Apakšizvēlne
Aptauja

Liepājā, renovējot ielas, uz ietvēm tiek iestrādātas reljefās vadlīnijas, kuras paredzētas, lai cilvēkiem ar redzes traucējumiem atvieglotu pārvietošanos:

Lasīt aptaujas rezultātus
Kontakti
Adrese:
Ganību iela 197/205 Liepāja,
LV – 3407

Tālrunis:
+371 63431535,
+371 22007874

Fakss:
+371 63407115

E-pasts:
info@redzigaismu.lv,
liepajas_nb@inbox.lv

kartes attēls Apskatīt kartē

Baneri
05.02.2015 Autors: LNB


projekts „Esi aktīvs un iesaisties!” 

Liepājas Neredzīgo biedrībā š.g.31.janvārī noslēgsies 2013.gada. 14.oktobrī uzsāktais Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2009.–2014.g. perioda programmas „NVO fonds” apakšprogrammas „Nevalstisko organizāciju projektu programma” un Sabiedrības Integrācijas fonda finansētais projekts „Esi aktīvs un iesaisties!” Nr. 2012/EEZ/PP/1/MAC/020. 
Projekta galvenais mērķis bija veicināt cilvēku ar invaliditāti, pirmspensijas un pensijas vecuma cilvēku sociālo iemaņu un darba pamatprasmju attīstību, iesaistot viņus sociālās rehabilitācijas programmā, tādējādi veicinot integrāciju sabiedrībā, iekļaušanos darba tirgū un mazinot sociālo nevienlīdzību, paralēli uzsākot Latvijā inovatīva „Sajūtu parka” izveidi sociālās rehabilitācijas un izziņas centrā lauku vidē „Dvēseles veldzes dārzs”.
Galvenie rezultāti – apgūstot jaunas prasmes un iemaņas mērķa grupas dalībniekiem tika dota lielāka iespēja būt sociāli aktīvākiem, tika veicināta iekļaušanās sabiedrībā uzlabojot mērķa grupas dalībnieku sociālās un funkcionālās prasmes. 
Projekta partneris EEZ projektā „Esi aktīvs un iesaisties!” bija Norvēģijas Neredzīgo asociācija (Norwegian Blind Association), asociācijas viens no galvenajiem uzdevumiem bija piedalīties projekta aktivitātē „Sajūtas parka izveides uzsākšana sociālās rehabilitācijas un izziņas centrā lauku vidē „Dvēseles veldzes dārzs”” – „Sajūtu parka” izveidē. Arī pēc projekta beigām, sadarbībā ar Norvēģu partneriem, tiks pilnveidoti sociālās rehabilitācijas pasākumi lauku vidē – sociālās rehabilitācijas un izziņas centrā Ziemupē.
Projektā tika iesaistīti cilvēki no visiem Latvijas reģioniem - 30 pirmspensijas un pensijas vecumu sasniegušās personas un 70 personas ar dažāda veida invaliditāti. Klienti iesaistījušies dažādās nodarbībās, piemēram, saskarsmes grupās, „Dzīves skolas” nodarbībās, informāciju tehnoloģiju apgūšanā, pielāgoto fizisko aktivitāšu nodarbībās, floristikas un dekoratīvās apstrādes, klūdziņu pīšanas, filcēšanas, ādas apstrādes un zīda apgleznošanas nodarbībās u.c. 
 
Projekts tiek īstenots izmantojot EUR 89 992,06 piešķīrumu no Islandes, Lihtenšteinas un Norvēģijas ar EEZ finanšu instrumenta starpniecību
Projekta finansējuma mērķis ir LNB notiekošo nodarbību atbalstam.
www.sif.gov.lv  www.eeagrants.lv  www.eeagrants.org
 

projekts „Pilnveidojot sevi sabiedrībai”

2015.gadā  Liepājas Neredzīgo biedrība turpina realizēt 2013.gada jūlijā uzsākto Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2009.–2014.g. perioda programmas „NVO fonds” un Sabiedrības Integrācijas fonda finansētu projektu „Pilnveidojot sevi sabiedrībai” Nr.2012/EEZ/DAP/MAC/014/3/NAC/004. Šā projekta finansējuma avots ir EEZ finanšu instruments – Islande, Lihtenšteina, Norvēģija un Latvijas valsts. 95% no Līgumā noteiktās programmas līdzfinansējuma tiek piešķirti no Eiropas Ekonomiskās zonas finanšu instrumenta un 5% no Latvijas valsts budžeta. Projekta īstenošanas periods ir līdz 2015.gada 31.decembrim. 
2015. gadā projekta darba plāna galvenās aktivitātes ir Liepājas Neredzīgo biedrības biedru interešu aizstāvība, jaunu biedru piesaistīšana, darbs ar brīvprātīgajiem. Darbs pie atbalsta pasākumu ieviešanas darba devējiem invalīdu nodarbinātībai, darbs pie patstāvīga finansējuma nodrošināšanas invalīdu NVO administratīvajiem izdevumiem jautājuma aktualizācijas. Invalīdu interešu aizstāvēšana valsts politikas izstrādē un īstenošanā. Ierosinājumu, priekšlikumu vai atzinumu sniegšana par invalīdus ietekmējošiem lēmumiem dažādās jomās un vides pieejamības nodrošināšanai cilvēkiem ar invaliditāti, atbilstoši universālā dizaina principiem. 
Vēl 2015.gadā tiks popularizēta sociālā uzņēmējdarbība, notiks sadarbība ar citām invalīdu NVO Latvijā, ņemta dalība būvobjektu apsekošanā un izvērtēšanā, rīkojot seminārus to galvenais uzdevums būs universālā dizaina principu nostiprināšana. 2015.gadā turpināsim organizēt veiksmīgi uzsāktos pasākumus skolu jaunatnei par cilvēku ar invaliditāti iespējām un integrāciju sabiedrībā kavējošiem šķēršļiem, to novēršanu. Tiks veicināta Liepājas Neredzīgo biedrības Kapacitātes paaugstināšana, aktualizējot Liepājas Neredzīgo biedrībā 2012.gadā izstrādāto Pašnovērtējuma rokasgrāmatu un gūstot pieredzi pieredzes apmaiņas braucienā pie potenciālajiem sadarbības partneriem Tartu un Tallinā (Igaunija) š.g. maijā.
 
Projekts „Pilnveidojot sevi sabiedrībai” tiek īstenots, izmantojot EUR 53965,38 no Islandes, Lihtenšteinas un Norvēģijas ar EEZ finanšu instrumenta starpniecību.
Projekta finansējuma mērķis ir Liepājas Neredzīgo biedrības darbības atbalstam.
Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija. Programmu finansē EEZ finanšu instruments un Latvijas valsts. 
www.sif.gov.lv  www.eeagrants.lv  www.eeagrants.org 
Par saturu atbild Liepājas Neredzīgo biedrība.


JAUNĀKIE PROJEKTI
NODERĪGAS SAITES


Šī mājas lapa ir veidota ar Islandes, Lihtenšteinas un Norvēģijas finansiālu atbalstu EEZ finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta ietvaros
un ar Latvijas valsts finansiālu atbalstu no Sabiedrības integrācijas fonda. Par mājas lapas saturu atbild Liepājas Neredzīgo biedrība.