Apakšizvēlne
Aptauja

Liepājā, renovējot ielas, uz ietvēm tiek iestrādātas reljefās vadlīnijas, kuras paredzētas, lai cilvēkiem ar redzes traucējumiem atvieglotu pārvietošanos:

Lasīt aptaujas rezultātus
Kontakti
Adrese:
Ganību iela 197/205 Liepāja,
LV – 3407

Tālrunis:
+371 63431535,
+371 22007874

Fakss:
+371 63407115

E-pasts:
info@redzigaismu.lv,
liepajas_nb@inbox.lv

kartes attēls Apskatīt kartē

Baneri
28.10.2016 Autors: LNB

No jūnija līdz 31.oktobrim Liepājas Neredzīgo biedrībā tika realizēts Latvijas valsts budžeta finansētās programmas “NVO fonds” projekts “Labie darbi lai top zināmi!”. Mūsu galvenais mērķis bija veicināt informācijas apmaiņu, pozitīvu piemēru popularizēšanu un veiksmīgas sadarbības attīstību starp cilvēkiem ar invaliditāti, viņu atbalstītājiem, pakalpojuma sniedzējiem, saņēmējiem, pašvaldībām, uzņēmējiem, NVO un masu medijiem, publicitātes veidošanai tika piesaistīta sabiedrisko attiecību speciāliste, kā arī algota  Liepājas Neredzīgo biedrības izdevuma “Gaisma Tumsā” redaktore, kura līdz šim šo darbiņu veica kā brīvprātīgā.
Uzsākot darbu jūnijā, sabiedrisko attiecību speciāliste veica biedrības mājas lapas www.redzigaismu.lv analīzi ar priekšlikumiem, kā tās saturu un vizuālo noformējumu uzlabot un attīstīt, lai mājas lapa būtu vieglāk uztverama un pārredzama gan redzīgiem, gan cilvēkiem ar redzes invaliditāti.  
Visu projekta laiku, domājot par Liepājas Neredzīgo biedrības kopējā tēla veidošanu, sabiedrība tika informēta par biedrībā notiekošajiem procesiem, pasākumiem un ikdienas aktivitātēm ar sociālo tīklu (Draugiem.lv; Facebook.com; Youtube.com) palīdzību, kā arī informējot vietējos Liepājas reģiona medijus (ziņu portāli - www.liepājniekiem.lv; rekurzeme.diena.lv; irliepaja.lv; laikraksti “Kurzemes Vārds”, “Kursas laiks”) Paralēli šo informāciju ievietojot arī biedrības mājas lapā www.redzigaismu.lv. Tādējādi tika atdzīvināts un sakārtots Liepājas Neredzīgo biedrības sociālo tīklu kontu saturs, kā rezultātā gan Facebook.com, gan Draugiem.lv Liepājas Neredzīgo biedrības kontam pievienojies divkāršs skaits sociālo tīklu lietotāju - sekotāju, kuri ik nedēļu tiek informēti par biedrībā notiekošajām aktivitātēm.  
Savukārt izdevuma “Gaisma Tumsā” redaktore rūpējusies par to, lai ik otro mēnesi, projekta laikā - tie bija jūnijs, augusts un oktobris, redzīgo rakstā, Brailā un audioversijā tiktu izdots ilggadējais Liepājas Neredzīgo biedrības izdevums “Gaisma Tumsā”. Projekta laikā izdevumā  “Gaisma Tumsā” izveidota arī jauna rubrika, kurā iespēju robežās savus lasītājus arī turpmāk informēsim par kādas citas biedrības notiekošajām aktivitātēm ne tikai Latvijā, bet arī  ārpus Latvijas robežām.
Tā kā šis gads Liepājas Neredzīgo biedrībai ir jubilejas gads, 14. oktobra Starptautiskajam Baltās Spieķa dienas pasākumam izveidojām prezentāciju ar fotogrāfijām par biedrības 60 gadu vēsturi un šobrīd notiekošajām aktivitātēm, un atbalstītājiem. 
Uzsākot šo projektu, vēlējāmies, lai Liepājas Neredzīgo biedrības viedoklis par dažādiem sociālās jomas un citiem jautājumiem parādās plašsaziņas līdzekļos, sociālajos tīklos, savukārt noslēdzot projektu ar gandarījumu varam teikt, ka pateicoties gan sabiedrisko attiecību speciālistes aktīvajai darbībai, gan visu biedrības darbinieku kopīgiem spēkiem, mums tas ir izdevies!
 
