Apakšizvēlne
Aptauja

Liepājā, renovējot ielas, uz ietvēm tiek iestrādātas reljefās vadlīnijas, kuras paredzētas, lai cilvēkiem ar redzes traucējumiem atvieglotu pārvietošanos:

Lasīt aptaujas rezultātus
Kontakti
Adrese:
Ganību iela 197/205 Liepāja,
LV – 3407

Tālrunis:
+371 63431535,
+371 22007874

Fakss:
+371 63407115

E-pasts:
info@redzigaismu.lv,
liepajas_nb@inbox.lv

kartes attēls Apskatīt kartē

Baneri
16.06.2016 Autors: LNB

15. aprīlī Liepājas Diakonijas centrā apmeklējām konferenci “Brīvā laika un pieejamības iespējas cilvēkiem ar īpašām vajadzībām”, kur pārrunāja galvenos šķēršļus, kas neļauj cilvēkiem ar īpašām vajadzībām  iesaistīties sociālajos un kultūras pasākumos.
22. aprīlī biedrībā notika talka – mazgājām logus, tīrījām un kārtojām plauktus un telpas. 29. aprīlī visi darbinieki devās talkot “Dvēseles veldzes dārzā”. Vācām no lauka akmeņus, grābām birztalā vecās lapas, ravējām, cēlām siltumnīcu un tīrījām telpas centra ēkā.
6. maijā notika svinīgs biedrības atjaunotās aktu zāles atklāšanas koncerts, kurā uzstājās Igo. Ieeja koncertā bija par ziedojumiem, jo aktīvi vācam līdzekļus, lai izbūvētu pacēlāju, ar kuru uz biedrības 2.stāvu varētu nokļūt cilvēki, kuriem ir kustību traucējumi.  Ajaunotajā zālē rīkosim dažādus pasākumus cilvēkiem ar invaliditāti -  jau šī gada Starptautisko Baltā spieķa dienu svinēsim tur. Plānojam zāli iznomāt arī dažādiem citiem pasākumiem.
13. maijā biedrības pārstāvji piedalījās divos interesantos pasākumos – „Latvijas Kaulu, locītavu un saistaudu slimnieku biedrības” Liepājas nodaļas 15 gadu jubilejas svinībās viesnīcā “Amritā” un pasākumā radošajā telpā “Tējas istaba”, kur tika atklāta „Dienas centra personām ar garīgās attīstības traucējumiem”  jauniešu radošo darbu izstāde “Pavasara ziedi”. 
17. maijā biedrībā un mūsu centrā Ziemupē viesojās studenti no Klaipēdas Universitātes, bet 20. maijā Ziemupē viesojās 20 cilvēki no Kuldīgas sociālā dienesta. Viesiem ļoti patika redzētais “Dvēseles veldzes dārzā”.
20. maijā, atskatoties uz piecos fonda darbības gados paveikto, nodibinājuma „Borisa un Ināras Teterevu fonds” pasākumā “Ne adatai kur nokrist” godināja labdarības un brīvprātīgā darba veicējus no visas Latvijas. Fonda atzinību par veikumu saņēma 12 organizācijas, arī mūsu organizācija un Māris Ceirulis bija to skaitā. Tajā pašā dienā ar radošajām darbnīcām un invalīdu rokdarbu izstādi/pārdošanu piedalījāmies “Novadu grāmatu svētkos” Vērgalē.
No 26. līdz 27. maijam Krievijas pilsētā Čitā notika starptautiska apaļā galda diskusija "Sociālās iekļaušanas reģionālā attīstība", kurā piedalījās arī mūsējie. Māris Ceirulis klātesošajiem bija sagatavojis prezentācju  „Universālais dizains kā veiksmīgs sociālās iekļaušanas instruments", daloties pieredzē, kā šajā jomā sokas pie mums Latvijā.
27. maijā, Veselības mēneša ietvaros, Rožu laukumā liepājniekus uz fiziskām un prāta aktivitātēm aicināja sporta klubs „Ezerkrasts” - izmēģināt roku šautriņu mešanā, uzspēlēt šahu un dambreti, pie viena iepazīstinot interesentus ar tiem tehniskajiem palīglīdzekļiem, ko ikdienā izmanto cilvēki ar redzes traucējumiem.
 
