Apakšizvēlne
Aptauja

Liepājā, renovējot ielas, uz ietvēm tiek iestrādātas reljefās vadlīnijas, kuras paredzētas, lai cilvēkiem ar redzes traucējumiem atvieglotu pārvietošanos:

Lasīt aptaujas rezultātus
Kontakti
Adrese:
Ganību iela 197/205 Liepāja,
LV – 3407

Tālrunis:
+371 63431535,
+371 22007874

Fakss:
+371 63407115

E-pasts:
info@redzigaismu.lv,
liepajas_nb@inbox.lv

kartes attēls Apskatīt kartē

Baneri
23.04.2019 Autors: LNB


2019. gada aprīlis
Nr. 2 (87) 

Sveicināti!

Skaistais pavasaris klāt, putni jau atlidojuši, pirmos pārnācējus jau varēja manīt februārī. Tīkami dzirdēt dzērves kliedzam, strazdiņu svilpojam, cīrulīti trallinām, pīles pēkšķinām un gulbjus sasaucamies. Dievs mums to visu ir devis, lai mēs varētu ar prieku un pateicību baudīt. Arī biedrībā, paldies Dievam, darbība, dzīve, dzīvība turpinās. Turpinām rūpēties par cilvēku ar invaliditāti garīgām un laicīgām vajadzībām, ir dažādas projektu aktivitātes un pasākumi. 
Nupat piedzīvojām Lieldienas! Esam gandarīti, ka katru gadu arī biedrībā varam atzīmēt šo lielisko, brīnišķīgo un apbrīnojamo notikumu, kur pats Dzīvais Dievs no debesīm mums ir pasniedzis roku, lai mēs, ticot uz Kungu Jēzu Kristu, varam iegūt mieru ar Svēto Dievu, lai vairs neesam Dieva dusmības bērni, bet, izsūdzot Kungam Jēzum Kristum grēkus, varam nākt pie patiesības atziņas, ka bez Kristus, bez Dieva mēs ejam bojā, bet ar Viņu kopā mēs varam dzīvot pilnvērtīgu un svētīgu dzīvi, būt noderīgi cits citam un mīlēt cits citu, bet pāri visam mīlēt Dzīvo Dievu. Ir labi zināt, ka ar šo dzīvi viss nebeidzas, ka tad, kad mēs atstāsim šo laicīgo mājokli, ko sauc par miesu, mēs dosimies uz mūžības mājokļiem. Mums ir brīnišķīgs apsolījums, ka tie, kas tic uz Kungu Jēzu Kristu, nonāks valstībā, kur ir pats Kristus, bet kas būs noraidījis Dieva dēlu, tam dzīvības neredzēt, tas ies uz mūžīgo sodības vietu. Tādēļ, vēl mums ir laiks, kamēr vien esam dzīvi, attiecības ar Dievu sakārtot. Notikums, ko augšāmcelšanās dienā pasludināja eņģeļi mācekļiem: “Ko jūs meklējat Dzīvo pie mirušiem? Viņš nav šeit, bet ir augšāmcēlies.” Mēs drīkstam līdz ar Viņu arī augšāmcelties no mirušās dzīves atjaunotā dzīvē – Kristū Jēzū. Tas ir brīnišķīgi, lielāki svētki vairs nevar būt, kad cilvēks no grēcīgā stāvokļa kļūst par Dieva bērnu. To es novēlu visiem! Tuvojieties Dievam, Dievs tuvosies jums, meklējiet to Kungu, Viņš ļausies atrasties! 
Māris Ceirulis,
Liepājas Neredzīgo biedrības valdes priekšsēdētājs Facebook jaunumu plūsma

JAUNĀKIE PROJEKTI
NODERĪGAS SAITES


Šī mājas lapa ir veidota ar Islandes, Lihtenšteinas un Norvēģijas finansiālu atbalstu EEZ finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta ietvaros
un ar Latvijas valsts finansiālu atbalstu no Sabiedrības integrācijas fonda. Par mājas lapas saturu atbild Liepājas Neredzīgo biedrība.