Kokiem lapas tikpat kā nobirušas, ir rudens bet Liepājas Neredzīgo biedrībā nodarbības rit pilnā sparā - turpinās Liepājas pilsētas domes finansētā projektā „Tiecies tālāk, dari vairāk!” notiekošās aktivitātes. 
Gandrīz katru ceturtdienu projekta mērķa grupas dalībniekiem, cilvēkiem ar dažāda veida invaliditāti, tiek dota iespēja piedalīties sociālā iekļaušanās kursa “Dzīves skola” notiekošajās tematiskajās nodarbībās. Septembrī pie mums viesojās Liepājas Neredzīgo sporta kluba “Ezerkrasts” pārstāvis, veselības mācības skolotāja, radošās telpas “Ideju bode” vadītāja un krustvārdu mīklu aizrautīga cienītāja. Ikviens no viņiem dalījās savā darba pieredzē, atbildot uz interesentu uzdotajiem jautājumiem. Arī gada noslēdzošajos mēnešos, oktobrī, novembrī un decembrī, turpināsim iesākto, meklējot jaunas idejas dažādu tematisko rītu organizēšanai. 
Iestājoties vēsākam un tumšākam laikam, mērķa grupas dalībnieki arvien aktīvāk iesaistās galda un intelektuālo spēļu nodarbībās, kā arī datorapmācības nodarbībās.  Pieprasītas un apmeklētas ir arī pārējās projekta aktivitātes – mājturība, mājamatniecība u.c.
Lai arī līdz gada beigām un projekta noslēgumam atlikuši vairs tikai trīs mēneši, aicināts piedalīties piedāvātajās aktivitātes ir ikviens Liepājā dzīvojošs cilvēks ar invaliditāti, kurš vēlas saturīgi  un jēgpilni pavadīt savu  brīvo laiku, apgūstot jaunas prasmes, iemaņas un, pats galvenais, iegūstot jaunu paziņu un draugu loku.
 
2016. gada  31. oktobrī Liepājas Neredzīgo biedrībā noslēgsies A/S „Latvijas valsts meži”, sadarbībā ar fondu “Ziedot.lv”, finansētais projekts „Sociālās palīdzības sniegšana”. Projekts norisinājās no 1. aprīļa līdz 30. septembrim. Projekta pēdējais mēnesis, oktobris, tika veltīts atskaišu sagatavošanai, izvērtējot projektā paveikto. 
Projekta laikā sociālās rehabilitācijas un izziņas centrā lauku vidē “Dvēseles veldzes dārzs” Ziemupē nodarbībās, to vadītājas – dārznieces vadībā, tika iesaistīti 50 cilvēki ar dažāda veida invaliditāti no Liepājas, Talsiem, Kuldīgas, Grobiņas, Aizputes.
Projekta galvenais mērķis bija cilvēkiem ar dažāda veida invaliditāti nostiprināt pārliecību, ka viņi ir spējīgi apgūt jaunas prasmes un iemaņas - no ņēmēja kļūstot par devēju. Tā, mācoties un strādājot, kopīgi veidojot sociālās rehabilitācijas un izziņas centru lauku vidē „Dvēseles veldzes dārzs”, nodarbības  notika svaigā gaisā - veicot dažādus dārza un lauku darbus. 
Pavasarī projekta dalībnieki ieguva iemaņas augsnes sagatavošanā, augu mēslošanā, zaru izzāģēšanā, stādīšanā, sēšanā, augu iepazīšanā, klūgu audzēšanā u.c. darbos. Vasarā dalībnieki ravēja, laistīja un kopīgi veidoja dekoratīvo un kultūraugu stādījumus (zemenes, avenes, augļu kokus, dārzeņus, klūgu lauku), lai rudenim iestājoties, iemācītos ievākt ražu, novākt un ieziemot dārzeņus. 
Novāktā raža tika izmantota kopīgu ēdienreižu pagatavošanai un izlietota cilvēku ar invaliditāti vajadzībām.
Ikvienam tiešās mērķa grupas dalībniekam iesaistīšanās šajā projektā ir devusi jaunas iemaņas un zināšanas, taču pats galvenais pārliecību - tam, ka ikviens cilvēks, arī cilvēks ar invaliditāti var būt noderīgs un līdzvērtīgs sabiedrības loceklis.
 
