Apakšizvēlne
Aptauja

Liepājā, renovējot ielas, uz ietvēm tiek iestrādātas reljefās vadlīnijas, kuras paredzētas, lai cilvēkiem ar redzes traucējumiem atvieglotu pārvietošanos:

Lasīt aptaujas rezultātus
Kontakti
Adrese:
Ganību iela 197/205 Liepāja,
LV – 3407

Tālrunis:
+371 63431535,
+371 22007874

Fakss:
+371 63407115

E-pasts:
info@redzigaismu.lv,
liepajas_nb@inbox.lv

kartes attēls Apskatīt kartē

Baneri
28.08.2013 Autors: LNB

 „ELLES REALITĀTE UN ELLES GLEZNA”


Liepājas Kristīgās misijas mācītājs Voldemārs Zveja
(2.turpinājums)

Šoreiz par to, kā cilvēks ellē jutīsies.
Elle ir vieta, kur būs fiziskas ciešanas. Īsi izsakoties - cilvēks ies bojā.
 
     „Bet zvēru sagūstīja un līdz ar viņu arī viltus pravieti, kas viņa priekšā bija darījis brīnuma zīmes un ar tām pievīlis tos, kas pieņēmuši zvēra zīmi un pielūdza viņa tēlu. Tos abus iemeta dzīvus degošā sēra un uguns jūrā.” /Atkl.gr.19:20/ Un tālāk viņš saka: „Velnu, kas viņus pievīla, iemeta uguns un sēra jūrā, tur bija arī zvērs un viltus pravietis; tie tiks mocīti dienām un naktīm mūžīgi mūžam.” /Atkl.gr.20:10/ 
 
     Tas notiks pēc 1000 gadu miera valstības. Ja ir runa par fiziskām ciešanām, tad rodas jautājums, kādi izskatīsies moku vietā nonākušie cilvēki? 
     Tur nebūs bezķermeņa gari, bet, tāpat kā debesīs nonākušiem - arī ellē, būs cilvēki ar jaunu ķermeni. Jo citādi nevar cilvēks izjust un izbaudīt ne svētlaimi, ne miesas ciešanas. Gan apbalvojumus, gan sodu saņems ķermeņos tērpti cilvēki. Kādi būs jaunie ķermeņi, par to Bībele klusē. 
     Tas nozīmē, ka būs ķermeniskas ciešanas. Jau šodien cilvēki no smagiem dvēseles pārdzīvojumiem piedzīvo ciešanas ķermenī. No lieliem garīgiem pārdzīvojumiem cilvēks zaudē miegu un ēstgribu. Bieži cilvēki izsaucas: „Man uz sirds guļ kāds akmens, es tikko varu paelpot!” 
 
     Lasīju par diviem pensionāriem ASV, kuri griezās pie ārsta, sūdzēdamies par iekšējiem traucējumiem. Ārsts izmeklējot, neko būtisku neatrada, bet uzdeva jautājumu: „Vai pēdējā laikā nav bijuši lieli dvēseles pārdzīvojumi?” Jā, esot savus ieņēmumus palielinājuši pārdodot olas, ko devis nelielais iegādātais vistu bariņš. Bet tad netālu viens fermeris uzcēlis lielu vistu fermu un viņus abus izkonkurējis. To pensionāri ļoti pārdzīvojuši, un tā radušās iekšējas kaites. Sevišķi smagi tas kaitējis aknām. (Tautā arī mēdz teikt, ka no dusmām varot pārsprāgt žults).
 
Elle ir atmiņu un nožēlas vieta.

     Jau dzīves laikā laimīgs ir tas cilvēks, kuru nemoka un neapsūdz sirdsapziņa. Ir skaista dziesma: „Kāds prieks, kāda laime tā būt pestītam. Tais plūdos, tais sārtajos, būt šķīstītam! Vairs apziņa nemoka, skaidra ir tā. Tavs bērns tik caur Tevi to panāca.”
 
     Lūkasa evaņģēlijā lasām par bagāto vīru un nabaga Lācaru: „Bet Ābrahāms teica: piemini, dēls, ka tu savu labumu esi dabūjis, dzīvs būdams, turpretim Lācars - ļaunu. Tagad viņš tiek iepriecināts, bet tev jācieš mokas.” /Lūk.16:25/ 
 
     Nāvē mēs neko nepaņemsim līdzi, vien atmiņas. Mēs kaili pasaulē ienācām un tāpat kaili no šīs dzīves aiziesim, līdzi paņemot tikai atmiņas - labas vai ļaunas. Vīri atminēsies savus sānsoļus, kā viņi krāpuši savas sievas, un sievas savukārt atminēsies, kā viņas saviem vīriem, runājot tautas valodā, „likušas ragus”! Nav lielākas mokas kā ļaunas atmiņas. Kas ir atmiņu pamatā? Nenokārtotas lietas, kuras grauž. 
 
