Apakšizvēlne
Aptauja

Liepājā, renovējot ielas, uz ietvēm tiek iestrādātas reljefās vadlīnijas, kuras paredzētas, lai cilvēkiem ar redzes traucējumiem atvieglotu pārvietošanos:

Lasīt aptaujas rezultātus
Kontakti
Adrese:
Ganību iela 197/205 Liepāja,
LV – 3407

Tālrunis:
+371 63431535,
+371 22007874

Fakss:
+371 63407115

E-pasts:
info@redzigaismu.lv,
liepajas_nb@inbox.lv

kartes attēls Apskatīt kartē

Baneri
19.06.2015 Autors: LNB

Korija ten Būma
„UZVARĒTIE IENAIDNIEKI”

(7. turpinājums)
  
Spēks Jēzus asinīs
Mēs nekad nedrīkstam nodarboties ar cilvēkiem, kuri atrodas tiešā dēmona ietekmē, nemeklējot aizsardzību un pasargāšanu Jēzus asinīs. Mēs gūstam uzvaru ar Jēra asinīm piedzīvojam, ka Dievs Savus apsolījumus pilda, ja mēs paklausībā rīkojamies, balstoties uz Dieva Vārdu! Dieva šķietamais muļķīgums ir daudz gudrāks par gudro cilvēku gudrību (1.Kor. 1. un 2. nodaļa). Vienīgi “ticības gudrība” spēj satvert šīs lietas! 
Mums arī jāatceras, ka katra ticīgā normālais un drošais stāvoklis ir “būt krustā sistam līdz ar Kristu” (Rom. 6:6). Ja sadursmē ar sātaniskajiem spēkiem Dieva bērni prasa Kristus asins aizsardzību pār krustā nesisto miesu, viņi joprojām paliek atvērti ļauno garu darbībai.
Misis Penn-Luisa (Mrs. Jessie Penn-Lewis) raksta: “Ja mēs runājam par asinīm, kas šķīsta sirdi no grēka un aizsargā, un ja neizprotam ar to saistīto patiesību, ka ticīgajam jābūt “krustā sistam kopā ar Kristu”, tas nozīmē, ka mēs neaptveram Golgātā notikušā izpirkšanas darba pilno spēku.”
 
Nepieciešama gudrība
Cik ļoti mums nepieciešama Svētā Gara dota izšķiršanas spēja, lai mēs spētu atšķirt garus, un lai netiktu piemuļķoti! Mateja ev. 24:24 lasām par pēdējo laiku dienām: “Jo uzstāsies viltus kristi un viltus pravieši un darīs lielas zīmes un brīnumus, lai pieviltu, ja iespējams, arī izredzētos.”
Ienaidnieks ir daudz bīstamāks, kad tas parādās kā gaismas eņģelis, nekā tad, kad viņš trako kā “rūcošs lauva” (2.Kor.11:14)!
Kāda mācītāja sieva man reiz pastāstīja, ka viņas dvēselē ir tumsa. Viņa bija mīļš Dieva bērns, kura zināja, ka burvestības grēki ir kaut kas pretīgs Dieva acīs. Bet vienreiz, kad viņa bija saslimusi, tā prasīja padomu ārstam, lai atrastu pareizo ārstēšanas metodi. Viņas prombūtnē ārsts pielietoja radiestēziju (svārstu vai rīkstīti) pie vairākiem medikamentiem. Viņš piesēja gredzenu pie mata un to svārstīja, turot virs medikamenta. Ja gredzens šūpojās šurp un turp, tad medikamentu uzskatīja par pareizu, ja gredzens gāja pa apli - tās nebija pareizās zāles. Neesmu īsti pārliecināta, vai tieši šāda bija tā procedūra, vai varbūt arī tā darbojās tieši otrādi. Bet tas nav svarīgi. Būtiski ir tas, ka pēc tam, kad mācītāja sieva bija lietojusi zāles, kas bija izvēlētas šādā veidā, viņa nonāca tumsā. Tātad pat šāda viltīgi apslēpta burvestības lietošana ir liels grēks. 
Bet Jēzus ir uzvarētājs! Viņš atbrīvoja šo sievieti no tumsības. Dārgo asiņu spēks un Jēzus brīnišķīgā Vārda lietošana bija stiprāki par ienaidnieka varu. Kristieša dzīve bieži vien ir kaujas lauks! Un velnam ir apmēram 6000 gadu pieredze slazdu likšanā svētajiem. 
Jēzus lietoja Vārdu. Tajā nebija nekā sarežģīta! Viņš vienkārši paņēma Gara zobenu un lietoja to, tad velns no Viņa atstājās. Sākumā uz laiku (Mat. 4.nod.), bet tad pilnā mērā, līdz pēdējam notikumam Golgātā, kad visi elles spēki tika sakauti (Kol.2:15). 
 
