Apakšizvēlne
Aptauja

Liepājā, renovējot ielas, uz ietvēm tiek iestrādātas reljefās vadlīnijas, kuras paredzētas, lai cilvēkiem ar redzes traucējumiem atvieglotu pārvietošanos:





Lasīt aptaujas rezultātus
Kontakti
Adrese:
Ganību iela 197/205 Liepāja,
LV – 3407

Tālrunis:
+371 63431535,
+371 22007874

Fakss:
+371 63407115

E-pasts:
info@redzigaismu.lv,
liepajas_nb@inbox.lv

kartes attēls Apskatīt kartē

Baneri
26.10.2011 Autors: LNB

 Mācītājs Voldemārs Zveja
 
    „Aizbildināšanās”
Sarakstīts Liepājā, 2011.gada septembrī.

     Mīļais lasītāj, šis mazais rakstiņš, lai dod Tev vielu dziļām pārdomām. Neaizmirsti, ka mēs dzīvojam beigu laikā. Drīz var sākties lieli, baigi notikumi, un žēlastības laiks var beigties. Padomā, kur Tu pavadīsi mūžību? 
     Viena no cilvēku negatīvākajām īpašībām ir aizbildināšanās. Tas skar visas dzīves jomas - gan sadzīvi, gan saimniecisko darbību, arī politiku. Mūsu dzīve un sabiedrība krasi mainītos, ja mēs pārstātu aizbildināties. Mēs varētu ļoti daudz ko izdarīt savā dzīvē, ja atmestu nelāgo ieradumu – mūždien aizbildināties ar to vai ar šo. 
     Aizbildināšanās ir tikpat veca kā cilvēce. Tā sākās jau Ēdenes dārzā, kad Dievs uzrunāja Ādamu, vaicādams: „Kur tu esi?”, Ādams atbildēja: „Es dzirdēju Tavu balsi dārzā un mani pārņēma bailes, jo es esmu kails un paslēpos.” Kad Dievs vaicāja, vai tikai viņš nav ēdis aizliegto augli, Ādams atbildēja aizbildinādamies: „Tā sieva, ko Tu man esi devis, lai viņa būtu ar mani, tā man deva no tā koka un es ēdu.” /1. Moz. 3:12/ 
     Tad Dievs Tas Kungs griezās pie sievas un vaicāja: „Ko tu esi darījusi?” Sieva sacīja: „Čūska mani pievīla un es ēdu.” /1. Moz 3:13/ Visi bija vainīgi, izņemot viņus pašus. Ādams un Ieva bija bez vainas, to viņi novēla uz citiem. Tā cilvēces rītausmā sākās aizbildināšanās. 
     Pārceļoties no Vecās Derības laika mūsdienās, redzam, ka nekas nav mainījies. Lūk, kas rakstīts Lūkas evaņģēlija 14.nodaļā: „Kāds cilvēks taisīja lielu mielastu un bija ielūdzis daudz viesu. Un viņš sūtīja savu kalpu ap mielastu stundu, lai sacītu lūgtajiem viesiem: “Nāciet, jo viss ir sataisīts!” Bet tie visi pēc kārtas sāka aizbildināties. Pirmais viņam sacīja: “Es esmu tīrumu pircis un man jāiet to apskatīt. Lūdzu, aizbildini mani!” 
     Otrs sacīja: “Es esmu piecus jūgu vēršus pircis un eju tos apraudzīt. Lūdzu, aizbildini mani!” Trešais sacīja: “Es sievu esmu apņēmis, tāpēc nevaru noiet.” Kalps pārnācis to atstāstīja savam kungam. Tad nama tēvs tapa dusmīgs un pavēlēja kalpam: “Izej steigšus uz pilsētas ielām un gatvēm, un ved šurp nabagus, kroplus, aklus un tizlus.” Un kalps sacīja: “Kungs, ir darīts kā tu pavēlēji, bet vēl ir telpas.” Tad kungs sacīja kalpam: “Ej uz lielceļiem un sētmalēm un spied visus nākt iekšā, lai mans nams būtu pilns. Jo es jums saku, neviens no lūgtajiem viesiem nebaudīs manu mielastu.” /Lk 14;16-24/