Stāsta Māris Ceirulis: „Priecājamies, ka 6. maijā mums bija izdevība atklāt lielo svētku zāli. Paši to izremontējām. Ja  kāds vēlas organizēt seminārus, pasākumus vai arī jubilejas svinēt, tad to šeit var darīt, jo zāle tiks iznomāta gan cilvēkiem no malas, gan savējiem. 
Šobrīd turpinām vākt ziedojumus pacēlāja uzstādīšanai, kopējā nepieciešamā summa ir apmēram 15 tūkstoši. Apmēram 10% procenti mums jau ir, vēl tikai 90% vajag. Ja kāds zina kādu labas gribas cilvēku vai kādu uzņēmumu, tad  dodiet ziņu un stāstiet, ka pacēlājs tiešām cilvēkiem ar invaliditāti ir vajadzīgs. Tā arī jūs varat sniegt savu pienesumu. Paldies tiem biedriem, kuri ir ziedojuši savu iespēju robežās.
Nākamā svarīgā lieta - mēs vācam ziedojumus un interesējamies par 16-vietīga mikroautobusa iegādi. Tas tāpēc, lai varētu braukt uz Ziemupi vairāk cilvēku un ar mazāk mašīnām. Tur arī vajadzīgi kādi 10-15 tūkstoši. Arī tur mēģinām zīmēt naudiņas, kā es bieži vien saku – „dažādi vingrodami”. Lai Kristus svētība palīdz, ka tas izdotos. Esam sākuši sarunas ar Liepājas Pētertirgus vadību, lūdzam, lai mums ziedo divas vietas tirgū, kur varētu realizēt “Dvēseles veldzes dārzā” izaudzēto, arī citu produkciju, bet peļņu varētu novirzīt centra garīgām un laicīgām vajadzībām.
5. jūnijā biedrības telpās atklājām „Kristīgās misijas dvēseļu aprūpes centra” jaunās, renovētās telpas. Katru svētdienu plkst. 11.00 aicināts ikviens, kas vēlas, aicinām arī mūsu  mikrorajona iedzīvotājus, gan neredzīgo biedrības mājas iedzīvotājus – ikvienu,  kuram ir interese klausīties Dzīvā Dieva vārdus, ka pestīšana ir Kristū Jēzū, glābšana ir tikai viņā, balstoties uz Dieva vārdu patiesību. 
Katru svētdienu plkst.11.00 notiks svētbrīdis, būs sadraudzība un individuāla pieņemšana – dvēseļu kopšana. Ir ļoti svarīgi izrunāt savas personīgās problēmas, grūtības, aizlūgt par cilvēku vajadzībām. Bieži vien cilvēks pats nezina, kur meklēt palīdzību, trūkst padoma. Mums ir katram vajadzīgs dievbijīgs padoms, jo bezdievīgu padomdevēju ir daudz. Arī man savā laikā bija kāds vīrs, kurš deva dievbijīgu padomu un sacīja: „Tev, Māri,  jāatgriežas no grēkiem, jānāk pie Kristus, tad Viņš tavu dzīvi izmainīs!” Paldies, patiesi tas ir noticis, paldies Jēzum Kristum, paldies tiem cilvēkiem, kas veda un vadīja mani uz atgriešanos no netaisnības un ļaunuma!
Priecājamies, ka mums joprojām ir laba sadarbība ar Latvijas Neredzīgo biedrību un tās rehabilitācijas centru un varam kopīgi strādāt. Kopīgi ar Natāliju Aprāni domājam, kā nodrošināt sociālās rehabilitācijas pakalpojumus tuvāk cilvēku dzīves vietai. Vairākas t.sauc. garās grupas (68 diennaktis) jau ir bijušas pie mums. 
Jūlijā būs atvaļinājumu laiks lielākai daļai darbinieku, un tad atkal ar jaunu sparu  mēs nāksim atpakaļ, varēsim atkal strādāt, palīdzēt, cits citu atbalstīt un rosināt uz labām domām, labiem darbiem. Bet kopumā biedrībā darbība neapstāsies arī jūlijā, šeit būs cilvēki, arī uz „Dvēseles veldzes dārzu” turpināsim braukt. 
Priecājamies, ka mums ir laba sadarbība arī ar Nodarbinātības valsts aģentūru, Neredzīgo biedrībai un sporta klubam „Ezerkrasts” ir piešķirtas vēl piecas subsidētās darbavietas - diviem jauniešiem un trim pieaugušiem cilvēkiem. Kopīgi atkal varēsim palīdzēt kādiem cilvēkiem ar invaliditāti gan pašiem atgūt stabilitāti un atbalstu, gan palīdzēt citiem.” Facebook jaunumu plūsma

JAUNĀKIE PROJEKTI
NODERĪGAS SAITES


Šī mājas lapa ir veidota ar Islandes, Lihtenšteinas un Norvēģijas finansiālu atbalstu EEZ finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta ietvaros
un ar Latvijas valsts finansiālu atbalstu no Sabiedrības integrācijas fonda. Par mājas lapas saturu atbild Liepājas Neredzīgo biedrība.