Apakšizvēlne
Aptauja

Liepājā, renovējot ielas, uz ietvēm tiek iestrādātas reljefās vadlīnijas, kuras paredzētas, lai cilvēkiem ar redzes traucējumiem atvieglotu pārvietošanos:

Lasīt aptaujas rezultātus
Kontakti
Adrese:
Ganību iela 197/205 Liepāja,
LV – 3407

Tālrunis:
+371 63431535,
+371 22007874

Fakss:
+371 63407115

E-pasts:
info@redzigaismu.lv,
liepajas_nb@inbox.lv

kartes attēls Apskatīt kartē

Baneri
15.04.2014 Autors: LNB

Korija ten Būma

„UZVARĒTIE IENAIDNIEKI”
1. KONFLIKTS
Gan cietumā kara laikā, gan vēlāk, ceļojot pa pasauli, esmu piedzīvojusi cīņu nevis “...pret cilvēkiem, kuri veidoti no miesas un asinīm, bet pret personām bez ķermeņa – ļaunajiem neredzamās pasaules valdniekiem.” (Efez. 6:12, brīvi tulkots no angļu Living NT Bībeles). Esmu sastapusi daudzus cilvēkus, arī mūsu Kunga sekotājus, kuri, būdami tumsības spēku, velnu un dēmonu ielenkti, tos neatpazīst un nezina, kā ar tiem tikt galā. Tādēļ, sekojot kāda misionāra aicinājumam, nolēmu uzrakstīt to, ko esmu mācījusies. 
Reiz kāds man jautāja, ko domāju par misionāru darbu kādā zināmā valstī. Atbildēju: ”Tie atdevuši visu, bet nav paņēmuši visu. Tie atdevuši dzimteni, laiku, naudu, ērtības un vēl daudz ko citu, bet tie nav ņēmuši visas tās bagātības, ko Dieva Vārds sniedz mums no neizmērojamām Dieva apsolījuma bagātībām. Daudzi nepazīst divus dārgus ieročus - Kristus krusta un asins spēku un ikviena kristieša likumīgās tiesības lietot brīnišķīgo Jēzus Vārdu”.
Rakstniece Džesija Penna Lūisa grāmatā „Karš par svētajiem” raksta: “…pagāniem ir pazīstama ļaunu garu esamība. Misionāri vairumā gadījumu to uzskata par māņticību un ignorē, jo tumsības valdnieks diemžēl ir padarījis viņus aklus pret Svētajos Rakstos minēto atklāsmi par sātaniskām varām.”
Lai ienaidnieku varētu uzvarēt, tas vispirms jāiepazīst. Uzmanīsimies no kļūdām, kuras Klaivs Steipls Luiss min darbā “Skrūvšņores vēstules”: “Runājot par velniem, mums, cilvēkiem, ir iespēja krist divos līdzvērtīgos, lai arī pretējos maldos. No vienas puses mēs varam neticēt viņu esamībai, bet no otras puses mēs varam tai ticēt, vienlaikus sajūtot neveselīgu interesi par viņiem! Abi šie maldu veidi velniem ir vienlīdz tīkami, un viņi ar vienādu sajūsmu apsveic gan materiālistu, gan melnās maģijas piekopēju.” 
Mūsu uzticams sargs un ceļa rādītājs ir Bībele, Dieva Vārds. Šeit mēs rodam ne tikai vajadzīgās ziņas par sātanu un dēmoniem, bet arī nepieciešamos ieročus un bruņas, lai ar tiem cīnītos, lai caur Jēzu Kristu mēs kļūtu vairāk nekā uzvarētāji.
Dievs no mums sagaida un vēlas, lai mēs gūstam uzvaru pār tumsības spēkiem. Ne tikai personīgu uzvaru, un lai atbrīvotu citas dvēseles no sātana važām (lai gan tas ir ļoti svarīgi – Jesaja 49:24-25), bet arī Viņa goda dēļ. Lai Dieva triumfs un uzvara pār Viņa ienaidniekiem tiktu apliecināta! (Kol. 2:15, Efez. 3:10, Efez. 1:20-23, 1.Jāņa 3:8).
Aplūkosim, ko Bībele saka par tumsības spēkiem. Velns jeb sātans tiek rādīta kā persona, kas pretojas Dievam un Viņa darbam (1.Moz. 3:1 un Rom. 15:22). Viņš ir “šīs pasaules valdnieks”, kurš aptumšo cilvēka prātu attiecībā pret Dieva Vārda patiesību (2.Kor. 4:4, Efez. 2:2). Sātans tika izmests no Debesīm, jo bija sacēlies pret Dievu, izraisot cilvēka grēkā krišanu Paradīzē. Jēzus sauc viņu par melu tēvu, meli, slepkavu (Jāņa 8:44). Viņš bieži darbojas kā “gaismas eņģelis” (2.Kor. 11:14), cenšoties pazudināt pat izredzētos (1.Pēt. 5:8). Bet Dievs viņu ir nolādējis. Jēzus triumfēja pār sātanu pie Krusta Golgātā (1.Jāņa 3:8) un caur augšāmcelšanos. Galu galā sātans tiks sodīts un iznīcināts (Jāņa atkl. 20). 
