Apakšizvēlne
Aptauja

Liepājā, renovējot ielas, uz ietvēm tiek iestrādātas reljefās vadlīnijas, kuras paredzētas, lai cilvēkiem ar redzes traucējumiem atvieglotu pārvietošanos:

Lasīt aptaujas rezultātus
Kontakti
Adrese:
Ganību iela 197/205 Liepāja,
LV – 3407

Tālrunis:
+371 63431535,
+371 22007874

Fakss:
+371 63407115

E-pasts:
info@redzigaismu.lv,
liepajas_nb@inbox.lv

kartes attēls Apskatīt kartē

Baneri
03.11.2015 Autors: LNB

Korija ten Būma
„UZVARĒTIE IENAIDNIEKI”

(Nobeigums)
 
Pārāk daudz kūkas un pīrāgi
Dienvidāfrikā es saņēmu tālruņa zvanu: “Korija, vai jūs mums palīdzēsiet! Šeit ir dēmonu apsēsta meitene, un mēs nezinām, ko ar viņu iesākt!”
Es nebiju priecīga. Man nav sevišķu spēju izdzīt dēmonus, tomēr, neskatoties uz to, es ticu, ka mums nekad nav jāatsakās, kad Dievs mūs aicina. Ja mēs neizdzenam dēmonus, kuram tad tas ir jādara? Vai varbūt belcebuls to darīs? 
Kādēļ man tas nepatīk? Man nav īstu baiļu! Bailes no dēmoniem nāk no pašiem dēmoniem. Bet vienmēr ir šaušalīgi redzēt tumsības spēku redzamu darbošanos cilvēciskā būtnē. Piezvanīju kādai paziņai, kurai ir automašīna, un pastāstīju par šo situāciju. Bet viņa atbildēja: “Tu zini, Korij, ka es ar savu auto vienmēr esmu tavā rīcībā, bet šodien nevaru braukt! Man šodien jāsacep pīrāgi rītdienas baznīcas svētkiem!”
Sadusmojos un noliku klausuli. Tālrunis atradās istabā, kurā atradās trīs mācītāji. Pievērsos viņiem sacīdama: “Jūsu baznīcās ir pārāk daudz pīrāgu un pārāk daudz dēmonu!”
Ko es ar to domāju? Man nav iebildumu, ka tiek cepti pīrāgi un kūkas baznīcas sarīkojumiem. Vienīgā bīstamība ir tā, ka pēc neilgas darbošanās Lielbritānijā, bieži tur ir “pārāk daudz Korija ten Būma”, un man jāsāk ieturēt diēta! Un cik gan daudz laika tiek izšķiests, cepot vislabākās un visgaršīgākās kūkas un pīrāgus, kad vēl tik daudz cilvēku nekad nav dzirdējuši Evaņģēliju! Jēzus ir miris par visas pasaules grēkiem, bet cik daudzi vēl to nezina, ka Jēzus ir miris arī par viņiem?
Var notikt, ka mājā tieši blakus virtuvei, kurā daudz stundas tiek veltītas pīrāgu cepšanai draudzes sarīkojumiem, dzīvo ļaudis ar dzīvu dvēseli, kura var tikt vai nu glābta vai arī zaudēta uz mūžību. “Izlietosim (izpirksim) laiku, jo dienas ir ļaunas.”
Mūsu baznīcās ir pārāk daudz dēmonu! Ko ļaudis dara ar dēmonu apsēstu vai pakļautu cilvēku? Viņi dodas pie psihiatra, kurš ārstē ar šoka terapiju! Tas nozīmē risināt lielu problēmu ar vājiem līdzekļiem, un tas vienmēr ir bīstami!
Viens no šiem mācītājiem aizveda mani pie dēmonu pārņemtās meitenes. Taču tanī dienā piedzīvoju neveiksmi! Un es nesapratu kādēļ. Varbūt manā sirdī, iespējams, bija dusmas vai aizvainojums? Tas varēja būt iemesls! Jo, ja mēs dodam vietu jebkādam grēkam, tad mēs biedrojamies ar ienaidnieku un paši kļūstam bezspēcīgi šai cīņā!
 
