Apakšizvēlne
Aptauja

Liepājā, renovējot ielas, uz ietvēm tiek iestrādātas reljefās vadlīnijas, kuras paredzētas, lai cilvēkiem ar redzes traucējumiem atvieglotu pārvietošanos:

Lasīt aptaujas rezultātus
Kontakti
Adrese:
Ganību iela 197/205 Liepāja,
LV – 3407

Tālrunis:
+371 63431535,
+371 22007874

Fakss:
+371 63407115

E-pasts:
info@redzigaismu.lv,
liepajas_nb@inbox.lv

kartes attēls Apskatīt kartē

Baneri
25.08.2015 Autors: LNB

Korija ten Būma
„UZVARĒTIE IENAIDNIEKI”

(8. turpinājums)
  
Bumerangs
 
Kādas Bībeles skolas studentu konferencē man vajadzēja kādu, kas mani tulkotu, un to darīja kāda jauna meitene, kurai bija grūti saprast manu angļu valodu. Kad kā piemēru minēju kuģa radara ierīci, viņa pavisam apjuka, jo nekad nebija dzirdējusi par radaru! Es mēģināju viņai palīdzēt sacīdama: “Tas nekas, pamēģināsim ko citu. Kāds kuģa kapteinis stāvēja uz tiltiņa.” Bet meitene nekad nebija dzirdējusi arī par kuģa tiltiņu un neteica ne vārda! 
Es sacīju viņai: “Izlasi Jēkaba vēstulē 1:5 „Bet ja kādam no jums trūkst gudrības, tas lai to lūdz no Dieva, kas visiem dod devīgi un nepārmezdams, un viņam taps dots.” Tev pietrūkst gudrības, lai pārtulkotu Korijas ten Būmas sacīto, un tā ir vieta, kur tu vari saņemt šo gudrību!”
Bet bija jau par vēlu. Tulce izplūda asarās. Japāniete, kura “zaudē savu seju” ir pazudusi, ar viņu vairs neko nevar iesākt! Jautāju konferences vadītājam, vai ir vēl kāds cits tulks, bet viņš atbildēja noliedzoši! Te nu es biju ar savu vēsti jauniešiem, kas atradās manā priekšā! Dažiem no viņiem bija problēmas, un atbildes ir atrodamas Bībelē, kura bija manās rokās. Kāda iemesla dēļ es nespēju viņiem nodot Dieva vēsti? Šeit savā darbībā bija iejaucies velns! 
Pirmais solis ceļā uz uzvaru ir - atpazīt ienaidnieku. Velns ir uzvarēts ienaidnieks, un mums ir priekštiesības un autoritāte stāties viņam pretī Jēzus vārdā! Es pievērsos meitenei un teicu: “Tumsības spēks, kurš kavē šo meiteni pārtulkot Dieva vēsti - es pavēlu tev Jēzus Vārdā atstāties no viņas! Viņa ir paredzēta būt par Svētā Gara templi, nevis tavu templi!” 
Kamēr es tā runāju, meitene tapa brīva! Viņa spēja tekoši tulkot, un mums bija ļoti svētīta tikšanās. Un tādā veidā tas, ko velns bija nodomājis izlietot savas uzvaras parādīšanai, kļuva par bumerangu un apliecināja Jēzus Kristus un Viņa Vārda spēku. 
 
Nevajag reklamēt 
 
Pirms vairākiem gadiem, kad Dr. Torrejs Džonsons (Dr. Torrey Johnson) no ASV ieradās Holandē, lai iesāktu organizācijas “Jaunatni Kristum” darbību, viņš sastapa lielu opozīciju, un laikrakstos par viņu parādījās visnetīrākie raksti. Tika iespiestas karikatūras un publicēti viszemiskākie apvainojumi pret viņu! Kad Torrejs Džonsons ieradās,  neviena ēka nebija pietiekoši liela viņa sapulcēm. Vislabāko reklāmu viņam bija sagatavojis ienaidnieks! Mums ir jāmācās no šādas pieredzes, un mums ir jābūt pietiekoši sapratīgiem, lai nereklamētu velnu, pārāk daudz runājot par viņu un viņa nodomiem! 
Pirms kāda laika es dzirdēju, ka Indijā esot kāds vīrs, kuram piemīt visas tās pazīmes un spēki, kādas būs antikristam vai viņa palīgam pasaules nobeiguma dienās! Nolēmu uzzināt par viņu daudz precīzāku informāciju, lai varētu vēl vairāk cilvēkus brīdināt no viņa, bet kad es lūdzu To Kungu vadīt mani un palīdzēt man to noskaidrot, Viņš sacīja: “Nerunā par antikristu, runā par Mani!” 
Es iemācījos svarīgu lietu! Lai gan mums ir jāpazīst ienaidnieks un jābrīdina vienam otru no tā, jo zināšanu trūkums var nozīmēt bīstamību, tomēr mums nav jāveltī pārāk daudz laika un vārdu šāda veida brīdinājumiem. Svētais Gars atrodas zemes virsū, lai pagodinātu Jēzu! Mēs esam Svētā Gara templis, un tādēļ mūsu uzdevums ir, lai mēs tiktu Viņa lietoti kā dzīvā ūdens straumju kanāli Jēzus pagodināšanai. 
“Ejat un māciet visas tautas!” Mums ir kāds stāsts, ko sacīt tautām, un šis stāsts ir par gaismu un mīlestību! “Mēs sludinām Kristu… kas ir Dieva spēks…” (1.Kor.1:23-24). 
 
(turpinājums sekos)


JAUNĀKIE PROJEKTI
NODERĪGAS SAITES


Šī mājas lapa ir veidota ar Islandes, Lihtenšteinas un Norvēģijas finansiālu atbalstu EEZ finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta ietvaros
un ar Latvijas valsts finansiālu atbalstu no Sabiedrības integrācijas fonda. Par mājas lapas saturu atbild Liepājas Neredzīgo biedrība.