     Te skaidri atspoguļots, kādus smieklīgus argumentus cilvēks izdomā, lai sevi aizbildinātu. Aizbildināšanās ir viena no visizplatītākajām parādībām mūsu sabiedrībā. Mēs aizbildināmies no bērna kājas un līdz kapa malai. 
     Ielūgums uz svētku mielastu jau nebija ielūgums uz bērēm, tad gan varētu aizbildināties ar pārāk jūtīgu dabu, jo būs daudz jāraud. Bet šeit ir runa par kāzu mielastu. Bībele šo mielastu sauc par „Jēra kāzām”. “Un Viņš man saka: „Raksti! Svētīgi ir tie, kas aicināti Jēra kāzu mielastā.” /Atkl. gr. 19:9/
      Šis aicinājums skar cilvēka dzīvi laikā un arī mūžībā. Reiz, stāvot Lielā Baltā troņa priekšā, mums būs jāatskaitās par savu nodzīvoto dzīvi. Ko mēs sacīsim Visuvarenajam Dievam? Kāpēc mēs neesam cienīgi būt lielajā kāzu mielastā? Kāda būs cilvēku aizbildināšanās? Vai Mūžīgais Dievs tos ņems vērā? 
     Tad notiks tas, ko lasījām līdzībā, ka nama tēvs tapa dusmīgs. Un beigās piepildīsies sacītie vārdi: „Jo es jums saku, neviens no lūgtajiem viesiem nebaudīs manu mielastu!” /p. 24/ Vai arī tu, mīļais lasītāj, būsi šī mielasta dalībnieks,  jeb paliksi ārpusē? 
     Mēs lasām Jēzus vārdus: „Tad tie nāks no rītiem un vakariem, no ziemeļiem un dienvidiem, un sēdēs pie galda Dieva valstībā.” /Lk. 13:29/ Vai arī tu tur sēdēsi? Jo tur sēdēs tikai tie, kuri savas dzīves laikā būs izgājuši caur šaurajiem vārtiem. „Cīnaties ieiet caur šaurajiem vārtiem, jo Es jums saku, daudzi vēlēsies ieiet, bet nevarēs. Jo ja jūs tikai pēc tam, kad nama kungs būs cēlies un durvis aizslēdzis, nostāsities ārā un klauvēsit pie durvīm sacīdami: “Kungs, atver mums!” Viņš atbildēs jums: “Es nezinu no kurienes jūs esat.” Tad jūs sāksit sacīt: “Mēs ar tevi esam ēduši un dzēruši, un tu esi mācījis mūsu ielās.” Tad viņš jums atteiks: “Es nezinu, no kurienes jūs esat, atkāpieties no manis visi jūs netaisnības darītāji!” Tur būs raudāšana un zobu trīcēšana, kad jūs redzēsiet Ābrahāmu, Īzaku un Jēkabu un visus praviešus Dieva valstībā, bet sevi pašus izmestus ārā.” /Lk. 13:24-28/
     Šī līdzība un Jēzus vārdi liecina, cik svarīgi ir dzīves laikā izdarīt pareizo izvēli un sakārtot savas attiecības ar Mūžīgo Dievu un Viņa Dēlu Jēzu Kristu!
               1. Trīskārtīga aizbildināšanās
     Bet tie visi pēc kārtas aizbildinājās (p.13):
     Pirmā aizbildināšanās. Es esmu tīrumu pircis, un pērkot neturēju acis vaļā, lai to pamatīgi aplūkotu. Tagad man jāiet to tā pamatīgi apskatīt. Jēzus jau nesaka, ka nav labi iegādāties tīrumus, tikai briesmas draud tad, kad pievēršam lielāku uzmanību tīrumiem nekā Dievam. Ja iegādātā manta, vienalga kā to arī nosaucam, mūs šķir no Dieva un kalpošanas Viņam, tad mums draud lielas briesmas.  
