Apakšizvēlne
Aptauja

Liepājā, renovējot ielas, uz ietvēm tiek iestrādātas reljefās vadlīnijas, kuras paredzētas, lai cilvēkiem ar redzes traucējumiem atvieglotu pārvietošanos:

Lasīt aptaujas rezultātus
Kontakti
Adrese:
Ganību iela 197/205 Liepāja,
LV – 3407

Tālrunis:
+371 63431535,
+371 22007874

Fakss:
+371 63407115

E-pasts:
info@redzigaismu.lv,
liepajas_nb@inbox.lv

kartes attēls Apskatīt kartē

Baneri
13.02.2012 Autors: LNB

„DIEVA GRIBA DIEVA VĀRDĀ”
 
Mācītājs Voldemārs Zveja
         
     „Visi šie raksti ir Dieva iedvesti un ir noderīgi mācībai, vainas pierādīšanai, labošanai, audzināšanai taisnībā, lai Dieva cilvēks būtu pilnīgs, sagatavots katram labam darbam.”  /2.Tim. 3:16 – 17/
         
     Kristieša dzīve ir kā skola, kur ik dienas, ik gadus mēs kaut ko mācāmies. Dievs savā Svētā Gara skolā ņēmis mūs un grib būt mūsu vadonis uz šaurā ceļa. Viens no visgrūtākajiem ticības dzīves aspektiem ir uzzināt, kāda ir Dieva griba mūsu dzīvē. Kur šo gudrību pasmelt? Sākumā minētais citāts ļoti skaidri norāda, ka to var atrast Dieva Vārdā. Bet to var tikai tie kristieši, kuri sauc sevi par Dieva cilvēkiem. Tā cilvēka dzīvē, kurš nav piedzīvojis pestīšanu un stāv tālu no Dieva dotiem norādījumiem, tas nedarbosies.
 
     Nav pasaulē lielāka un pilnīgāka skolotāja uz šaurā ceļa, kā Dieva dotais Vārds! Ir kāda sena dziesma:
 
     Par visām mantām pasaulē
     Visvērtākā ir Bībele.
     Kas lasa to, tas atradīs
     Jau šeit virs zemes debesis.
         
     Tur rakstīts kā var dzīvojot,
     Sev laimes dienas iemantot,
     Kā bagāts var un vesels kļūt, 
     Un kā var nemirstību gūt.
         
     Par visām mantām pasaulē
     Visvērtākā ir Bībele!
     Viss iznīks, zudīs pēdīgi,
     Bet Vārds šis paliks mūžīgi.
         
     To, ka šis Vārds tiešām ir patiess, liecina kāds notikums bezdievīgajā Krievijā. Lai iegādātos Bībeli, kāda lauku sieviņa bija gatava atdot savu vienīgo gotiņu. Kāpēc Dieva vārds ir tik svarīgs? To apliecina Vēstules ebrejiem autors: „Jo Dieva vārds ir dzīvs un spēcīgs, un asāks par katru abās pusēs griezīgu zobenu, un spiežas dziļi iekšā, kamēr pāršķir dvēseli un garu, locekļus un smadzenes, un ir domu un sirds prāta tiesnesis.” /Ebr.4:12/
 
     Es vēlreiz citēšu dziesminieka vārdus:
         
     Bībele dārgā, svētības straume,
     Bībele dārgā, patiesā vēsts,
     Ceļu tu rādi uz pilsētu augšā,
     Viss tur tik pilnīgs un brīnišķi svēts.
         
     Bībele dārgā, ceļu tu rādi.
     Kas ved uz īsto Tēviju mūs,
     Pasaules tumsā tu gaišumu dodi,
     Iekams pie dusas reiz ceļinieks būs.
     Bībele dārgā, Bībele dārgā,
     Debesu Tēva mūžīgais vārds!
     Mūžīgā gaisma kā saule tik spoža,
     Pasaules Glābēja brīnišķais stāsts!
 
