Apakšizvēlne
Aptauja

Liepājā, renovējot ielas, uz ietvēm tiek iestrādātas reljefās vadlīnijas, kuras paredzētas, lai cilvēkiem ar redzes traucējumiem atvieglotu pārvietošanos:

Lasīt aptaujas rezultātus
Kontakti
Adrese:
Ganību iela 197/205 Liepāja,
LV – 3407

Tālrunis:
+371 63431535,
+371 22007874

Fakss:
+371 63407115

E-pasts:
info@redzigaismu.lv,
liepajas_nb@inbox.lv

kartes attēls Apskatīt kartē

Baneri
05.02.2015 Autors: LNB

Pēc nelielas pauzes, februārī atsāksies nodarbības klūdziņu pīšanā un floristikā, turpināsies datorapmācība, mezglošanas nodarbības un sporta aktivitātes, mūzikas terapijas nodarbības. 
Arī šogad biedrības Dienas centrā iespējams saņemt valsts apmaksātas sociālās rehabilitācijas nodarbības 50 stundu apmērā (katru gadu), kas cilvēkiem ar I, II, un III redzes grupas invaliditāti sniedz iespēju apgūt jaunas prasmes un iemaņas pēc redzes pasliktināšanās vai zuduma, kā arī nostiprināt jau apgūtās, bet piemirstās zināšanas un prasmes šādās nodarbībās: 
1. Orientēšanās un pārvietošanās iemaņu apguve ar orientēšanās spieķi - sniegsim jums nepieciešamo informāciju, lai praktiskajās nodarbībās apgūtu nepieciešamās pamatzināšanas un iemaņas orientēšanās spieķa pareizā lietošanā, kas nodrošinātu patstāvīgu pārvietošanos gan dzīves vietā, gan plašākā apkārtnē, kā arī iepazīsiet ielu vadlīniju, skaņu luksoforu un citu orientieru izmatošanu orientēšanās procesā. 
2. Pašaprūpes iemaņu apguves nodarbības – ir iespēja apgūt dažādas prasmes mājturības nodarbībās, ēdienu pagatavošanā, veļas mazgāšanā, apģērbu labošanā, apavu kopšanā un dzīvokļa uzkopšanā, personīgās higiēnas un veselības aprūpē, apģērbu kultūrā un citās mums tik nepieciešamās ikdienas vajadzībās.
3. Braila raksta apguve – ar tāfeles un grifeles palīdzību iemācīties rakstīt Braila rakstā burtus, ciparus un vienkāršus tekstus. Šajās nodarbībās tiek trenēta tauste, atmiņa un vispārējā uztvere. Ir iespēja apgūt zināšanas arī Hebolda rakstā (drukāto burtu rakstība) un līnijrakstā (redzīgo raksts, izmantojot reljefu līniju trafareti).
4. Tiflotehnikas lietošanas apmācības – nodarbībās sniegsim nepieciešamo informāciju un praktisku palīdzību dažādas tiflotehnikas lietošanas apguvē un lietošanā, kas palīdzētu jums saglabāt un uzlabot atlikušo redzi, kas noderēs sadzīvē nepieciešamo darbu veikšanai, kā arī citām ikdienišķām darbībām. 
5. Datorapmācības un mobilo telefonu lietošanas nodarbības – ar specializēto datorprogrammu palīdzību, cilvēkiem ar redzes atlikumu, kā arī bez redzes atlikuma ir iespējams pilnībā apgūt mūsdienu tehnoloģijas – datoru lietošanu. Nepieciešamības gadījumā sniegsim palīdzību mobilo telefonu lietošanas apguvē. 
6. Fiziskā un intelektuālā darba pamatiemaņu apguve – iespēja iemācīties pītu priekšmetu izgatavošanu no klūgām, pilnveidojot un attīstot atmiņu, tausti, pirkstu veiklību un pacietību. Vasarā iespēja izmantot savas iemaņas dārza un apkārtnes labiekārtošanas darbos rehabilitācijas un izziņas centrā „Dvēseles veldzes dārzs”. 
