Apakšizvēlne
Aptauja

Liepājā, renovējot ielas, uz ietvēm tiek iestrādātas reljefās vadlīnijas, kuras paredzētas, lai cilvēkiem ar redzes traucējumiem atvieglotu pārvietošanos:

Lasīt aptaujas rezultātus
Kontakti
Adrese:
Ganību iela 197/205 Liepāja,
LV – 3407

Tālrunis:
+371 63431535,
+371 22007874

Fakss:
+371 63407115

E-pasts:
info@redzigaismu.lv,
liepajas_nb@inbox.lv

kartes attēls Apskatīt kartē

Baneri
28.08.2010

Dienas kļūst īsākas, bet vakari garāki. Tuvojas viens no gada skaistākajiem laikiem. Laiks, kuru iezīmē advente ar savu klusumu. Un tie ir tuvojošies Ziemas svētki – augstākie Dieva mīlestības svētki, kuros Viņš dāvāja savu dēlu Jēzu Kristu, lai ikviens, kas Viņam tic, dabūtu mūžīgo dzīvību. Šajā laikā ikkatrs cilvēks labprāt ir gatavs saņemt kādu dāvanu, un gatavs pats sniegt tās arī citiem. Tie ir dāvanu došanas un mīlestības apliecināšanas svētki.
Arī mūsu organizācijā lēnām ienāk kādas pārmaiņas, kuras mūsu biedriem paver arvien plašākas iespējas aktīvi iesaistīties dažādās apmācībās, pulciņos un nodarbībās mūsu Dienas centrā. Šeit ikkatrs, atrodot sev piemērotu nodarbo-šanos, var pavadīt gandrīz visu dienu, jo sociālās rehabilitācijas pakalpojumu klāsts ir pietiekami plašs. Organizācijas darba apjomi aug un arī tīri skaitliski ņemot, mēs augam.
Mūsu darbinieku skaits ir palielinājies. Līdz ar to arvien biežāk paveras iespējas apmeklēt mūsu biedrus dzīves vietā, piedāvāt viņiem garīgo atbalstu, rūpēties par viņu citām vajadzībām, kuras mēdz būt tik līdzīgas, bet tajā pašā laikā dažādas. Līdzīgas, bet tomēr katram savas.
Interesanti, ka šogad kā vēl nekad par mūsu organizācijas aktivitātēm lielu interesi ir izrādījuši dažādi preses pārstāvji. Minēšu dažus. Tie ir  “Kurzemes vārds” , “Kursas laiks”, “Mājas viesis”, kurš ir Latvijas avīzes sestdienas pielikums. Tāpat arī laikraksts “Diena”. Informācijas apmaiņa ir ļoti svarīga, jo sabiedrība ir jāinformē par to, kādi cilvēki atrodas līdzās, un kam varbūt nepieciešama kāda palīdzība. Patīkami apzināties, ka arī mūsu avīzīte kļūst atpazīstamāka un cilvēki labprāt lasa mūsu piedāvāto informāciju. Tieši pēc daudzajām publikācijām vairāki cilvēki ir mūs meklējuši. Viņi ir nākuši pie mums pēc palīdzības, ir izteikuši savas vajadzības un arī iesaistījušies sociālās rehabilitācijas pasākumos, piemēram, klūdziņu pīšanā, mezglošanā vai saskarsmes – atbalsta grupu nodarbībās.
Mēs apzināmies arī to, ka ne visi cilvēki ar īpašām vajadzībām ir mūsu redzeslokā, ne visi zina par tām iespējām, ko paver Liepājas Neredzīgo biedrība. Viņi nezin to, ka pat neredzīgs vai stipri vājredzīgs cilvēks patstāvīgi ar daudzām lietām var tikt galā. Kādi ir tehniskie palīglīdzekļi, kas atvieglo viņu dzīvi? Kā līdzcilvēkiem izturēties pret šādiem cilvēkiem un kā viņiem palīdzēt? Šos jautājumus ir svarīgi zināt jebkuram, jo diemžēl neviens nevar paredzēt, kurā brīdī viņam pašam var nākties saskarties ar nopietnām redzes problēmām. Paldies Die-vam, ka mūsu pilsētā arvien vairāk ir pieejama informācija un izpratne par to, ka invalīdi ir pilnvērtīga sabiedrības daļa, kuriem vienkārši ir nepieciešama tikai neliela sapratne un atbalsts.
Liepājas Neredzīgo biedrība ir tiešais darba darītājs, bet neko mēs nevarētu paveikt bez daudzajiem atbalstītājiem. Vi-siem it labi zināms, cik mūsu dienās kas maksā. Tāpat arī par jebkuru norisi mūsu organizācijā kādam ir jāmaksā. Vai tā būtu nopirkta pildspalva, klade vai iedegta spuldzīte. Nerunājot jau nemaz par datoriem, darba algām, apmācību un pakalpo-jumu nodrošināšanu un citām lietām. Prieks, ka līdz šim esam varējuši labi iztikt, un invalīdam no savas kabatas nekas nav bijis jāsedz. Ceram, ka arī turpmāk Dievs vēlēs, un varēsim strādāt kā līdz šim.
Gadu noslēdzot, īpašu paldies vēlamies teikt Liepājas pilsētas Domei. Paldies par atsaucību un praktisku atbalstu, palīdzot kopīgi īstenot dzīvē mūsu priekšlikumus, kas ļauj uzlabot liepājnieku un jo īpaši redzes invalīdu dzīves kvalitāti. Nobeigumā no sirds vēlam gaišus, Dieva svētītus Ziemassvētkus, svētīgām dāvanām bagātus un žēlastības piepil-dītus!

Liepājas neredzīgo biedrības vadītājs Māris CeirulisFacebook jaunumu plūsma

JAUNĀKIE PROJEKTI
NODERĪGAS SAITES


Šī mājas lapa ir veidota ar Islandes, Lihtenšteinas un Norvēģijas finansiālu atbalstu EEZ finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta ietvaros
un ar Latvijas valsts finansiālu atbalstu no Sabiedrības integrācijas fonda. Par mājas lapas saturu atbild Liepājas Neredzīgo biedrība.