Apakšizvēlne
Aptauja

Liepājā, renovējot ielas, uz ietvēm tiek iestrādātas reljefās vadlīnijas, kuras paredzētas, lai cilvēkiem ar redzes traucējumiem atvieglotu pārvietošanos:

Lasīt aptaujas rezultātus
Kontakti
Adrese:
Ganību iela 197/205 Liepāja,
LV – 3407

Tālrunis:
+371 63431535,
+371 22007874

Fakss:
+371 63407115

E-pasts:
info@redzigaismu.lv,
liepajas_nb@inbox.lv

kartes attēls Apskatīt kartē

Baneri
19.08.2014 Autors: LNB

Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu saņemšanas iespējas Liepājas Dienas centrā
Stāsta sociālā rehabilitētāja Nora Liparte:
 
“Sākoties jaunajam darba posmam pēc vasaras atpūtas, vēlos atgādināt, ka joprojām Liepājas Dienas centrā iespējams saņemt valsts apmaksātas sociālās rehabilitācijas nodarbības 50 stundu apmērā, kas cilvēkiem ar I, II, un III grupas redzes invaliditāti sniedz iespēju apgūt jaunas prasmes un iemaņas pēc redzes pasliktināšanās vai zuduma, kā arī nostiprināt jau apgūtās, bet piemirstās zināšanas un prasmes šādās nodarbībās: 
1. Orientēšanās un pārvietošanās iemaņu apguve ar orientēšanās spieķi - sniegsim nepieciešamo informāciju, lai praktiskajās nodarbībās apgūtu nepieciešamās pamatzināšanas un iemaņas orientēšanās spieķa pareizā lietošanā, kas nodrošinātu patstāvīgu pārvietošanos gan dzīves vietā, gan plašākā apkārtnē, kā arī iepazīsiet ielu vadlīniju, skaņu luksoforu un citu orientieru izmatošanu pārvietošanās procesā. 
2. Pašaprūpes iemaņu apguves nodarbības – iespēja apgūt dažādas mājturības prasmes, ēdienu pagatavošanu, veļas mazgāšanu, apģērbu labošanu, apavu kopšanu un dzīvokļa uzkopšanu, personīgās higiēnas un veselības aprūpi, apģērbu kultūru un citas nepieciešamās ikdienas vajadzības.
3. Braila raksta apguve – ar tāfeles un grifeles palīdzību mācīsieties rakstīt braila rakstā burtus, ciparus un vienkāršus tekstus. Šajās nodarbībās tiek trenēta tauste, atmiņa un vispārējā uztvere. Ir iespēja apgūt zināšanas arī hebolda rakstā (drukāto burtu rakstība) un līnijrakstā (redzīgo raksts, izmantojot reljefu līniju trafareti).
4. Tiflotehnikas lietošanas apmācības – nodarbībās sniegsim nepieciešamo informāciju un praktisku palīdzību dažādas tiflotehnikas lietošanas apguvē un lietošanā, kas palīdzētu saglabāt un uzlabot atlikušo redzi, būs atvieglojums sadzīvē nepieciešamo darbu veikšanai, kā arī citām ikdienišķām darbībām. 
5. Datorapmācības un mobilo telefonu lietošanas nodarbības – ar specializēto datorprogrammu palīdzību, cilvēkiem ar redzes atlikumu, kā arī bez redzes atlikuma ir iespējams pilnībā apgūt mūsdienu tehnoloģijas – datoru lietošanu. Nepieciešamības gadījumā sniegsim palīdzību mobilo telefonu lietošanas apguvē. 
6. Fiziskā un intelektuālā darba pamatiemaņu apguve – iespēja iemācīties no klūgām pītu priekšmetu izgatavošanu, pilnveidojot un attīstot atmiņu, tausti, pirkstu veiklību un pacietību. Ir iespēja attīstīt iemaņas dārza darbu un apkārtnes labiekārtošanas darbu veikšanā rehabilitācijas un izziņas centrā „Dvēseles veldzes dārzs” Ziemupē. 
7. Saskarsmes un radošās pašizteiksmes iemaņu apguve – iespēja piedalīties saskarsmes grupās (garīga rakstura un tematiskas sarunu grupas), kuru laikā iespējams dalīties atmiņās un dzīves pieredzē ar pārējiem grupas biedriem, saņemt informāciju par rīcību dažādās dzīves situācijās. Iespējams piedalīties un apgūt jaunas vai papildināt esošās zināšanas mezglošanas, floristikas, ādas apstrādes, zīda apgleznošanas un klavierspēles nodarbībās.
8. Pielāgotās fiziskās aktivitātes – sporta un vingrošanas nodarbībās nostiprināsiet savu fizisko veselību uz dažādiem trenažieriem un vingrošanas paklājiem. Piedāvājam apgūt neredzīgo galda tenisa spēli, braukšanu ar tandēmriteni un nūjošanu. Iespēja parādīt savas zināšanas dažādos galda spēļu turnīros – šahs, dambrete, domino, novuss, šautriņu mešana u.c.
Nepieciešamības gadījumā sniedzam palīdzību un konsultācijas dažādu sociālu problēmu risināšanā, vai arī varam rast iespēju iesaistīt citas institūcijas problēmu atrisināšanai.
Tiem biedriem, kuriem nav nokārtota grupa pēc redzes invaliditātes, bet ir stipri redzes traucējumi, arī ir iespējams saņemt rehabilitāciju, uzrādot ģimenes ārsta vai ārstējošā acu ārsta izziņu. 
Cilvēkiem, kuri nedzīvo Liepājā, ir iespēja rehabilitācijas nodarbību laikā palikt Liepājā, dienesta viesnīcā „Dzīves skola”.
Gaidīsim jūs pie mums – Liepājas Neredzīgo biedrības Dienas centrā.” 


JAUNĀKIE PROJEKTI
NODERĪGAS SAITES


Šī mājas lapa ir veidota ar Islandes, Lihtenšteinas un Norvēģijas finansiālu atbalstu EEZ finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta ietvaros
un ar Latvijas valsts finansiālu atbalstu no Sabiedrības integrācijas fonda. Par mājas lapas saturu atbild Liepājas Neredzīgo biedrība.