Cik ļoti mums vajadzīga vadība
Jaunzēlandē pastāstīju par dažiem šajā grāmatā aprakstītajiem piedzīvojumiem kādai dāmu grupai, kas regulāri pulcējās kopā uz lūgšanām. Viena no viņām sacīja: “Tagad es saprotu, kas notiek ar manu kaimiņu mazo meiteni! Es baidos, ka arī viņa ir dēmonu pārņemta! Vai Dieva priekšā eksistē attālums, jeb mēs varam izdzīt dēmonus arī no šejienes?”
Mēs visi nometāmies ceļos un Jēzus vārdā pavēlējām dēmoniem, kas atradās mazajā meitenē, atstāt viņu mierā! Kad šī dāma atgriezās mājās, viņas kaimiņiene ienāca pie viņas un sacīja: “Mana mazā meitiņa ir dziedināta, viņa ir pavisam normāla.” Kā viņas priecājās! Bet stundu vēlāk pie viņas ienāca cita kaimiņiene un sacīja: “Manai meitiņai ir tā pati slimība, kas bija kaimiņienes bērnam!” 
Šī dāma saprata, ka bijām cietušas daļēju neveiksmi, jo nebijām aizliegušas dēmoniem ieiet kādā citā cilvēkā! Kopā ar citiem kristiešiem viņas izdzina dēmonus arī no otrā bērna un pavēlēja tiem doties uz elli, kur ir viņu piederības vieta! 
Tomēr es neesmu pilnīgi pārliecināta, vai mums ir atļauts sacīt šo pēdējo lietu. Kāds misionārs Āfrikā man izskaidroja, ka tas ir jāsaka Tam Kungam pašam. Jūdas vēstulē mēs lasām, ka pat eņģelis Miķelis, kad viņš cīnījās ar velnu strīdā par Mozus ķermeni, neuzdrošinājās nosodīt viņu ar izsmieklu vai zaimiem. Viņš sacīja velnam: “Tas Kungs lai tevi norāj!” (Jūdas 1:9). Kopš saņēmu šo brīdinājumu, es dēmoniem Jēzus vārdā aizliedzu atgriezties pie tā paša cilvēka vai ieiet kādā citā cilvēkā, un norādu tiem iet uz to vietu, kur tiem pavēlējis iet Dievs. Cik ļoti mums vajadzīga gudrība! Bet Jēkaba vēstulē 1:5 mēs lasām iepriecinošu apsolījumu: 
“Ja tu vēlies zināt, ko Dievs vēlas, lai tu darītu, lūdz Viņam, un Viņš tev labprāt to pateiks, jo Viņš vienmēr ir gatavs dod bagātīgu gudrības nodrošinājumu visiem, kuri Viņam to lūdz, un Viņš par to nepārmetīs.” (Jēkaba 1:5, Living NT)
“Ko nu lai sakām par tādām apbrīnojamām lietām kā šīs? Ja Dievs ir mūsu pusē, kurš tad varēs būt pret mums? Kopš Viņš nav saudzējis pat savu paša Dēlu mūsu dēļ, bet atdevis Viņu mūsu visu dēļ, vai Viņš arī patiešām nedos mums visu pārējo?.. Bet, neskatoties uz visu to, šī pārsteidzošā uzvara ir mūsu caur Kristu, kurš mūs mīlējis tik ļoti, ka mira mūsu dēļ. Jo es esmu pārliecināts, ka nekas nevarēs mūs atdalīt no Viņa mīlestības. Nāve to nevar, un dzīve to nevar. Eņģeļi to nevar, un pat visi elles spēki nespēj aizkavēt Dieva mīlestību. Mūsu bažas par šodienu, mūsu raizes par rītdienu, vai kur mēs arī nebūtu – augstu pāri debesīm, vai arī visdziļākā okeānā – nekas mūs nespēs atdalīt no Dieva mīlestības, kura ir atklāti parādīta mūsu Kungā Jēzū Kristū, kad Viņš nomira mūsu dēļ.” (Rom.8:31-32,37-39, Living NT).
 