Ir dažādi dēmonu veidi, un viņi dažādos veidos sagādā ciešanas cilvēkiem (Mat. 12:22, 17:15-18, Lūk. 13:16). Tie izplata maldīgas izpratnes (1.Tim. 4:1-4), cenšas pievilt izredzētos (Mat. 24:24), nomāc, apspiež (Ap.d. 10:38), pārņem un valda pār cilvēkiem. Viņi pazīst Jēzu, atzīst Viņa varu, dreb un trīc Viņa priekšā (Mat.8:29). Elle ir dēmonu un sātana mērķis.
Aplūkosim dažas Svēto Rakstu vietas, kurās minēta nostāja, kāda mums jāieņem pret šiem spēkiem! Ir ļoti svarīgi apzināties, ka mums jāpaliek Kristū, kurš atrodas “augstāk par ikvienu valdību, varu, spēku, kundzību…” (Efez.1:21). Mēs esam aicināti pretoties velnam (Jēk. 4:7) pilnā Dievišķā apbruņojumā (Efez. 6:3-18), Jēzus asins spēkā (Jāņa atkl. 12:11), ticībā, ar lūgšanu un gavēšanu (Mat. 17:20-21). 
Jēzus izdzina velnus (Mat.12) un Viņš pavēl, un gaida, lai Viņa mācekļi darītu to pašu (Lūkas 9 un 10, arī Mateja 28:20 un Marka 16:17). Apustuļu darbos 8:7 varam izlasīt, kā mācekļi izlietoja savu varu, lai izdzītu velnus, tā pagodinot Jēzus Vārdu (Ap.d. 8:7).
Atcerēsimies, ka Dieva Vārds paliek nemainīgs mūžīgi, un Viņa pavēles mums šodien nozīmē to pašu, ko tās nozīmēja mācekļiem pirms 2000 gadiem! Tie, kas paklausībā darbojas saskaņā ar šīm pavēlēm, tieši tādā pašā veidā piedzīvo Dieva visvareno spēku. Jo Jēzus ir teicis: ”Manā Vārdā tie ļaunus garus izdzīs!” (Marka 16:17).
“Visbeidzot, vēlos atgādināt, ka jūsu stiprumam jābūt no Kunga varenā spēka jūsos. Uzvelciet visas Dieva dotās bruņas, lai varētu droši pastāvēt pret visiem sātana paņēmieniem un viltībām. Jo mēs necīnāmies pret cilvēkiem, kuri veidoti no miesas un asinīm, bet pret personām bez ķermeņa - ļaunajiem neredzamās pasaules valdniekiem, varenajām sātaniskajām būtnēm un tumsības ļaunajiem valdniekiem, kuri valda pār šo pasauli, un pret milzīgu daudzumu ļaunajiem gariem garu pasaulē. 
Tādēļ lietojiet ikvienu Dieva doto bruņojumu, lai pretotos ienaidniekam uzbrukuma brīžos. Kad tas būs beidzies, jūs joprojām pastāvēsiet. Lai pretotos, jums būs nepieciešama patiesības josta, taisnības krūšu bruņas. Uzvelciet apavus, kas spēj darīt jūs veiklus, sludinot Labo Vēsti par mieru ar Dievu. Ikkatrā kaujā jums būs nepieciešama ticība kā vairogs, lai apturētu ugunīgās bultas, kuras sātans mērķē uz jums. Un jums būs nepieciešama glābšanas bruņu cepure un gara zobens, kas ir Dieva Vārds. Lūdziet Dievu visu laiku! Lūdziet Dievam jebko, kas ir saskaņā ar Svētā Gara vēlmēm. Aizlūdziet Viņa priekšā, atgādinot Viņam par jūsu vajadzībām, un uzturiet nopietnas lūgšanas par kristiešiem visā pasaulē.” (Efez. 6:10-18, brīvi tulkots no angļu Living NT Bībeles).
(turpinājums sekos)


JAUNĀKIE PROJEKTI
NODERĪGAS SAITES


Šī mājas lapa ir veidota ar Islandes, Lihtenšteinas un Norvēģijas finansiālu atbalstu EEZ finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta ietvaros
un ar Latvijas valsts finansiālu atbalstu no Sabiedrības integrācijas fonda. Par mājas lapas saturu atbild Liepājas Neredzīgo biedrība.