     Nav iespējams visu uzrakstīt, ko pasaulei pēc Kristus piedzimšanas ir devusi Bībele! Ne evolūcija, ne revolūcija nespēja pārveidot tumšos kontinentus Āfriku un Latīņameriku. Bet tad, kad tur nonāca misionāri ar Jauno Derību rokās, šīs tumšās zemes radikāli mainījās. Kanibāli un slepkavas sāka dzīvot cilvēku cienīgu dzīvi, jo Dieva vārds un Jēzus persona dziļi iespiedās šo džungļu un mūža mežu iemītnieku sirdīs, un mežoņi tika pārveidoti. 
     To apliecināja apustulis Pēteris, stāvot Sinedrija priekšā: „Nav pestīšana nevienā citā; jo nav neviens cits vārds zem debess cilvēkiem dots, kurā mums lemta pestīšana.” /Ap.darbi 4:12/ 
     Visā Jaunās Derības laikā Dieva Vārds ir pārveidojis miljoniem cilvēku, kuri kļuvuši par jauniem, jaunpiedzimušiem radījumiem Kristū Jēzū. Nekas – ne zinātne, ne izglītības sistēma, ne sociālā aprūpe nav spējīga pārveidot cilvēka dvēseli. To spēj vienīgi Bībele – Dieva vārds.
 
     Un kur vien šī straume tik spēcīgi plūst,
     Sirds priekā tur gavilēt sāk;
     No grēka un raizēm tā brīva var kļūt,
     Tai bagāta svētība nāk.
         
     Ak, dvēsele, steidzies un dzer!
     Šī svētīgā straume tev der.
     Tas ūdens ir brīvs un varenīgs
     Priekš tevis arī tas plūst.
         
     Cilvēkam atliek vien nākt pie šīs brīnišķās straumes un no tās padzerties!
     Jautāsiet - vai tad Bībele ir vienīgais mācību avots? Nē, bet galvenais! Dievs ir Tas, kurš pa dzīves ceļu mūs vada cauri dažādiem apstākļiem. No tiem gudrs cilvēks daudz ko mācīsies un pasmels savai dzīves skolai. Dāvids 23.psalmā teic, kā Dievs viņu dzīvē vada: „Viņš liek man ganīties zāļainās ganībās. Viņš mani ved pie skaidra ūdens”. 
     Tas gan nav viss Dieva mācības programmā. Viņš ved mūs arī tumšajā ielejā. Tieši tās ir vissmagākās, bet arī visnoderīgākās, pamācošākās mūsu dzīvē. Tumšās ielejas uz cilvēku atstāj divējādu iespaidu un iznākumu. Vieni, nonākot tumšajā ielejā, ir gatavi atteikt Dievam kā Ījaba sieva. Citi kļūst mazi un pazemīgi, ar zemu noliektu galvu sekodami Jēzus pēdās. Ja nebūtu šādas tumšās ielejas, mēs pilnībā nespētu novērtēt saulainās un gaišās dienas. 
     Galvenais, ka mums esot tumšajā ielejā, Dievs ir apsolījis Pats būt ar mums. Viņam nav vienaldzīgi, kā mēs reaģējam uz dzīves pārbaudījumiem un bēdām. Arī Jēzus savos atvadu vārdos mācekļiem sacīja: „Pasaulē jums būs bēdas, bet turiet drošu prātu, Es pasauli esmu uzvarējis!” 
     Dziļi maldās tie, kuri iztēlojas ticības dzīvi kā rozēm kaisītu celiņu. Kāda vācu dziesma skan apmēram tā: „Tas ceļš ir sārts no asinsliecinieku asinīm, vai es lai eju pa rozēm?”.
      Visi patiesie Dieva cilvēki, vairāk vai mazāk, tiek vesti cauri tumšajai ielejai, no kurienes tie nāk ārā apskaidroti. Dievs savus bērnus nesūta augstskolā, bet gan dziļuma skolā. 
     (turpinājums sekos) 


JAUNĀKIE PROJEKTI
NODERĪGAS SAITES


Šī mājas lapa ir veidota ar Islandes, Lihtenšteinas un Norvēģijas finansiālu atbalstu EEZ finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta ietvaros
un ar Latvijas valsts finansiālu atbalstu no Sabiedrības integrācijas fonda. Par mājas lapas saturu atbild Liepājas Neredzīgo biedrība.