Apakšizvēlne
Aptauja

Liepājā, renovējot ielas, uz ietvēm tiek iestrādātas reljefās vadlīnijas, kuras paredzētas, lai cilvēkiem ar redzes traucējumiem atvieglotu pārvietošanos:

Lasīt aptaujas rezultātus
Kontakti
Adrese:
Ganību iela 197/205 Liepāja,
LV – 3407

Tālrunis:
+371 63431535,
+371 22007874

Fakss:
+371 63407115

E-pasts:
info@redzigaismu.lv,
liepajas_nb@inbox.lv

kartes attēls Apskatīt kartē

Baneri
13.02.2012 Autors: LNB

                                   
     2012.gada 1.janvārī Liepājas Neredzīgo biedrība, sadarbībā ar Sabiedrības Integrācijas fondu, ir uzsākusi Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.1DP/1.5.2.2.2./11/APIA/SIF/142 „Liepājas Neredzīgo biedrības personāla kvalitatīvās izaugsmes veicināšana” realizēšanu. 92.07 % no projekta finansē Eiropas Savienība ar Eiropas Sociālā fonda starpniecību. Apakšaktivitāti administrē Valsts kanceleja sadarbībā ar Sabiedrības integrācijas fondu.
     Projekta aktivitātes plānots īstenot piecu mēnešu laikā, līdz šī gada 31.maijam. Projekta viens no galvenajiem mērķiem ir Liepājas Neredzīgo biedrības darbinieku un brīvprātīgā darba veicēju zināšanu paaugstināšana un motivācijas stiprināšana, pilnveidojot biedrības organizatorisko struktūru un ieviešot darboties spējīgu, uz konkrētām vajadzībām orientētu kvalitātes sistēmu.
     Projekta tiešā mērķa grupa ir Liepājas Neredzīgo biedrības 18 darbinieki un 2 brīvprātīgā darba veicēji.
     Projekta ietvaros, šī gada martā, tiek plānots pieredzes apmaiņas brauciens uz Dāniju, kur notiks iepazīšanās ar Dānijas invalīdu organizāciju darbu un tikšanās ar pašvaldības institūcijas pārstāvjiem, lai iepazītos ar Dānijas sociālo sistēmu, kura tiek atzīta par vienu no labākajām Eiropā. 
     Tiks apmeklētas četras invalīdu nevalstiskās organizācijas, lai gūtu pieredzi, kā tiek veicināta sadarbība šo invalīdu organizāciju starpā, tiks iepazīta nevalstisko organizāciju organizatoriskā struktūra, finansēšanas kārtība, piedāvātie sociālie pakalpojumi. Iepazīsimies, kā strādā mums radniecīgā Dānijas Neredzīgo biedrība (Dansk Blindesamfund). Tiksimies arī ar Liepājas sadraudzības pilsētas - Guldborgsundas pašvaldību.
     Piesaistot lektorus un konsultantus, Liepājā tiks organizēti divi semināri un noslēguma konference biedrības biedriem un brīvprātīgā darba veicējiem projekta izvērtēšanai un paveiktā apkopojumam. Semināros iegūtās zināšanas būs noderīgas ikdienas darbā, lai ikviens darbinieks būtu motivēts strādāt ar pilnu atdevi, spētu piedāvāt risinājumus, dalīties ar idejām, zinātu savus veicamos pienākumus, kā arī apzinātos atbildību. 
     Projekta noslēgumā, pamatojoties uz iegūtajām zināšanām, mēs, kā projekta realizētāji, vēlamies ieviest CAF (Common Assisstment Framework) kvalitātes sistēmu. Tā veicinās pašu darbinieku ieinteresētību, un ir paredzēta gan valsts un pašvaldību iestādēm, gan publiskā sektora organizācijām. 
     Projekts noslēgsies ar Liepājas Neredzīgo biedrības izstrādātu Pašnovērtējuma rokasgrāmatu, kas būs kā dokuments, kurā tiks aprakstītas biedrības vērtības, misija, stratēģija, organizatoriskā struktūra un atbildība.
     Tā kā biedrības esošā misija ir strādāt un kalpot cilvēkiem ar invaliditāti, mēs ceram, ka pēc projekta realizēšanas, iegūstot jaunās zināšanas, spēsim labāk un kvalitatīvāk sasniegt mūsu organizācijas mērķus, stiprinot katra darbinieka zināšanu līmeni un motivāciju darboties.
     Janvāra beigās un februāra sākumā Māris Ceirulis un Andis Dzērve Latvijas otrā pusē – Daugavpilī, Rēzeknē un Jēkabpilī, vadīja seminārus par universālo dizainu. Tajos piedalījās profesionāļi – būvvalžu, komunālo saimniecību, labklājības departamentu darbinieki, arhitekti, būvnieki un sabiedrisko organizāciju pārstāvji. Māris Ceirulis stāsta, ka kopā ar semināra dalībniekiem izstaigājuši Daugavpils domi un ieteikuši, kur būtu nepieciešams marķējums, kā vēlams ierīkot margas, kur ieteicams izvietot informatīvos stendus. Arī Rēzeknē un Jēkabpilī bija ļoti laba atsaucība no profesionāļu puses. 
     Joprojām turpinām ziedojumu piesaisti „Dvēseles veldzes dārzam”. Īpašumu esam iegādājušies, tagad tiek gatavots ēkas tehniskais projekts, lai varētu sākt renovācijas darbus.
     Papildus esošajiem darbiniekiem, biedrībā darbu uzsākuši 3 praktikanti un viena brīvprātīgā - šuvējas palīdze. Biedrībai ir arī jauna sociālā rehabilitētāja – Inga Šķēle.
     
     Vai ir interese apgūt vācu, vai angļu valodu? Pieteikties kantorī pie meitenēm vai pa tālruni 63431535.
 
     Aicinām biedrības biedrus un citus cilvēkus ar invaliditāti būt aktīviem, nākt uz tikšanos ar biedrības darbiniekiem un vadītāju – meklēt risinājumu sasāpējušām problēmām, rast atbildes uz neskaidriem jautājumiem un rosināt uz jaunām aktivitātēm! 


JAUNĀKIE PROJEKTI
NODERĪGAS SAITES


Šī mājas lapa ir veidota ar Islandes, Lihtenšteinas un Norvēģijas finansiālu atbalstu EEZ finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta ietvaros
un ar Latvijas valsts finansiālu atbalstu no Sabiedrības integrācijas fonda. Par mājas lapas saturu atbild Liepājas Neredzīgo biedrība.