidota ar Islandes, Lihtenšteinas un Norvēģijas finansiālu atbalstu EEZ finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta ietvaros
un ar Latvijas valsts finansiālu atbalstu no Sabiedrības integrācijas fonda. Par mājas lapas saturu atbild Liepājas Neredzīgo biedrība.