     Ne velti apustulis Pāvils māca kristiešiem: „Bet to brāļi (māsas arī) es saku; laiks ir īss. Tādēļ turpmāk, precētie, lai ir kā neprecēti, un kas raud, kā tādi, kas neraud. Un kas priecājās, kā tādi, kas nepriecājas. Un kas pērk, kā tādi, kas to negrib paturēt. Un kas šo pasauli lieto, kā tādi, kas to nelieto, jo šīs pasaules kārība paiet.” /1. Kor. 7:29-31/ 
     Vai tu esi par to padomājis, ka viss, kas tev šodien pieder un ko tu sauc par savu, reiz zudīs?! Un tev būs jānostājas Lielā Dieva priekšā varbūt ar tukšām rokām? Tas mūs skubina šodien pievērst lielāku uzmanību tām lietām, kurām ir mūžības vērtība, jo tas nezudīs. 
  Otra aizbildināšanās līdzībā bija par cilvēku, kurš nopircis piecus jūgu vēršus, un nu tie viņam jāiet aplūkot - vai tikai nav kauli un āda. Šodien mēs vairs vēršus nepērkam, bet glaunus limuzīnus un villas. Tad nu tiešām jātur acis vaļā, ka netopam apkrāpti. Tomēr  jāņem vērā, kam domāti un kam kalpo tā sauktie luksusa priekšmeti? Vienam tie kalpo un atvieglina dzīves un sadzīves vajadzības, bet citam tās kalpo izpriecām. 
     Jebkura Dieva radīta lieta ir tik vērta un nepieciešama, par cik tā kalpo Dieva godam un līdzcilvēku svētībai. Pretējā gadījumā tās mūsu dzīvē var pārvērsties par elkiem, kuriem mēs vergojam un pēcgalā pazaudējam mūžīgo dzīvošanu. Klausieties Pāvila principā: „Kas ko lieto, it kā to nelietotu – nepiesiet nekam savu sirdi.”
     Trešo aizbildināšanos izteica cilvēks, kurš bija apņēmis skaistu sievu un dzīvoja mūžīgā medusmēnesī. Katrai tautai jau ir savas paražas. Izraelim bija paredzēts, ja jauns vīrs apņēma sievu, tad viņam medusmēnesis ilga veselu gadu. Viņam nebija jāiet karā, bet varēja dzīvot mājās un ielīksmot savu sievu. Vācijā, tā saucamais medusmēnesis ilgst tikai vienu nedēļu, bet mums, latviešiem, tam atvēlēts mēnesis. Tā kā es sievu apņēmu padomju laikā, man medusmēnesis vispār nebija, tikai laulībām atvēlēja trīs brīvas dienas. 
     Savā garajā mācītāja praksē, esmu piedzīvojis, ka daudzi jauni pāri apprecoties, Dieva darbam un Dieva bērnu sanāksmēm, pagriež muguru. Bet tad, kad laulības dzīve sašķobās, tad meklē mācītāju, lai palīdz dzīvi sastutēt. Te piepildās Jēzus vārdi: „Kas tēvu vai māti, sievu vai vīru mīl vairāk nekā Mani, tas Manis nav vērts, un kas dēlu vai meitu vairāk mīl nekā Mani, tas Manis nav vērts.” /Mat.10:37/ Mums jebkurās dzīves situācijās jāpatur prātā, ka prioritāte vienmēr jādod Dievam un tikai pēc tam cilvēkam. 
     (turpinājums sekos)


JAUNĀKIE PROJEKTI
NODERĪGAS SAITES


Šī mājas lapa ir veidota ar Islandes, Lihtenšteinas un Norvēģijas finansiālu atbalstu EEZ finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta ietvaros
un ar Latvijas valsts finansiālu atbalstu no Sabiedrības integrācijas fonda. Par mājas lapas saturu atbild Liepājas Neredzīgo biedrība.