Jēzus Vārda spēks
(Izvilkumi no grāmatas “Nav derīgs, ja atvienots”)
“Ikviens, kas no Dieva dzimis, negrēko, bet tas, kas no Dieva dzimis, pasargā sevi un ļaunais neaizskar viņu” (1. Jāņa 5:18).
Angļu tulkojumā šis vārds skan šādi: “…Kristus, Dieva Dēls, īstu Dieva bērnu droši pasargā, un velns nevar viņu aizskart.” (1. Jāņa 5:18, Living NT)
Cik grūti iemācīties runāt caur tulkiem! Tas ir līdzīgi kā mēģināt uzrunāt cilvēkus, kas atrodas “aiz stūra”. Klausītāju acis ir pievērstas tulkam, un runātājs lielākā vai mazākā mērā zaudē kontaktu ar saviem klausītājiem. Tomēr ir arī viena laba lieta - runātājam paliek laiks lūgšanām runas pauzēs. 
Šodien man bija īpaši precīzs tulks. Viņš no visas sirds mīl Kungu, un man ir patiess prieks kopā strādāt - pilnīgs pretstats vienaldzīgiem tulkiem! Mēs kā viesi esam uzņemti vienā un tai pašā mājā, un par cik mums atkal ir jārunā vakarā, ir nedaudz laika kopā patērzēt! Pēkšņi es jautāju: “Kādēļ tevī ir tik daudz tumsas?” 
“Ko jūs ar to domājat?”
“Tavās acīs nav tā Kunga prieka. Līdzībā par vīna koku un tā zariem tas Kungs saka: “Lai Mans prieks mājotu jūsos un jūsu prieks būtu pilnīgs.” Kur ir šis prieks?”
“Es nezinu!” 
“Es, iespējams, zinu! Vai drīkstu runāt? Kad tu atgriezies no sintoisma pie Tā Kunga, tu novērsies no dēmoniem, bet dēmoni nav novērsušies no tevis!”
Pārsteigumā viņš atbild: “Tā ir patiesība! Bet, lūdzu, nesakiet to misionāriem. Viņi varētu domāt, ka esmu atgriezies atpakaļ sintoismā.”
“Dēmoni nav nekādi “ismi.” Viņi ir tik pat reāli kā eņģeļi, tikpat reāli kā tu un kā es! Tev trūkst zināšanu par tām bagātībām kādas tev pieder Jēzū! Tev nav vairs ilgāk jāpaliek tumsā. Jēzus Vārdā un caur tā Jēra asinīm mums pieder uzvara. Viņa vārdā tu vari izdzīt dēmonus ārā un pretoties sātanam.”
Kopīgi mēs lasām un paklausām brīnišķīgajam apsolījumam un pavēlei Marka ev. 16:15-18, un tad Tas Kungs dara brīnumu un pilnībā atbrīvo Savu bērnu.
Pēc dažām nedēļām mēs sastopamies atkal. “Ne tikai es esmu brīvs,” viņš saka, “bet arī mana sieva un bērni!” Viss pagodinājums Jēzus Vārda spēkam. Viņa brīnišķīgais Vārds ir visuvarens kā Debesīs, tā arī virs Zemes - šis Vārds ir pārāks par visiem vārdiem!
Daudzi misionāri ir atdevuši visu savējo - naudu, ģimeni un savu dzimteni, bet viņi nepaņem visas tās bagātības, kuras tiem tiek dotas Dieva Vārdā. Teoloģiski viņu apmācība bieži ir bijusi pamatīga, bet vai Dieva Vārda studijas viņiem nemāca, ka izdzenot dēmonus un izdziedinot slimos, viņu darbība tiktu padarīta daudz auglīgāka, un tas pagodinātu Jēzu? 
Cik daudz tumšu spēku ir pasaulē! Tomēr mums nav ko baidīties. Bailes no dēmoniem nāk no pašiem dēmoniem. Mēs uzvaram caur Jēra asinīm, un Viņa asinis mūs aizsargā. Un kāds tas ir prieks, ka mums ir Jēzus Vārda autoritāte!
Tie, kuri ir ar mums, ir daudz vairāk nekā tie, kuri ir pret mums! Mūsu pusē ir mūsu spēcīgais Augstais Priesteris un Viņa eņģeļu pulki!
 
(turpinājums sekos)Facebook jaunumu plūsma

JAUNĀKIE PROJEKTI
NODERĪGAS SAITES


Šī mājas lapa ir veidota ar Islandes, Lihtenšteinas un Norvēģijas finansiālu atbalstu EEZ finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta ietvaros
un ar Latvijas valsts finansiālu atbalstu no Sabiedrības integrācijas fonda. Par mājas lapas saturu atbild Liepājas Neredzīgo biedrība.