Apakšizvēlne
Aptauja

Liepājā, renovējot ielas, uz ietvēm tiek iestrādātas reljefās vadlīnijas, kuras paredzētas, lai cilvēkiem ar redzes traucējumiem atvieglotu pārvietošanos:

Lasīt aptaujas rezultātus
Kontakti
Adrese:
Ganību iela 197/205 Liepāja,
LV – 3407

Tālrunis:
+371 63431535,
+371 22007874

Fakss:
+371 63407115

E-pasts:
info@redzigaismu.lv,
liepajas_nb@inbox.lv

kartes attēls Apskatīt kartē

Baneri
21.04.2016 Autors: LNB

Mācītājs Voldemārs Zveja
“UZTICĒŠANĀS SLIMĪBĀS”
“Jēzus to dzirdējis, sacīja: „Šī slimība nav uz nāvi, bet Dievam par godu, lai Dieva Dēls ar to tiktu pagodināts.”” (Jņ.13:4)
 
Mūsdienu sabiedrībā, diemžēl arī starp ticīgiem, ir visdažādākie uzskati par slimību cēloņiem. Ir kristieši, kuri uzskata un sludina, ka visas slimības ir no velna. Šodien vakareiropā valda tā saucamais labklājības evaņģēlijs - kristietim ir jābūt veselam, relatīvi bagātam un pārtikušam, tikai tad viņu var saukt par īstu kristieti. Ir arī tāds uzskats, ka kristietim nav jāapmeklē ārsts, bet tikai jālūdz. 
Savā garajā mācītāja praksē esmu piedzīvojis tādu satraucošu notikumu, ka slimību, kuru uzsūtījis Dievs, cilvēks uzdrošinājās nolādēt! 
Mēs dzīvojam satraucošu notikumu priekšvakarā, uz pašas drūmākās un šausmīgākās cilvēces vēstures robežas, kas saistīta ar antikristus parādīšanos, otro Kristus atnākšanu, tiesu pār tautām un pasaules galu!
Neskatoties uz to, ka 21. gs. medicīnas zinātne ir spērusi platu soli savā attīstībā, izgudrojumos un tehnikā, cilvēce šodien ir slimāka kā jebkad. 1967. gadā Šveicē pirmo reizi tika veikta sirds pārstādīšana Benhardam, kurš pēc tam nodzīvoja tikai 18 dienas. Taču jau 1985. gadā tika pārstādītas 4438 sirdis! 
Šodien medicīnas zinātnieki intensīvi strādā pie mākslīgo smadzeņu izgudrošanas, cerot tuvākā laikā ar šo atklājumu pārsteigt pasauli. 
Atminoties savu pirmskara bērnību laukos, nevaru nosaukt nevienu gadījumu, ka kāds būtu nomiris no gripas. Par AIDS nemaz nerunājot, jo šī slimība, neskatoties uz lieliem medicīnas sasniegumiem, līdz šim nav ārstējama, nav vēl atrastas zāles. Kāpēc? Tāpēc, ka pats Dievs to uzsūtījis cilvēcei par viņas pretdabiskām, nešķīstām, perversām dzimumu attiecībām kā sodu! Tāpēc no šīs neārstējamās slimības pasaulē ik gadu mirst miljoni!
Tādas slimības kā Ebolas vīrusslimība, cūku mēris, putnu gripa, Jākoba slimība un vēl citas, pirms kara bija pilnīgi nepazīstamas. Apustulis Pēteris to pateicis vienā teikumā: „Kad nu Kristus ir cietis miesā, tad apbruņojieties arī jūs ar to pašu prātu, jo tas, kas ir sācis ciest miesā, ir mitējies no grēka.” (1.Pēt.4:1). 
Vēl pastāv kāds ļoti maldīgs uzskats, ka ticīgais cilvēks ir no visām nelaimēm pasargāts. Svētie Raksti gan mums to neapsola, tieši otrādi – sola pretējo. Kristietim šai pasaulē nav apsolīts, ka viņš ies pa rozēm kaisītu ceļu, bet gan ceļu, kurš ir ērkšķains un akmeņains. „Bet visi, kas grib svētbijīgi dzīvot Kristū Jēzū, arī tiks vajāti.” (2.Tim.3:12). Arī mūsu Meistars Jēzus Kristus uz to norāda: „To visu Es esmu runājis uz jums, lai jums miers būtu Manī. Pasaulē jums ir bēdas; bet turiet drošu prātu, Es pasauli esmu uzvarējis!” (Jņ.16:33). Jāņem arī vērā, ka pasaulē paliek arvien tumšāks un ļaunums pieņemas spēkā. 