7. Saskarsmes un radošās pašizteiksmes iemaņu apguve – ir iespēja piedalīties saskarsmes grupiņās (gan garīga rakstura, gan tematiskās sarunu grupās), kuru laikā būs iespēja dalīties atmiņās un dzīves pieredzē ar pārējiem grupas biedriem, saņemsiet informāciju dažādām dzīves situācijām. Iespējams piedalīties un apgūt jaunas vai papildināt esošās zināšanas mezglošanas nodarbībās.
8. Pielāgotās fiziskās aktivitātes – sporta un vingrošanas nodarbībās nostiprināsiet fizisko veselību uz dažādiem trenažieriem un vingrošanas paklājiem. Apgūsiet neredzīgo galda tenisa spēli - šaudaunu, braukšanu ar tandēmriteni un nūjošanu. Būs iespēja piedalīties dažādos galda spēļu turnīros – šahs, dambrete, domino, novuss, šautriņu mešana u.c.
No 1. februāra rehabilitācijā sāka strādāt mūzikas un floristikas nodarbību pasniedzējas, līdz ar to cilvēkiem ar redzes invaliditāti ir iespējams pieteikties uz floristikas un mūzikas terapijas (mūzikas) nodarbībām. 
Tiem biedriem, kuriem nav nokārtota grupa pēc redzes invaliditātes, bet ir smagi redzes traucējumi, iespējams saņemt rehabilitāciju, uzrādot ģimenes ārsta vai ārstējošā acu ārsta izziņu. Cilvēkiem, kuri nedzīvo Liepājā, iespēja rehabilitācijas laikā palikt Liepājā, dienesta viesnīcā „Dzīves skola”.
Janvārī saņēmām ziedojumu no Francijas – 26 funkcionālās gultas cilvēkiem ar invaliditāti. Tās var izmantot arī tie, kuriem ir nopietni funkcionāli traucējumi, jo gultām ir speciāli matrači ar paceļamu galvgali vai kājgali. Ja kādam ir nopietna vajadzība, dariet to zināmu, varbūt varam nodrošināt palīdzību. 
No 21. līdz 24. janvārim Māris Ceirulis un Verners Šteinbergs viesojās Ungārijā, kur starptautiskā pasākumā stāstīja par brīvprātīgajiem, kuri darbojas Liepājas Neredzīgo biedrībā, par centru „Dvēseles veldzes dārzs”, pludmales pieejamības projektu. 
Stāsta Māris Ceirulis: „Iepazināmies arī ar citām organizācijām un to darbību, uzzinājām kā strādā ar brīvprātīgajiem gan invalīdu organizācijās, gan citās, piemēram tajās, kuras strādā ar „romiem” jeb čigāniem. Apmeklējām organizāciju „NEVER GIVE UP” (Nekad nepadodies). Sešu valstu pārstāvji pavadījām divas stundas aizsietām acīm, mācījāmies komunicēt ar citiem cilvēkiem, vēl pie tam angļu valodā. Tad neredzīga cilvēka, kurš izmantoja suni - pavadoni pavadībā, izmantojot baltos spieķus, pārvietojāmies pa vecu celtni, gājām pa riņķveida kāpnēm, braucām ar liftu, mēģinājām noorientēties. Tas bija ļoti iespaidīgi! Plānojam, ka līdzīgas ekskursijas varētu rīkot arī biedrībā. Tas būtu ļoti interesanti skolēniem, studentiem un citiem viesiem, kuri apmeklēs biedrību. Tikāmies ar Rumānijas neredzīgo biedrības pārstāvjiem, gribam izveidot kontaktus sadarbībai ilgtermiņā. 
Par vērtīgo braucienu paldies Dacei no Jelgavas un organizācijai „brīvprātīgais.lv”, kura visu to finansēja un uzaicināja mūs. Bija patīkami, ka varējām būt noderīgi un pastāstīt par cilvēku ar invaliditāti vajadzībām un iespējām.” 


JAUNĀKIE PROJEKTI
NODERĪGAS SAITES


Šī mājas lapa ir veidota ar Islandes, Lihtenšteinas un Norvēģijas finansiālu atbalstu EEZ finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta ietvaros
un ar Latvijas valsts finansiālu atbalstu no Sabiedrības integrācijas fonda. Par mājas lapas saturu atbild Liepājas Neredzīgo biedrība.