Apakšizvēlne
Aptauja

Liepājā, renovējot ielas, uz ietvēm tiek iestrādātas reljefās vadlīnijas, kuras paredzētas, lai cilvēkiem ar redzes traucējumiem atvieglotu pārvietošanos:

Lasīt aptaujas rezultātus
Kontakti
Adrese:
Ganību iela 197/205 Liepāja,
LV – 3407

Tālrunis:
+371 63431535,
+371 22007874

Fakss:
+371 63407115

E-pasts:
info@redzigaismu.lv,
liepajas_nb@inbox.lv

kartes attēls Apskatīt kartē

Baneri
05.02.2015 Autors: LNB

Labdien, dārgie draugi! Mani sauc Arina Dedkova. Man ir 20 gadi. Es piedzimu neredzīga. Bet neskatoties uz to, es no visas sirds priecājos, dzīvojot ar Dievu. Kungs ielika manas mammas sirdī uzrakstīt neredzīgiem cilvēkiem šo nelielo liecību par Dieva spēku un mīlestību. Es pilnībā viņai piekrītu un, izmantojot braila rakstu, vēlos jums pastāstīt, cik varens ir Dievs! Jūs varbūt padomāsiet - ko šī meitene, esot neredzīga, grib pateikt? Es gribu padalīties ar jums tajā, kas pārpilda manu sirdi. Vēlos, lai jūsu sirdī iedegtos ticība un cerība uz labām pārmaiņām! 
Ticiet man, ikdiena kopā ar Dievu atnes prieku un stabilitāti. Es tā dzīvoju. Kad man bija 2 gadi, mamma sāka ticēt dzīvajam Dievam. Viņa arī agrāk bija ticīgs cilvēks, bet viņas ticība bija nedzīva jeb bezdarbīga, bet Bībelē teikts: “Ticība bez darbiem ir nedzīva”. Mamma caur Bībeli sāka uzzināt, kas ir Jēzus Kristus. Viņai bija daudz jautājumu Dievam: kapēc es piedzimu neredzīga, kas pie tā vainīgs, kā ar to tagad dzīvot? Pateicoties Bībelei, mamma sāka saņemt atbildes uz saviem jautājumiem. Kamēr es augu, mamma ar mani dalījās un mācīja man Dieva vārdu. Un šodien es pati varu atbildēt uz šiem svarīgajiem jautājumiem. No Dieva vārda es uzzināju, ka cilvēks piedzimst grēcīgs. Tikai pieņemot Jēzu savā sirdī, mēs saņemam grēku piedošanu un spēju kļūt svētiem. Tāpēc, ka Jēzus “nesa mūsu sērgas un ciešanas, un mūsu sāpes Viņš bija uzkrāvis sev..” /Jesajas 53 – 4/. Neviens ārsts psihologs vai skolotājs neatvieglos jūsu dzīvi. Mēs visi dzīvē kļūdāmies un grēkojam, un tas nospiež mūs arvien vairāk un vairāk. Mēs meklējam palīdzību visur kur. Savos 20 gados esmu iepazinusi patiesību, un par to pateicos Dievam. Visa mūsu palīdzība atrodas Jēzū Kristū. Bībelē rakstīts: “Mēs visi maldījāmies kā avis, ikviens raudzījās tikai uz savu ceļu, bet Tas Kungs uzkrāva visus mūsu grēkus Viņam.” /Jesajas 53 – 6/. Cik sevi atceros, es vienmēr lūdzu Dievu un uzticējos Viņam. Ne tam, kurš ikonā ierāmēts, bet visuvarenajam Dievam, Dzīvajam Radītājam, Kurš radīja debesis un zemi. Tam, Kurš piepilda ar savu mīlestību cilvēku sirdi un spēj visu izmainīt uz labu. Manu mammu izbrīnīja tas, ka, neraugoties uz savu fizisko trūkumu, es vienmēr par visu priecājos, biju pozitīva un mīlēju cilvēkus. Pie mums daudzi nāca, lai kopīgi lūgtos un dalītos savās vajadzībās, un es vienmēr viņus mierināju ar Dieva vārdu. Mamma saprata, ka tas nav viņas nopelns vai audzināšana. Tādu mīlestību pret cilvēkiem man ir dāvājis Dievs. Vārdi no Bībeles: “Ar Viņa brūcēm mēs esam dziedināti,” vienmēr deg manā sirdī. Es ticu, ka es redzēšu. Tāpēc, ka Dievs nav cilvēks, Viņš nevienu nemāna. Kungs nomira pie krusta un pienesa sevi par upuri mūsu grēku dēļ. Un es, saskaņā ar Dieva vārdu, ticu tam, ka aklums ir palicis tur pie krusta. Un, ja Jēzus trešajā dienā augšāmcēlās, tātad Viņš uzvarēja grēku, slimības un nāvi un arī manu aklumu. Mana dzīve ir Dieva klātbūtnes liecība. Ir rakstīts: “…..lieku jūsu priekšā dzīvību un nāvi, svētību un lāstu; tad nu izvēlies dzīvību, ka dzīvotu gan tu, gan tavi pēcnācēji” /5. Mozus 30 – 19/. Esmu ļoti pateicīga mammai, kura iemācija mani ticēt, atvēra ceļu uz Dzīvo Vārdu, kurš dara brīnumus. 
