Apakšizvēlne
Aptauja

Liepājā, renovējot ielas, uz ietvēm tiek iestrādātas reljefās vadlīnijas, kuras paredzētas, lai cilvēkiem ar redzes traucējumiem atvieglotu pārvietošanos:

Lasīt aptaujas rezultātus
Kontakti
Adrese:
Ganību iela 197/205 Liepāja,
LV – 3407

Tālrunis:
+371 63431535,
+371 22007874

Fakss:
+371 63407115

E-pasts:
info@redzigaismu.lv,
liepajas_nb@inbox.lv

kartes attēls Apskatīt kartē

Baneri
15.04.2014 Autors: LNB


2014. gada aprīlis
Nr.2 (57) 
 
Esam sagaidījuši pavasari un dabas atmodu. Diena jau kļuvusi sešas stundas garāka, nekā pirms neilga laika. Apbrīnojami, cik dienas ātri steidzas! Brīžiem netiekam tām līdzi. Cilvēki gados teic, ka visa dzīve ļoti ātri aizsteidzas. Tādēļ būsim modri, apzināsimies, ko darām, runājam, kā dzīvojam. Tuvojas Lieldienas. Kad Jēzus Kristus aizgāja uz Eļļas kalnu un runāja ar Savu Tēvu, Viņš lūdza: „Tēvs, ja tas ir iespējams, ka man šis biķeris nebūtu jādzer, pie šī krusta nebūtu jāiet! Bet ne Mans, Tavs prāts lai notiek!” Kad Jēzus Dievu pielūdza, Viņa sviedri pilēja kā asins lāses. Atcerieties, To Viņš darīja tevis un manis dēļ, mūžīgā palīdzībā tagad un mūžībā! No sirds gribu aicināt ikvienu lasītāju un klausītāju, kā Jēzus Kristus teicis Lūkas evaņģēlija 22. nodaļā 40. un 46. pantā, - lūdziet Dievu, ka nekrītat kārdināšanā! Kārdināšanas un kārdinājumi mums ir visapkārt. Lai no tā varētu patiesi būt pasargāti, Kristus teica: „Lūdziet Dievu!” Arī Svētajā lūgšanā sacīts: „Kungs, neieved mūs kārdināšanā, bet pasargā mūs no ļauna!” Lai Dievs svētī šajos Lieldienu notikumos, lai Lieldienu notikumus pieminot un atceroties, ko darījis dārgais Pestītājs, mēs tiešām sirsnīgi un karsti lūgtu Dievu, lai pasargā mūs no krišanas kārdināšanās, lai palīdz nepadoties maldu mācībām, māņticībai, okultismam, tautas tradīcijām, kas ved projām no Dieva. Izvērtēsim visu kas labs un kas ļauns saskaņā ar Dieva vārdu. Lai Dievs svētī un katram dod gudrību! Lai Kristus žēlastība ir ar jums!
 
Māris Ceirulis, 
Liepājas Neredzīgo biedrības valdes priekšsēdētājs 


Izdevums izdots projekta „Pilnveidojot sevi sabiedrībai”ietvaros. Projektu finansē Sabiedrības Integrācijas fonds sadarbībā ar EEZ finanšu instrumentu un Latvijas valsti (90%), un Liepājas Neredzīgo biedrību (10%). Projekts "Pilnveidojot sevi sabiedrībai" tiek īstenots, izmantojot EUR 53 965,38 piešķīrumu no Islandes, Lihtenšteinas un Norvēģijas ar EEZ finanšu instrumenta starpniecību. Projekta finansējuma mērķis ir Liepājas Neredzīgo biedrības darbības atbalsts. 


JAUNĀKIE PROJEKTI
NODERĪGAS SAITES


Šī mājas lapa ir veidota ar Islandes, Lihtenšteinas un Norvēģijas finansiālu atbalstu EEZ finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta ietvaros
un ar Latvijas valsts finansiālu atbalstu no Sabiedrības integrācijas fonda. Par mājas lapas saturu atbild Liepājas Neredzīgo biedrība.