     Dieva kalps D. Mūdijs savā ilgajā dvēseļu kopšanas darbā saka, ka tā satriecošākā aina ir, kad lieli vīri raud kā bērni par neizmantotām dzīves izdevībām. Kāds vīrs dzīves galā gauži raudāja par to, ka Dieva Gars trīs reizes viņu bija uzrunājis teikdams: „Bet dzenieties papriekš pēc Dieva valstības un pēc Viņa taisnības, tad jums visas šīs lietas taps piemestas.” /Mat.6:33/
 
     Dzīves laikā Dieva Gars ļoti spilgti un nepārprotami šo vīru bija uzrunājis, bet tas, aizbildinoties ar savām daudzām vajadzībām, šos vārdus bija ignorējis. Tagad Dieva Gars no viņa bija aizgājis uz neatgriešanos.

Bībelē sacīts, ka Dievs cilvēku uzrunā divas un trīs reizes un tad aiziet, ja cilvēks neatsaucas.
     „Redzi, to visu dara stiprais Dievs un dara to cilvēkam div- un trīskārt, lai viņa dvēseli atturētu no kapa, lai dotu viņam iespēju dzīvības gaismas apstarotam tikt.” /Ījaba gr.33:29-30/
 
      Kāda dziesma šos vārdus apstiprina:
 
      „Un šī balss paliks drīzi vien klusa,
      Ja tu viņai neklausīsi.
      Un, kad apbēdināta tā klusēs,
      Uz mūžu tu viens paliksi.
      Balss tevi lūdzās, tik gauži lūdzās,
      Cauri durtā roka klauvē pie sirds.
      Balss tevi lūdzās un asiņaina
      Ir tā roka, kas klauvē tev pie sirds.”
 
Ellē būs nepiepildītas vēlēšanās.

Elle būs vieta, kur cilvēku mocīs nepiepildītas atmiņas un vēlmes.
 
     „Ābrahāma tēv, apžēlojies par mani un sūti Lācaru, lai tas iemērc pirksta galu ūdenī un dzesē manu mēli, jo es ciešu mokas šai liesmā!” /Lūk.16:24/
 
     Mūžībā, jeb moku vietā, cilvēka vēlmes netiks apmierinātas. Dzērājs pārdzīvos lielu vēlmi apmierināt paģiras, bet tas nebūs iespējams, tā saucamās „točkas” tur nebūs. Arī kaislību un kārību apmierināšanai moku vietā sievietes jeb prostitūtas nebūs pieejamas, bet kārības degs! Mēs varam šodien par elli pazoboties un pasmieties, kā to daudzi šodien dara, bet nonākot tur, smiekli vairs nebūs prātā. 
     Dzirdēju kādu smejamies: „Ja ellē par kurinātāju būšot krievs, kurš mīl iedzert, tad tā uguns nebūšot tik karsta, jo piedzēries viņš būšot aizmidzis un gulēs.” 
     Šāda un līdzīga zobošanās par moku vietu var pārāk dārgi maksāt.
 
Elle būs vieta bez cerībām.

  Cerības mirstot pēdējās, saka tautas paruna. Bet realitāte būs baiga! Cilvēkam būs laupīta ikviena iespēja, un nebūs vairs uz ko cerēt. Tā būs pasaule, kur nebūs uz ko cerēt. „Un tie ieies mūžīgā sodībā, bet taisnie mūžīgā dzīvībā.” /Mat.25:46/ Ellē būs cilvēki, kuri nebūs nožēlojuši un izsūdzējuši savus grēkus, un atgriezušies. Tur būs fiziskas, dvēseles un nepiepildītu vēlmju mokas.
  (Turpinājums sekos)


JAUNĀKIE PROJEKTI
NODERĪGAS SAITES


Šī mājas lapa ir veidota ar Islandes, Lihtenšteinas un Norvēģijas finansiālu atbalstu EEZ finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta ietvaros
un ar Latvijas valsts finansiālu atbalstu no Sabiedrības integrācijas fonda. Par mājas lapas saturu atbild Liepājas Neredzīgo biedrība.