Apakšizvēlne
Aptauja

Liepājā, renovējot ielas, uz ietvēm tiek iestrādātas reljefās vadlīnijas, kuras paredzētas, lai cilvēkiem ar redzes traucējumiem atvieglotu pārvietošanos:

Lasīt aptaujas rezultātus
Kontakti
Adrese:
Ganību iela 197/205 Liepāja,
LV – 3407

Tālrunis:
+371 63431535,
+371 22007874

Fakss:
+371 63407115

E-pasts:
info@redzigaismu.lv,
liepajas_nb@inbox.lv

kartes attēls Apskatīt kartē

Baneri
13.12.2012 Autors: LNB

2012.gada decembris

Nr.6 (49) 

Sveicināti šī gada beidzamjā mēnesī!

Sniedziņš mūs iepriecinājis, tas uzreiz dod arī dvēselei gaišumu. Lielākā daļa cilvēku piekrīt, ka ziemas laikā ir jābūt ziemai. Dievs mums ir devis iespēju izbaudīt visus gadalaikus, par ko arī jāpateicas. Decembrī varam izvērtēt, kas gada laikā ir darīts, kas paveikts, kas bijis labs, kas citādāks. Noslēdzas uzņēmumu un organizāciju budžeta gadi, arī cilvēki skatās vai sasniegti personīgie izvirzītie mērķi. Ir svarīgi katram izvērtēt aizejošo gadu. Bībelē teikts, „izmeklējiet, pārbaudiet paši sevi, vai stāvat ticībā”. Skaistie svētki, kuri tuvojas, Jēzus Kristus dzimšanas diena, kad visa kristīgā pasaule un cilvēki atzīmē to, ka Dievs sūtīja savu dēlu pasaulē, ka viņš nāktu kā mazs bērniņš, bet kļūtu par brīnišķīgo Pestītāju, Glābēju, lai atbrīvotu cilvēkus no grēka un velna varas. To Jēzus arī piepildīja - gan ienākot šajā pasaulē, gan dzīvojot savu dzīvi, parādot mums brīnišķīgu priekšzīmi. Viņš arī piedāvā tai sekot. Beigās Viņš atdeva savu dzīvību, lai tu un es, lai mēs varētu dzīvot mūžīgi. Jāņa evaņģēlija 12. nodaļas 46. pantā rakstīts: „Es, gaisma, esmu nācis pasaulē, lai neviens, kas man tic, nepaliktu tumsībā”. Dievs ir gaisma, un pie Viņa nav pārgrozības ēnas. Daudzi cilvēki, ja arī viņi nav fiziskā tumsā, ir garīgā tumsā. Bet daudzi cilvēki ir fiziskā tumsā un arī garīgā tumsā. Jēzus Kristus piedāvā gaismu. Cik briesmīgi, ka cilvēks ir tumšs savā dvēselē. Kad ar viņu pārrunā kādus jautājumus, kādas lietas, tad lielākoties no tāda ārā nāk negatīvais. Bieži vien arī cilvēki saka - tas nu gan ir skaists pēc izskata, bet kas viņā iekšā notiek? Mums vienmēr ir jāpadomā par iekšējo sirds cilvēku. Ārēji skaists, piesmērēts, piegludināts un nokrāsots var jau būt, bet kas notiek iekšā? Un tas ir tas visnozīmīgākais. Arī Dievam ir dārgs iekšējais sirds cilvēks, jo pārējais jau iet bojā. Dzīvē mēs aizvien sastopamies, ka saka: „Tas ir dvēselisks cilvēks - laipns, sirsnīgs, izpalīdzīgs, mīlestības pilns, līdzjūtīgs, žēlsirdīgs”. Tas jau ir tas brīnišķīgais iekšējais cilvēks. Es jums visiem šajos svētkos vēlu sirds gaišumu! Arī Jēzus Kristus saka uz tiem, kas Viņam tic, ka „jūs esat pasaules gaišums”. Pasaulē ir daudz tumsas - gan garīgas, gan fiziskas, tomēr, esot kopā ar Jēzu Kristu, mēs iegūstam to gaismu, kuru neviens mums vairs nespēj atņemt. Tā nāk no mūsu sirds. Lai Ziemassvētki mums ir patiešām svētīti un svētīgi, piepildīti ar mieru un gaismu no augšienes! To neviens nevarēs izslēgt, jo sauli jau nevar izslēgt kā spuldzīti. Tos, kas nāk pie Dieva gaismas, arī neviens nevar izslēgt. Ja nu vienīgi pats cilvēks novēršas un aiziet. Bet katrs saprātīgs un domājošs cilvēks meklē Dieva gaismu - Kungu Jēzus Kristu. 
Arī mums šis gads biedrības dzīvē ir bijis bagātīgs. Mums ir nākuši klāt daudz biedru. Ja vēl pagājušajā gadā bija apmēram 450, tad šogad mēs esam jau vairāk kā 530. Mūsu sastāvs ir pamainījies, darbinieki ir nākuši klāt, kāds aizgājis citur, bet tomēr darbs turpinās. Es priecājos un pateicos arī par savu komandu, par kolēģiem, kuri darbojas, palīdz, kuri ir motivēti un ieinteresēti, kuri ir apņēmušies kalpot cits citam un tiem cilvēkiem, kuri mums uzticēti, kuri grib savā dzīvē gaismu nest un rādīt, ka mēs mīlam savu tuvāko, kā Jēzus Kristus teicis, „mīli savu tuvāko kā sevi pašu”. Ja cilvēki dzīvotu un pēc šādiem kritērijiem vadītu savas dzīves gaitas, pēc tiem standartiem un principiem, kurus Dievs iedibinājis, vai varat iedomāties, cik daudz gaismas būtu pasaulē? Sniegs dod ārējo gaismu, bet kas dos iekšējo gaismu? 
 