Vispirms aplūkosim:
1. Slimības kā grēka sekas.
Ciešanām, slimībām ir ļoti sena vēsture. Tās sākas jau Ēdenes dārzā, kad pirmie cilvēki krita grēkā, kurai sekoja nāve. Jāņa ev. 5. nodaļā aprakstīts zīmīgs gadījums Jēzus zemes dzīves laikā, kad Viņš apmeklēja dziedniecības iestādi, netālu no Jeruzalemes. „Bet Jeruzalemē pie Avju vārtiem ir dīķis, kuru ebrejiski sauc Betzata (Betezda), ar piecām stabu ailēm. Tanīs gulēja liels pulks slimnieku: aklu, tizlu, izkaltušu, kas gaidīja uz ūdens kustēšanu. Jo savā laikā eņģelis nolaidās dīķī un ūdeni sakustināja: kurš tad iekāpa viņā pirmais pēc ūdens sakustēšanās, tas kļuva vesels, lai kāda bija viņa slimība. Tur bija arī kāds cilvēks, kas trīsdesmit astoņus gadus bija gulējis nevesels. Jēzus, redzēdams viņu guļam un zinādams, ka viņš jau ilgi atrodas tādā stāvoklī, saka viņam: „Vai tu gribi vesels kļūt?” Slimais viņam atbildēja: „Kungs, man nav neviena cilvēka, kas mani ienestu dīķī, kad ūdens tiek sakustināts; bet kamēr es pats noeimu, cits jau aiziet man priekšā.” Jēzus viņam saka: „Celies, ņem savu gultu un staigā!” Un tūdaļ tas cilvēks kļuva vesels, paņēma savu gultu un sāka staigāt. Bet tā diena bija sabats.” (Jņ.5:2-9). 
Vēlāk Jēzus viņu sastop templī un saka brīdinošus vārdus: „Redzi, tu esi vesels kļuvis; negrēko vairs, lai tev nenotiek kas ļaunāks.” (Jņ.5:14). Še mēs skaidri redzam, ka nelaimīgajam vīram slimība bija grēku sekas. Par ko šodien var žēloties cilvēks, kurš visu mūžu ir dzēris un smēķējis, dzīvojis netiklībā, ja viņa iekšējie orgāni vairs nefunkcionē? Mums jāņem vērā, ka pasaulē valda ne tikai visaptverošais grēks, bet ir arī personīgais grēks! Šīs lietas mums ir jānodala, un varbūt arī tev, mīļais lasītāj, Jēzus saka: „Ej un negrēko vairs, lai tev nenotiek, kas ļaunāks!”
Apustulis Pāvils raksta par korintiešu draudzi, kura nāca pie Svētā mielasta ar visiem saviem grēkiem un piedzīvoja smagas sekas. „Tādēļ  jūsu starpā ir daudz vāju un neveselu, un diezgan daudz ir mirušu.” (1.Kor.11:30). 
Tomēr bīsimies visas slimības uzskatīt par grēka sekām. To Jēzus savā laikā skaidri paskaidro tautai: „Tanī pašā laikā atnāca ļaudis, kas Viņam stāstīja par galiliešiem, kuru asinis Pilāts bija saucis par viņu upuriem. Un Viņš tiem atbildēja un sacīja: „Vai jūs domājat, ka šie galilieši ir bijuši lielāki grēcinieki nekā visi pārējie galilieši tāpēc, ka tie to cietuši? Es jums saku: nebūt ne, bet, ja jūs neatgriezīsieties no grēkiem, tad jūs visi tāpat iesit bojā. Jeb vai jums šķiet, ka tie astoņpadsmit, uz kuriem krita Ziloas tornis un tos nosita, bija vairāk vainīgi nekā visi pārējie Jeruzalemes iedzīvotāji? Es jums saku: nebūt ne, bet, ja jūs neatgriezīsieties no grēkiem, jūs visi ņemsit tādu pašu galu.” (Lūk.13:1-5). 
Tāpēc jau toreiz un arī šodien, Jēzus skubina nožēlot savus grēkus! Ja to nedarīsim, mūs var piemeklēt minētais liktenis! Arī sātans ir ļoti ieinteresēts mūsos iesēt šaubas. Cilvēkam piedzīvojot nelaimes gadījumus vai slimību, viņš čukst ausī: „Tas Tev par to!” 
Te atkal Jēzus paskaidro: „Un garām ejot, Viņš ieraudzīja cilvēku, kas no dzimšanas bija neredzīgs. Viņa mācekļi Viņam jautāja: „Rabi, kas ir grēkojis, viņš pats vai viņa vecāki, ka viņš neredzīgs piedzimis?” Jēzus atbildēja: „Ne viņš ir grēkojis, ne viņa vecāki, bet Dieva darbiem vajag parādīties viņā. Man nākas strādāt Tā darbus, kas Mani sūtījis, kamēr ir diena; nāk nakts, kad neviens nevar strādāt. Kamēr Es esmu pasaulē, Es esmu pasaules gaisma.” To sacījis, Viņš spļāva zemē, taisīja no siekalām svaidāmo, uzlika šo svaidāmo uz viņa acīm.” (Jņ.9:1-6). 
Gribu ar jums līdzdalīt savu slimību. Jau 48 gadu vecumā man piešķīra 2. invaliditātes grupu. Piecdesmit gadu vecumā es aizgāju pensijā un nodevos tikai garīgam darbam. Strādājot Vidusāzijā un aizlūdzot par daudziem slimiem, daži kļuva dziedināti. Tad viņi man uzdeva jautājumu: „Kā tas nākas, ka tu pats, slims būdams, vari palīdzēt slimajiem?” Varēju atbildēt, ka mana slimība ir kā pagodinājums Dievam, lai darītu Viņa darbu, pretējā gadījumā es pie jums nebūtu! 
Ar visu savu neārstējamo slimību, pateicoties Dieva žēlastībai, es vēl šodien savos 86 gados (sarakstīts 2015. gada augustā), stāvu ik svētdienas kancelē, apkopju dvēseles trijos pansionātos un neredzīgo biedrībā, abos rajonos, Kuldīgas un Liepājas, un dzīves nogalē esmu uzrakstījis četras grāmatas. 
 
(turpinājums sekos)Facebook jaunumu plūsma

JAUNĀKIE PROJEKTI
NODERĪGAS SAITES


Šī mājas lapa ir veidota ar Islandes, Lihtenšteinas un Norvēģijas finansiālu atbalstu EEZ finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta ietvaros
un ar Latvijas valsts finansiālu atbalstu no Sabiedrības integrācijas fonda. Par mājas lapas saturu atbild Liepājas Neredzīgo biedrība.