Kad es piedzimu, ārsts ieteica manai mammai atdot mani bērnu namā. Viņš teica, ka es būšot kroplis, jo acu problēmu dēļ sāksies sejas deformācija kam sekos prāta attīstības traucējumi. Šodien es varu droši teikt: “Mans Dievs dara brīnumus, Viņš ir varenāks par ārstu diagnozēm!” Nekas no tā, ko teica ārsts, nepiepildījās, pateicoties manas mammas un draudzes lūgšanām. Kungs piecēla mani no pelniem, no tā lāsta, kuru man solīja šī pasaule. Es pabeidzu Strazdumuižas internātskolu, saņēmu diplomu par mūzikas skolas klavieru klases beigšanu un diplomu par svētdienas skolas beigšanu. Visus šos 20 gadus mana medicīnas karte ir tukša, izņemot potes. Mana ģimene nekad nav slimojusi, un, es saprotu, ka tas ir pateicoties Dieva žēlastībai. 
Ja jūs izvēlēsieties dzīvi, bet Jēzus ir šī patiesā dzīve, - Viņš vienmēr pasargās jūs. Es baudu Dieva žēlastību visās manās dzīves sfērās. Man patīk veidot attiecības ar Viņu. Viņš atbild uz manām lūgšanām. Viņš priekš manis ir īsts Tēvs, mīlošs, žēlsirdīgs, Tāds, kurš māca un rūpējas. Es mācos dzīvot caur Viņa vārdu. Es vēlos, lai jūs, neredzīgie cilvēki, paceltos garā un pieņemtu savā dzīvē to, kurš jūs ļoti spēcīgi mīl! Jūsu dzīve izmainīsies, Jēzus kļūs par jūsu draugu, Kurš, kā rakstīts: “…nekad nepametīs un neatstās jūs!” Viņš ir gaisma šai pasaulei - izvēlieties gaismu! Pārstājiet dusmoties uz Dievu par to, ka neesat tādi kā visi. 
Bībelē rakstīts, ka slimības ir mūsu grēku sekas, sekas tam, ka esam atstūmuši Dievu pēdējā vietā savā dzīvē. Bet šodien ir iespēja visu izmainīt. Grēku nožēlas lūgšana samierinās jūs ar Dievu. Ir slimības, lai Dieva slava varētu parādīties. Tas spilgti redzams Dieva vārdā, Jāņa evaņģēlija 9. nodaļā. Es piedāvāju jums grēku nožēlas lūgšanu, pēc kuras sākas jauna dzīve. 
Debesu Tēvs, es nāku pie Tevis šajā lūgšanā, apzinoties savu grēcīgumu. Dievs, Tava dēla Jēzus Kristus vārdā, piedod visus manus grēkus un šķīstī mani mani no katras netaisnības. Es nevēlos dzīvot kā līdz šim. Es ticu, ka Jēzus Kristus nomira pie krusta par maniem grēkiem un trešajā dienā augšāmcēlās, lai mani attaisnotu. Kungs, es lūdzu, ienāc manā sirdī, apgaismo mani, esi mans gans un vadi visu manu dzīvi. Es pateicos Tev par to, ka Tu dzirdi manu lūgšanu un pieņem mani tādu, kāds es esmu. Es šobrīd ticībā pieņemu Tavu piedošanu un manas dvēseles glābšanu mūžīgai dzīvībai. Tēva, Dēla un Svētā Gara vārdā - āmen. 
Ja jūs no visas sirds lūdzāt, tad ziniet, ka Dievs sadzirdēja jūs. Atcerieties, Dievs ir jūsu debesu Tēvs, bet Dieva Dēls Jēzus Kristus jūsu Glābējs un Kungs, Svētais Gars jūsu Mierinātājs un Skolotājs. Dzīvojiet ar Dievu, lasiet Bībeli, lūdziet un apmeklējiet dievkalpojumus jebkurā kristīgā draudzē, kur apliecina ticību Tēvam, Dēlam un Svētajam Garam! 


JAUNĀKIE PROJEKTI
NODERĪGAS SAITES


Šī mājas lapa ir veidota ar Islandes, Lihtenšteinas un Norvēģijas finansiālu atbalstu EEZ finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta ietvaros
un ar Latvijas valsts finansiālu atbalstu no Sabiedrības integrācijas fonda. Par mājas lapas saturu atbild Liepājas Neredzīgo biedrība.