Arī mums ir bijusi izdevība šajā gadā piedāvāt dvēseles atspirdzinājumus biedrības lauku īpašumā Ziemupē - „Dvēseles veldzes dārzā”. Vairāki desmiti cilvēku ir šogad tur bijuši un priecājušies par šo iespēju. Arī pats, kad turp aizbraucu (lai arī tas nesanāk bieži), ar gandarījumu un prieku noraugos uz to, ko vīri tur izdarījuši, ko paveikuši paši cilvēki ar invaliditāti, lai savestu īpašumu kārtībā. Šobrīd turpinās mājas atjaunošanas darbi, māja iegūst skaistu izskatu. Un atkal gribu domāt par to, kas notiks mājas iekšpusē. Vēlētos, lai cilvēki “Dvēseles veldzes dārzā” tiktu garīgi un fiziski atspirdzināti, iepriecināti, saņemtu mīlestību. Ja Dievs vēlētu, mēs varbūt tur varētu rīkot Bībeles stundas, lai cilvēki var nākt pie gara gaismas. Nupat izsludināts jauns, Norvēģijas atbalstīts projektu konkurss. Pasākumā, kurā tika izsludināta tā atklāšana, mēs piedalījāmies un ieguvām sadarbības partneri šim projektu konkursam no Norvēģijas. Šajā projektā mums ir iecere ar laiku attīstīt „Dvēseles veldzes dārza” pakalpojumus - augļkopību, dārzkopību, sajūtu takas, pastaigu dārzu u.c. Ceram uz to, ka varbūt arī ASV vēstniecība piešķirs finansējumu, lai varam uzsākt šīs aktivitātes. Mēs visur meklējam iespējas, lai tie labie darbi, kas šajā gadā un iepriekš ir uzsākti, nekādā gadījumā neapstātos. Es gribētu aicināt ikvienu biedrības biedru, kas tic, ka dzīvais Dievs Jēzus Kristus palīdz, ka Viņš uzklausa lūgšanas, lūgt par mūsu biedrību, par cilvēkiem, darbiniekiem, par finansētajiem, atbalstītājiem, lai tas darbiņš kopā tiek padarīts cilvēkiem par svētību un Dievam par godu. Mudinu lūgt visa gada garumā, ne tikai pa svētkiem, jo teikts: „Lūdziet Dievu bez mitēšanās... un tiem kas lūdz, taps dots...” Mums ir vajadzīga pacietība, lai Dieva prātu darījuši, iemantotu apsolījumus. Bieži šīs pacietības pietrūkst. Lai arī jums visiem ir pacietība, miers un mīlestība, dvēseles gaisma no paša dzīvā Dieva! Bet lai tā būtu, ir jālūdz: „Kungs Jēzu Kristu, piedod, ka es Tev šajā gadā nebiju patīkams, piedod manus grēkus, jo Tu esi samaksājis par tiem. Ienāc manā sirdī, ienāc manā dzīvē un vadi manu dzīvi, un tad es būšu noderīgs Tev, Tu varēsi mani lietot, Tu varēsi veikt tos darbus, kurus Tu esi nolēmis darīt!”
 
Tikai kopā esot, mēs spēsim ieviest dzīvē daudzas labas idejas, darīt daudzus labus darbus, iepriecinot citam citu ar to iepriecu, kāda ir tikai pie lielā Dieva. Paldies par visu līdzšinējo sadarbību, paldies par iespēju rūpēties par jums, kalpot, iepriecināt, paldies par jūsu atsaucību un aktīvo iesaistīšanos, tikai un vienīgi paldies Dievam par visu, un svētīgus Kristus dzimšanas svētkus un svētībām bagātu Jauno Dieva žēlastības gadu!      
   
Māris Ceirulis, Liepājas Neredzīgo biedrības valdes priekšsēdētājsFacebook jaunumu plūsma

JAUNĀKIE PROJEKTI
NODERĪGAS SAITES


Šī mājas lapa ir veidota ar Islandes, Lihtenšteinas un Norvēģijas finansiālu atbalstu EEZ finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta ietvaros
un ar Latvijas valsts finansiālu atbalstu no Sabiedrības integrācijas fonda. Par mājas lapas saturu atbild Liepājas Neredzīgo biedrība.