Jautājumi un atbildes
Bieži vien cilvēki raksta man jautājumus, kuri paliek neatbildēti pēc šīs grāmatas izlasīšanas. Šeit sniegšu dažas atbildes. 
Jautājums A
Kas man ir jādara? Kāda sieviete šeit apzinās, ka viņa ir saistīta ar ļauniem gariem. Viņa ilgojas tikt atbrīvota.
Atbilde:
1. Atrodiet vēl kādu Dieva bērnu, kurš ir gatavs iet kopā ar jums.
2. Lūdziet kopā Dievu, lai Tas Kungs pārbauda jūsu sirdis un atklāj jums vai tur ir vēl kāds grēks, kurā tu vēl neesi atzinies Tam Kungam. 1. Jāņa vēstule 1:7,9 parāda jums, ka ir piedošana un izpirkšana ar Jēzus asinīm. Ja tu neesi šķīstīts, kāds grēks tevī var kļūt par sākuma punktu velna darbībai. Lūdziet kopā par pasargāšanu un aizsardzību Jēzus asinīs. 
3. Ja jums ir lūdzēju grupa vai arī tikai daži ticīgi brāļi un māsas, ja iespējams, aiciniet viņus aizlūgt tajā laikā, kad jūs apciemojat šo saistīto personu. Šī vienotā lūgšana var tikt noturēta arī pirms apmeklējuma.
4. Apciemojiet šo saistīto personu kopā ar savu biedru. Tur esot, lūdziet Dievu kopā, lai Svētais Gars parāda jums, vai jums ir atļauts izdzīt šos dēmonus. Izlasiet Marka ev. 16:17. Ja Tas Kungs atbild ar “Jā!”, tad sakiet šai personai palīdzēt jums, izrunājot vārdu “Jēzus”. Lieciet viņai paskatīties uz jums. Tad sakiet dēmoniem:
“Jēzus Kristus Vārdā es pavēlu jums, dēmoni, iet ārā! Jums nav tiesību uz šo sievieti. Jēzus ir izpircis viņu ar savām asinīm, kad Viņš mira pie krusta Golgātā. Es aizliedzu jums jebkad atgriezties vai ieiet kādā citā personā. Ejiet uz to vietu, kuru jums norāda Dievs.”
Tad pateicieties Dievam par atbrīvošanu un atbildētu lūgšanu.
Jautājums B
Kas man ir jādara, ja saistītā persona ir bērns, vai kāds cilvēks, kurš neko nezin par ļaunajiem gariem – viņš varētu pārbīties izdzirdot par velnu?
Atbilde:
Jautājiet, vai viņu “jušanās nelaimīgam” ir no Tā Kunga vai no ienaidnieka. Viņi atbildēs: “Tas nav no Tā Kunga”. “Protams, ka nē. Jēzus vēlas darīt jūs laimīgus un brīvus, nevis nelaimīgus. Mums ir jālūdz Viņam darīt jūs brīvus.” Tad jūs lūdzat To Kungu sūtīt projām ienaidnieku, vai arī jūs sakiet dēmoniem to pašu, ko es minēju jau iepriekš, tikai neizmantojot vārdu “dēmons” vai “velns” – vienkārši sakiet “ienaidnieks”. 
Jautājums C
Ko man darīt, ja cilvēkam pavisam nav vēlmes kļūt brīvam, tādēļ ka sātans, iespējams, šo personu tur tik cieši savā tvērienā, ka nav atlikusi pat ne mazākā doma par atbrīvošanu?
Atbilde:
Tad jūs nevarat iet pie viņa, bet pieņemiet kopā ar pārējiem ticīgajiem Mateja ev. 16:19 apsolījumu: “…ko tu siesi virs zemes, tas būs siets arī debesīs; un, ko tu atraisīsi virs zemes, tam jābūt atraisītam arī debesīs.” Tad saistiet šos dēmonus Jēzus Kristus Vārdā.
Ievērojiet to, ko teicu „Atbildē A” par šķīstīšanos visiem ar kuriem jūs kopā darbojaties.
Jautājums D
Ko man darīt, ja es zinu, ka pats esmu saistīts ar ļaunumu?
Atbilde:
Lūdz Tam Kungam parādīt vai šim gadījumam ir kāds iemesls personīgajos buršanas grēkos. Lasi 5. Mozus 18:10-13.
Saskati cik briesmīgi liels grēks tas ir bijis Dieva acīs, atzīsties savā grēkā Tam Kungam un lūdz piedošanu (1. Jāņa vēstule 1:7-9). Tad lūdz pēc pasargāšanas un aizsardzības Jēzus asinīs. Saki dēmoniem: “Jēzus Kristus Vārdā, ejiet prom, jums nav tiesību uz mani. Jēzus atpirka mani ar Savām asinīm, nevis jūs. Es aizliedzu jums atgriezties atpakaļ vai ieiet kādā citā personā. Ejiet uz to vietu, kuru Dievs jums norāda!”
Kungs Jēzus saka, ka mājoklis nedrīkst palikt tukšs. Kad ļaunais gars aiziet prom un sirds paliek tukša, nāks citi, iespējams pat vairāki (Mateja 12:44-45). 
Tādēļ kļūstiet piepildīti ar Svētu Garu! Bet kā? Pirmkārt, nesiet visus savus grēkus pie Jēzus (1. Jāņa vēstule 1:7,9). Tad pilnībā veltījiet sevi Dievam! Ja jūs to nevarat izdarīt viens pats, tad lūdziet Tam Kungam parādīt jums kādu Dieva bērnu, kuram ir garīga autoritāte, palīdzēt jums (līdzīgi kā “Atbildē A”).
 
Visbeidzot - 
Jēzus ir uzvarētājs!
- Mēs uzvaram ar tā Jēra asinīm un ar savas liecības vārdu (Jāņa atkl. 12:11)
- Dievs nemaldina un Viņš nav maldināms.
- Dievs ir svēts Dievs, un Dievs ir mīlestība – Jēzus dēļ mums ir pieejams vesels okeāns mīlestības un glābšanas. 
- Nāc pie Jēzus kā grēcinieks! Viņš mīl grēciniekus, bet ienīst grēkus.
- Svēttapšana ir vērtība vienīgi tad, ja tā ir Svēta Gara auglis (Gal. 5:22)
- Cilvēks, kurš ir piepildīts ar Svētu Garu, ir mierīgs un laimīgs, pat arī cīņas karstumā. 
Tas ko esmu šeit uzrakstījusi, nav tukšas frāzes. Ja to lietos nesvētas lūpas, tam nebūs vērtības. Sātans ir spēcīgs, bet Dievs ir Visspēcīgākais. Kopā ar Jēzu mēs esam vairāk kā uzvarētāji! Facebook jaunumu plūsma

JAUNĀKIE PROJEKTI
NODERĪGAS SAITES


Šī mājas lapa ir veidota ar Islandes, Lihtenšteinas un Norvēģijas finansiālu atbalstu EEZ finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta ietvaros
un ar Latvijas valsts finansiālu atbalstu no Sabiedrības integrācijas fonda. Par mājas lapas saturu atbild Liepājas Neredzīgo biedrība.