31. oktobrī Liepājas Neredzīgo biedrībā noslēdzas Latvijas valsts budžeta finansētās programmas “NVO fonds” projekts “Vēro, mācies - pilnveidojies!”. Projekta galvenais mērķis bija Liepājas Neredzīgo biedrības darbinieku un brīvprātīgo zināšanu pilnveidošana un motivācijas stiprināšana, lai ikviens no mums ikdienas darbā varētu kvalitatīvāk un atbildīgāk pildīt uzdotos uzdevumus.
Projekta laikā biedrības pārstāvji piedalījās dažādās padomēs, sēdēs un darba grupās - Labklājības ministrijas Invalīdu lietu padomē, Liepājas pilsētas domes NVO Konsultatīvās padomes sēdēs, NVA Liepājas filiāles Konsultatīvās padomes un aktīvās nodarbinātības pasākumu īstenotāju izvēles komisijas sēdēs, Latvijas Neredzīgo biedrības Centrālās valdes sēdēs, Liepājas Neredzīgo biedrības valdes sēdēs un Labklājības ministrijas Sociālās uzņēmējdarbības darba grupās. Šīs aktivitātes ietvaros Liepājas Neredzīgo biedrību un centru “Dvēseles veldzes dārzs” apmeklējuši NVO pārstāvji ne tikai no Latvijas, bet arī no Lietuvas, Zviedrijas un Krievijas, kā arī pašvaldību pārstāvji no dažādiem Latvijas reģioniem. 
Projekta ietvaros jūnijā notika Liepājas Neredzīgo biedrības kapacitātes izvērtēšana. Liepājas Neredzīgo biedrībā divas dienas viesojās nevalstisko organizāciju - Latvijas onkoloģiskās biedrības “Dzīvības koks” un Latvijas Pilsonisko alianses (eLPA) pārstāvji/eksperti, kuri iepazinās ar “Dvēseles veldzes dārzā” un Liepājas Neredzīgo biedrībā notiekošajām aktivitātēm, biedrības darbību, struktūru u.c. Vizītes noslēgumā “Dvēseles veldzes dārzā”, notika diskusija par biedrības un Dienas centra darbību, sociālās rehabilitācijas un sociālās rehabilitācijas pakalpojumiem lauku vidē, organizācijas kapacitātes stiprināšanu, finanšu piesaisti. Rezultātā katrs no pārstāvjiem/ekspertiem sniedza atzinumu par mūsu biedrības darbību, kuru esam iekļāvuši kā pielikumu 2012. gadā izstrādātajai Liepājas Neredzīgo biedrības Pašnovērtējuma rokasgrāmatai. 
Augustā 17 biedrības darbinieki un brīvprātīgie devās divu dienu apmaiņas braucienā pie Vidzemes un Rīgas reģiona NVO, iepazīstoties ar vairāku NVO un rehabilitācijas centru darbību, to sniegtajiem pakalpojumiem un piedāvātajām aktivitātēm. Ciemojāmies Valmieras Nedzirdīgo savienībā, fondā „Iespēju tilts” un Dienas sociālās rehabilitācijas un integrācijas centrā, apmeklējām Gaujas stāvo krastu Sajūtu parku, mērojot 2 km garu oļu, smilšu, egļu un priežu čiekuriem bagātīgi klātu baskāju taku. Brauciena otrajā dienā, apmeklējām  SOS bērnu ciematu Valmierā, VSAC “Rīga” filiāli “Ezerkrasti” un sociālās rehabilitācijas centru "Ratnieki". 
  Augusta beigās “Dvēseles veldzes dārzā” Ziemupē norisinājās projekta aktivitāšu ietvaros rīkotais seminārs “Par finansējuma piesaisti un finanšu piesaistes plāna sagatavošanu”. To vadīja EAPN - Latvia valdes priekšsēdētāja Laila Balga un biedrības „Latvijas Bērnu forums” valdes priekšsēdētāja Inete Ielīte. Divu dienu seminārā, analizējot un diskutējot par NVO finanšu līdzekļu piesaistes iespējām, veicot dažādus radošus un atjautības pilnus uzdevumus grupās un individuāli, piedalījās 14 Liepājas Neredzīgo biedrības darbinieki un aktīvākie brīvprātīgie. Arī septembra vidū notiekošais divu dienu seminārs “Liepājas Neredzīgo biedrības Pašnovērtējuma rokasgrāmatas aktualizācija un pilnveide”, biedrības “Eurofortis” lektores - Vandas Vaščenkovas vadībā palīdzēja saprast, kā veicināt organizācijas veiksmīgu darbību, objektīvi novērtējot tās plusus un mīnusus, pateicoties dažādām mārketinga metodēm. Seminārā, strādājot grupās un aktīvi diskutējot, piedalījās 37 biedrības darbinieki un aktīvākie brīvprātīgie.
Projekta pēdējā aktivitāte bija rezultātu prezentācija biedrības biedriem, citām invalīdu organizācijām, atbalstītājiem un masu medijiem Starptautiskā Baltā spieķa dienas pasākumā 14. oktobrī. Pasākuma laikā ikvienam no klātesošiem bija iespēja uzzināt gan par biedrībā paveikto, gan tās nākotnes mērķiem un uzdevumiem.
Piecu mēnešu laikā ir gan iegūts, gan paveikts daudz. Iegūtas jaunas idejas, nodibināti sadarbības kontakti, esam kļuvuši atpazīstamāki nu jau arī Vidzemes un Rīgas pusē. Bet, pats galvenais, atbilstoši izvirzītajam projekta mērķim, esam papildinājuši savas zināšanas un ieguvuši lielāku motivāciju darboties tālāk.


JAUNĀKIE PROJEKTI
NODERĪGAS SAITES


Šī mājas lapa ir veidota ar Islandes, Lihtenšteinas un Norvēģijas finansiālu atbalstu EEZ finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta ietvaros
un ar Latvijas valsts finansiālu atbalstu no Sabiedrības integrācijas fonda. Par mājas lapas saturu atbild Liepājas Neredzīgo biedrība.